Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Wijknieuws vierde kwartaal 2020

Wijknieuws

Wijknieuws vierde kwartaal 2020

Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 18-12-2020

Bij de diensten
Zondag 20 december is de vierde zondag van Advent. Normaal was dit de zondag waarop de kinderen van de kindernevendienst een musical speelden of een kerstverhaal opvoerden. Helaas kan het dit jaar niet doorgaan. De kinderen vieren kerst in de eigen kindernevendienstruimte. Alle kinderen zijn welkom (wel graag even aanmelden via het formulier op de website)! Maar, op creatieve manier zijn zij er deze zondag in de kerkzaal toch even bij. Dat zullen we zien tijdens de Schriftlezing. Dat is deze morgen Lucas 1:67-79 en het gaat over Zacharias die zingt over het hemelse licht.... In de kerkzaal hebben we dus
een ‘gewone dienst’.
Donderdag 24 december. Dat alles dit jaar anders gaat blijkt ook op Kerstavond. Geen gewone Kerstnachtdienst dit keer, maar een korte route door de kerkzaal (we creëren verschillende ruimten door de schuifwanden gedeeltelijk te sluiten) waarop we toch iets van het Kerstevangelie kunnen beleven. Er valt iets te zien, te doen, te horen, te proeven en te beleven..... kortom een kleine verassing! Bij alles wat anders is, is er Eén hetzelfde: ‘Jezus Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid’. Deze tekst (Hebreeën 13:8) staat centraal. De kern van wat we samen vieren is niet anders! Kerst gaat gewoon door dit jaar! Om een en ander praktisch mogelijk te maken, zijn er vier blokken waarin 30 mensen deze korte route kunnen lopen (bij het lopen vragen we je om een mondkapje te dragen). Inschrijven kan via de website. Buiten op het plein word je ontvangen met zang en/of muziek en staan de vuurkorven klaar.
Eerste Kerstdag, 25 december,  vieren we thuis of in de kerk samen de geboorte van onze Heer. Helaas opnieuw in kleine kring. We lezen Johannes 1: 1-14 en Hebreeën 1:1-6. In het laatstgenoemde gedeelte wordt
iets moois over Jezus gezegd: ‘In Hem schittert Gods luister’ en in de vertaling van de Naardense Bijbel staat er dan: ‘Hij is afstraling van Zijn glorie’. We hopen dat ook wij iets van Zijn luister en glorie zullen mogen zien en ervaren tijdens deze Kerstdagen. Juist tijdens déze Kerstdagen!
Omdat de inschrijving voor Kerstmorgen wel heel snel vol was (logisch als er maar 7% van het normale aantal mensen kan komen....) hebben we besloten om op Kerstmorgen twee diensten te houden, de eerste om 9.00 uur en de tweede om 11.00 uur. Dan blijft het nog steeds een kleine club die kan komen, maar het is dan toch íéts meer.... We zien uit naar het moment dat de deuren weer wijd open zullen staan!
Zondag 27 december hoopt ‘een oude bekende’, namelijk ds. Dirk Meijvogel, voor te gaan in West. Fijn om Dirk weer eens te kunnen verwelkomen.
Op Oudejaarsavond, 31 december, komen we samen om met elkaar het oude jaar af te sluiten. Graag zou ik willen stilstaan bij woorden uit Jesaja 40: 27-31 met als thematekst ‘Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht’. Zo willen we hoopvol en in vertrouwen het jaar afsluiten.
Op Nieuwsjaarmorgen, 1 januari is er een gezamenlijke dienst van heel Hervormd Ermelo in het Kerkelijk Centrum. Collega de Wit hoopt daarin voor te gaan. Samen bidden om een zegen over het nieuwe jaar!
Bij zondagmorgen 3 januari, zondag Epifanie, het feest van de verschijning van de Heer, staat in mijn agenda een lezing uit Jesaja 60:1-6 op het rooster waarin gesproken wordt over de volken die zich laten leiden door het licht en de luister van de Heer. Dat sluit mooi aan bij Kerst en traditioneel komen dan ook
de Wijzen uit Mattheus 2 aan bij de stal, als representanten van de volken....

Inschrijven kerkdiensten
Al een aantal maanden kun je je via de website inschrijven voor een aantal kerkdiensten in de komende periode. We hebben daar geen systeem voor (bijv, dat de ene week de ene sectie aan de beurt is en de ander week een andere sectie, of een systeem waarbij we werken met met bepaalde letters van het het alfabet: zondag zijn de mensen met een achternaam met de letters a t/m h aan de beurt)
Nu is het zo: 'wie het eerst komt...' 

We vroegen ons als moderamen af of deze manier bevalt? Of dat er veel mensen zijn die het gevoel hebben achter het net te vissen? Of zeg je juist: het gaat prima zo, als ik me wil inschrijven, dan doe ik dat en dan is er meestal nog wel plaats...?   
Heb je daar gedachten over: laat het ons weten!
Jan, Aart, Tijmen en André 

Kinderkerst
Afgelopen jaren hebben we op de zondag voor Kerst een kerstmusical uitgevoerd in de kerk met de kinderen van de kindernevendienst. Helaas lukt dit jaar door de maatregelen rondom corona niet, om een musical met de kinderen in te studeren en uit te voeren in de kinderkerstdienst. We hebben er daarom voor gekozen om Kinderkerst op 20 december in de eigen
kindernevendienstruime te houden. Wat we dan gaan doen, is nog een verrassing. We hopen in ieder geval dat alle kinderen van groep 1 t/m 6 zullen komen, ook wanneer je de afgelopen maanden niet (vaak) bent geweest. Je mag ook komen, als je ouders zelf niet naar de kerkdienst komen. De kindernevendienst duurt namelijk de hele dienst (dat geldt trouwens ook voor alle andere zondagen!). Wel willen we aan je ouders vragen om je even aan te melden via het inschrijfformulier voor de kerkdiensten, liefst een week van te voren (maar later kan ook nog).  

Acties Werkweek Bulgarije 2021
Oliebollen
Toch nog een oliebollenactie dit jaar!
Er is een bakker gevonden die voor onze Bulgarije groep oliebollen wil bakken! 
U kunt vóór 24 december uw bestelling doorgeven via oliebollen.westerkerk@gmail.com
Eén zak met 10 bollen kost €7,50.
Deze worden dan op woensdagmiddag 30 december uitgedeeld. 
De details moeten we nog uitwerken hoe we dat corona proof kunnen doen. Dat hoort u nog.
U kunt ze voor 1 euro extra ook thuis laten bezorgen.
We zien uw bestelling graag tegemoet!
Mondkapjes kunt u ook nog steeds bestellen.
voor 3,50 euro per stuk. 
Contact persoon Patricia Poelman 

Agenda
Klik hier om naar de agenda te gaan

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE, zie de relevante links op deze pagina.
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 30-12-2020 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail: zie de relevante links op deze pagina.


Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 4-12-2020


Bij de diensten
Zondag 6 december wordt de dienst geleid door ds. Cees van Dam. Het thema van de dienst is op dit moment nog niet bekend.
Zondag 13 december hopen we samen weer de Maaltijd van de Heer te vieren
(lopend/coronaproof). Met een kleine club mensen in de kerk, maar met elkaar verbonden wanneer we het in huiselijke kring meevieren. We vieren het Leven en het Licht dat God ons geeft in Christus. Op deze zondag staan de bekende woorden uit Jesaja 9:1-6 centraal: ‘De mensen zullen een stralend licht zien’ en er wordt gesproken over het kind dat geboren zal worden, met die bijzondere namen....

Ontmoeten in adventstijd.
Heeft u er ook behoefte aan om elkaar weer eens te ontmoeten en bij te praten? Dit kan, want in de komende adventsperiode willen we ontmoetingen in kleine kring organiseren. Gezellig meteen paar mensen een kopje koffie/thee drinken en een praatje maken. We hopen dat er mensen zijn die een dagdeel (morgen, middag of avond) hun huis open willen stellen om gemeenteleden
en/of buurtgenoten te ontvangen. 
Uiteraard houden we ons aan de richtlijnen van het RIVM en mogen er maximaal 4 mensen op bezoek komen. Het is daarom belangrijk dat u zich vooraf opgeeft en dat u aangeeft of u gasten wilt ontvangen of dat u bij iemand op bezoek wilt.  Aanmelden kan via dit contactformulier
We hopen op veel aanmeldingen en gezellige, goede ontmoetingen.
Henny van Hartskamp en Anja Duinker

Helaas geen oliebollenactie dit jaar.
Beste oliebollen liefhebbers, al jaren bakken we voor u de lekkerste oliebollen voor oud en nieuw. Maar we zien het helaas dit jaar met corona niet zitten om dat goed en veilig voor elkaar te krijgen.
We snappen dat u de bollen zult missen daarom kunt u als u dat wilt het recept bij ons aanvragen en kunt u zelf de oliebollen bakken op oudjaarsdag.
oliebollen.westerkerk@gmail.com
We wensen jullie veel bakplezier, het oliebollenteam.

Vanuit de kerkenraad
Hier kunt u het verslag lezen.

Actie kerkbalans 2021
Als Westerkerk zijn we al weer druk bezig met de voorbereidingen van de actie kerkbalans 2021 die in de weken van 16 tot en met 30 januari zal plaatsvinden.
Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema dit jaar is “Geef vandaag voor de kerk van morgen”.
Net als vorig jaar kunt u uw toezegging voor 2021 weer digitaal doorgeven via de website van de Hervormd Gemeente Ermelo. Op de homepage Hervormde Gemeente Ermelo (dus niet de pagina Westerkerk) vindt u onderaan een link naar de met omschrijving “Bijdrage 2021”. In de nieuwsbrief van de komende weken staat de link ook vermeld.
Hier kunt u zich aanmelden en zien en dan uw toezegging voor 2021 invullen.
We hopen vanzelfsprekend dat veel mensen op deze digitale manier hun toezegging kenbaar maken. Hoe meer mensen dat doen, hoe minder vrijwilligers we nodig hebben om eind januari alsnog enveloppen rond te brengen en op te halen.
We hopen op een vruchtbare opbrengst.

Agenda
Klik hier om naar de agenda te gaan

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE, zie de relevante links op deze pagina.
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 9-12-2020 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail: zie de relevante links op deze pagina.
Volgend kerkblad is dan voor drie weken.

Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 20-11-2020


Bij de diensten
Zondag 22 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, eeuwigheidszondag. Op deze zondag gedenken we de gemeenteleden die in het afgelopen jaar gestorven zijn bij name. Helaas kunnen we vanwege de corona-maatregelen slechts met een beperkt aantal familieleden in de kerk samen zijn. En naast hen eveneens met een beperkt aantal gemeenteleden. Ook dit jaar zullen familieleden een gedachtenis-roos in een vaas plaatsen. Daarnaast willen we lichtjes ontsteken voor andere geliefden die gemist worden. Normaal zou je dat zelf kunnen doen, als je in de kerk bent. Nu kan dat niet fysiek. Toch willen we lichtjes ontsteken. Je kunt per mail of per telefoon de naam van degene die je wilt gedenken aan mij doorgeven (dat kunnen roepnaam en achternaam zijn, maar het kan ook wat anoniemer, bijv. ‘voor mijn vader’, ‘voor een goede vriendin’). Wij zullen dat dan tijdens de dienst benoemen en voor hen een lichtje ontsteken voorin de kerk.
Het thema van de dienst is ‘Rust vinden bij God’ en we lezen uit Palm 62:1-9 en Mattheus 11:25-30.
We hopen dat het ondanks alle beperkingen toch een mooie dienst mag worden.
Zondag 29 november is het de eerste zondag van Advent. Het thema voor Advent en Kerst van Bible Basics is ‘Dicht bij het Licht!’. Daar hoort de eerste zondag een lezing bij uit Johannes 8:12-19 waar Jezus zegt dat Hij het Licht voor de wereld is. Het Licht dat Leven geeft. Bij Hem mogen we horen.
’s Middags begint om 15.30 uur weer een Kliederkerk. Geheel corona-proof, een tocht met de auto fiets langs 5 locaties. We starten op het parkeerterrein bij het Kerkelijk Centrum en vandaar rijden we verder... Hoe en wat? Dat blijft nog een verrassing. Maar het verhaal van de Ark van Noach staat centraal.
Kliederkerk is een laagdrempelige en plezierige vorm van vieren waar kinderen én volwassenen gezamenlijk aan mee kunnen doen; en binnen hun eigen gezin bezig kunnen zijn.
Verderop lees je er meer over. Aanmelden is vanwege de COVID-19 noodzakelijk, deelname is gratis.
Aanmelden is mogelijk via kliederkerkermelo@gmail.com tot en met donderdag 26 november.

Vanuit de kerkenraad
Klik hier om naar het verslag te gaan

Agenda
Klik hier om naar de agenda te gaan.

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE, zie de relevante links op deze pagina.
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 25-11-2020 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail: zie de relevante links op deze pagina.Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 5-11-2020

Bij de diensten
Zondag 8 november hebben we een kanselruil met de Gereformeerde kerk. Collega Irma Jansen- Kleinjan hoopt bij ons voor te gaan en ik hoop die ochtend in de Immanuelkerk te zijn. Mooi om zo, als kerken binnen de Protestantse Kerk, toch wat meer met elkaar op te kunnen trekken.
Zondag 15 november is er een jeugddienst waarin ds. Bernhard Reitsma hoopt voor te gaan. De voorbereidingen zijn in volle gang, dus we hopen op een mooie dienst met de jongeren en met elkaar! We nodigen vooral de tieners uit om zich aan te melden voor deze dienst!

Lief en leed
Ook in onze gemeente zijn er leden die kampen met de gevolgen of de naweeën van het coronavirus.
Soms is dat ‘stapje voor stapje weer proberen wat dingen op te pakken’.
In de kranten de afgelopen weken was er aandacht voor de gevolgen van corona-stress voor het ongeboren kind, voor de lastige situatie waarin tieners en studenten zich bevinden.... Maar ook als je single bent, of opnieuw als gezin (te) dicht op elkaars lip zit.... Gevolgen waar je soms niet bij stilstaat.
Op alle fronten wordt ons leven geraakt – en we proberen samen staande te blijven.
Onze gemeente heeft zich in maart aangesloten bij de beweging ‘Niet alleen’. Ook op deze manier proberen we een licht te zijn voor elkaar en voor anderen.
Mocht er iets zijn, mocht je iets signaleren of zelf behoefte hebben aan even contact, aarzel dan niet om aan de bel te trekken...
ds. André Priem, zie de relevante links op deze pagina.


Zendingsbussen november en december
Uit de door de gemeente ingediende doelen voor de zendingsbussen heeft de kerkenraad een keuze gemaakt. De opbrengst van de zendingsbussen over de maanden november en december is bestemd voor Open Doors.
Aan de giften die binnenkomen via de QR-code kan men niet zien vanuit welke wijk deze gift komt. Deze giften zullen verdeeld worden over de wijken. Als u bij een bankoverschrijving ‘Westerkerk’ erbij zet, komt het ten goede aan Open Doors. De bankgegevens vindt u op de website bij de kerkdiensten.

Open kerk
Iedere woensdag is de kerk open van 15.00-17.00 uur. Er is gelegenheid om in stilte gewoon even te zitten, te bidden, te luisteren naar meditatieve muziek, een lichtje te ontsteken aan de Paaskaars, een gebed op ‘Muur van gebed’ te bevestigen.
Voor ieder die daar behoefte aan heeft: de deuren staan open!.

Agenda
Klik hier om naar de agenda te gaan.

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE, zie de relevante links op deze pagina.
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 11-11-2020 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail: zie de relevante links op deze pagina.


Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 16-10-2020

Bij de diensten
Zondag 18 oktober hoopt Jan Minderhoud in West voor te gaan. Altijd fijn om iemand uit ons midden achter de tafel te zien.
Zie onder deze berichten, wat Jan Minderhoud over deze dienst schrijft.
Zondag 25 oktober is er een ruilzondag in Hervormd Ermelo, ds. J. Bogerd hoopt in West voor te gaan en ds. André Priem staat ’s morgens op het rooster in het Kerkelijk Centrum en ’s avonds in de Nieuwe Kerk.
Zondag 1 november ben ik weer gewoon in West. We lezen die ochtend, althans dat is nu mijn gedachte, Prediker 3. Het Bijbelgedeelte waarin staat dat voor alles een tijd is. Hoe leg je dat nu naast alle gebeurtenissen in onze tijd? Die uitdaging gaan we samen aan!
Woensdag 4 november is het Dankdag. Op 11 maart, Biddag, was onze laatste gezamenlijke dienst waarbij we nog schouder aan schouder in de Westerkerk zaten. Een handdruk krijgen van de ouderling van dienst was er toen al niet meer bij. En daarna gebeurde er nog veel meer... Nu zijn we 8 maanden
verder, en toch willen we opnieuw samen komen om onze Heer ook te danken. Ook al is het maar het 30 mensen in de kerk, want gelukkig kunnen we ook vanuit huis samen gemeente-zijn!
Ik las in maart Psalm 143 en ik wil die Psalm nogmaals lezen op Dankdag. Kunnen we na het ‘Bidden met open handen’ nu ook ‘Danken met open handen’? Die vraag stel ik mezelf en leg ik ook maar gewoon in ons midden....
De dienst wordt gehouden vanuit de Oude Kerk. Het opgeven voor de dienst loopt ook via de Oude Kerk. 
zie daar voor het telefoonnummer en het tijdstip waarop je je kunt aanmelden.

Bij de dienst van 18 oktober
Op deze zondag mag ik bij u voorgaan, nog maar met 30 kerkgangers, waarbij we allen die een taak hebben niet meerekenen. Ik wil met u nadenken over wat ‘(nieuw) leven in de Geest’ voor een christen betekent, en dan vooral in zijn of haar angsten. Want wie kent die niet? En hoeveel angst is er niet naar
boven gekomen in deze coronatijd? Paulus legt in Romeinen 8 uit dat de Geest van het kindschap – we zijn zonen en dochters van God! – ons bevrijdt van slavernij en van angst. En dat we ‘Abba Vader’ mogen roepen. Naast Romeinen 8:12-17 lezen we ook Hebreeën 2:14-18 en 1 Johannes 4:15-17. Tot slot,
om alvast over na te denken:
* “Moed is niet de afwezigheid van angst, het is de overwinning over angst.” (Nelson Mandela).
*“Wees niet bang om een onbekende toekomst in de handen van een bekende God te leggen.” (Corrie ten Boom).
* “Vanwege Goede Vrijdag kun je achterom kijken zonder bang te zijn. Vanwege Pasen kun je vooruitkijken zonder bang te zijn. Vanwege Hemelvaart kun je omhoog kijken zonder bang tezijn. Vanwege Pinksteren kun je naar binnen kijken zonder bang te zijn.”
Tot slot:  het is lang geleden dat het orgel bespeeld werd, maar komende zondag is het weer zover. Wim Zevering bespeelt het en er zijn enkele zangers. Bid u mee voor de diensten, en dat niet alleen voor die van déze zondag....
Jan Minderhoud.

En verder
De situatie met corona is ondertussen zodanig dat de grafieken weer een grote toename laten zien: de tweede golf. Enkele gemeenteleden hebben corona met milde klachten opgelopen. We hopen dat dat zo blijft en het niet ernstiger wordt. Voor wie een kwetsbare gezondheid heeft, is dit dan ook weer opnieuw een spannende tijd. We hopen en bidden om Gods kracht en nabijheid. Laten we proberen om ook oog te houden voor elkaar. Om dat gevoel van betrokkenheid dat we in maart veelal voelden ook nu te blijven houden. Aarzel niet om aan de bel te trekken als je behoefte hebt aan even contact, als we je kunnen helpen met de boodschappen of waarmee dan ook!

Het mooiste lied
Soms zijn er liederen die je meer raken dan andere. Er wordt wel eens
gezegd ‘ze gaan je onder de huid zitten’. Ze vertolken emoties in
muziek, verwoorden gevoelens in de teksten. De meesten van ons
hebben wel zo’n lied (of meerdere). Zo’n lied kan ook iets over jou
vertellen. Over wat je beleeft, over wat je hebt meegemaakt. Omdat we
ook in de komende tijd elkaar bijna niet kunnen ontmoeten leek het ons
mooi om tijdens de komende kerkdiensten telkens zo’n mooiste lied te
laten horen. Maar het wordt nog mooier als we in die dienst dan ook
kunnen laten zien/horen waarom jij/u dat lied zo bijzonder vindt.
Dus daarom onze vraag: Vertel in een kort filmpje (gewoon met de
telefoon opnemen) waarom een bepaald lied je zo aanspreekt. Dan
tonen we dat filmpje tijdens de dienst en spelen ook het betreffende
lied. Als een filmpje niet lukt dan kun je het ook opschrijven – of we
komen langs om een kort filmpje op te nemen. We vinden wel een
oplossing....
Graag opsturen naar ds. André Priem, zie de relevante links op deze pagina.

Vanuit de kerkenraad
Hier kunt u het verslag lezen

STEPS!
Club voor tieners, door de Westerkerk.
Voor jeugd uit de 1 e  en 2 e  klas van het voortgezet onderwijs.
2x in de maand op  zondagavond
18:45 begint het en het en het duurt tot 20:45.
Block de data in je agenda en zet ze op de keukenkalender:
4 oktober, 18 oktober, 1 november, 15 november, 29 november,
13 december, 10 januari, 24 januari, 7 februari, 21 februari, 7 maart,
21 maart, 4 april en 18 april
Het adres:
Oude Nijkerkerweg 23
(het zandpad in vlakbij de kerk en dan aan de rechterhand)
Tot snel! Janny & Jan-Willem van Braak en Sophie & Arend Kwant.
 
Stoffen mondkapjes te koop voor Bulgarije!
Nu er steeds meer geadviseerd wordt om mondkapjes te dragen op middelbare scholen en o.a. winkels kunt u voor €3,50 per mondkapje deze bij ons bestellen en onze reis naar Bulgarije steunen.
Er komen nog foto’s van de stofjes (zie hiervoor de Facebookpagina of de app-
groepen.
Stuur een berichtje naar Familie Poelman voor uw bestelling en eventuele vragen.

Agenda
Klik hier om naar de agenda te gaan.

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE, zie de relevante links op deze pagina.
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).
Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem, zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 29-10-2020 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.


Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 2-10-2020


Bij de diensten
Zondag 4 oktober gaat ds. B.J.G. Reitsma voor.
Zondag 11 oktober is er weer een doopdienst. Fijn dat we dat als gemeente weer mogen meemaken. We hopen de Heilige Doop te bedienen. Binnenkort gaan we samen aan tafel zitten om dit voor te bereiden. We hopen op een mooie dienst met elkaar.

Bestemming zendingsbussen november en december
Ieder jaar mogen we als wijk de bestemming kiezen voor de opbrengst van de zendingsbussen over november en december. Heeft u een suggestie voor een diaconaal doel? We horen het graag! Geef je suggestie voor 12 oktober door aan de scriba .
De kerkenraad zal in de vergadering van 15 oktober een keuze maken.

Dinsdagmiddagkring
Ervan uitgaand dat de corona-situatie in onze regio niet verergert, willen we ook weer een begin maken met de bijeenkomsten van de dinsdagmiddagkring. Samen aan de slag met een Bijbelboek aan de hand van een eenvoudig bijbelstudieboekje. Elkaar weer eens ontmoeten....
De eerste keer is dinsdag 6 oktober van 14.30-16.00 uur.
Wees welkom! Heb je interesse, neem dan even contact met ds. André Priem op.

Belijdeniscatechese + jongvolwassenkring
Komend seizoen zijn er voor jongeren van 18 jaar en ouder verschillende mogelijkheden om andere jongelui te ontmoeten en om samen bezig te zijn met geloof. Dat kan in een belijdeniskring, die we ook dit jaar weer samen met de Oude Kerk aanbieden.
Meedoen wil niet zeggen dat je ook meteen belijdenis wil gaan doen...maar het kan prettig zijn om eens met elkaar door te praten over bijbelse thema’s, over wat het betekent om in deze tijd te geloven. Omdat de Oude Kerk-wijk komend seizoen vacant is, is de leiding in handen van ds. André Priem. Bij hem kun je terecht om je aan te melden of voor eventuele vragen.

Daarnaast is er de mogelijkheid om mee te draaien in een jongvolwassenenkring. Ook hier gaat het om ontmoeting en samen delen wat je bezig houdt (in je leven en in het geloof). Er draaien twee groepen. Eén bij Ronald en Ery Bennik en één bij Wouter en Miranda Macaré
Je bent van harte welkom! Heb je interesse, neem dan even contact met hen op.

Kliederkerk
Op zondag 4 oktober vindt er een nieuwe Kliederkerk in Ermelo plaats.
Kliederkerk is een laagdrempelige en plezierige vorm van vieren waar kinderen, tieners, jongeren én volwassenen gezamenlijk aan mee kunnen doen; en met elkaar bezig kunnen zijn.
Het duurt van 16 uur (inloop 15.30 uur) tot ca 18 uur en bestaat uit drie kenmerkende onderdelen: ‘samen ontdekken’ (workshopachtige activiteiten), ‘samen vieren’ (korte viering) en ‘samen eten’ (maaltijd). Dit keer is de Immanuelkerk aan de stationstraat 137 de gastheer, en het thema luidt ‘De ark van Noach’.
We werken het thema op een verrassende en creatieve wijze uit; er zijn weer allerlei doe- activiteiten voor jong en oud. We hopen dat jong en oud ook dit keer weer een ontspannen en betekenisvolle middag komt beleven.
Aanmelden is vanwege de COVID-19 noodzakelijk, deelname is gratis. Er kunnen vanwege de maatregelen 80 personen (volwassenen en kinderen) deelnemen.
Aanmelden is mogelijk via kliederkerkermelo@gmail.com. Gelet op de datum van dit kerkblad wel direct doen, als je dit leest!!
Namens het Kliederkerk team,
Marieke Vissers

Schoenendoosactie weer van start
In deze spannende tijd zijn kinderen in noodsituaties en armoede extra kwetsbaar. Daarom doen wij als Westerkerk weer mee aan de Schoenendoosactie. Via de actie krijgen kinderen ver weg een schoenendoos vol bruikbare spullen. Voor hen is dat een onbetaalbaar cadeau.
Tijdens de schoenendoosactie versieren kinderen en volwassenen een schoenendoos en vullen die met spulletjes die ze zelf gekocht of verzameld hebben: schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed en een knuffel. De dozen worden uitgedeeld in landen waar kinderen het moeilijk hebben. Als het toegestaan is in het land van bestemming, krijgen de kinderen ook een boekje met Bijbelse verhalen.
In een tijd waarin wij niet allemaal samen kunnen komen is het mooi om toch als gemeente de verbinding te zoeken en met elkaar de actie tot een succes te maken.
Op de startzondag op 20 september is de actie van start gegaan. In de hal van de kerk staan nog wat dozen voor de liefhebber, maar je kan natuurlijk ook een eigen doos gebruiken. De actie wordt afgesloten op zondag 1 november. Dan bouwen we weer een prachtige stapel dozen in de kerk. I.v.m. corona kan de doos ook op woensdag 28 oktober worden ingeleverd van 15.00 tot 17.00 uur. In de tussenliggende periode kunt u een folder meenemen vanuit de hal van de kerk.
Een folder is ook te downloaden via: https://schoenendoosactie.nl/downloads/
Voor vragen: Ton Bannink

Agenda
Klik hier om naar de agenda te gaan.

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE:, zie de relevante links op deze pagina.
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem, zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail:, zie de relevante links op deze pagina.
Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 7-10-2020 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail:, zie de relevante links op deze pagina.

 
Website ontwikkeling: Exitus ICT