Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Vanuit de kerkenraad 17-9-2020

Vanuit de kerkenraad

17 september 2020

Zingen tijdens de dienst
De kerkenraad gaat naar de mogelijkheden kijken om tijdens de kerkdiensten te kunnen zingen, zij het beperkt. We verzamelen nu de benodigde gegevens om in een volgende vergadering een goede afweging te kunnen maken. Hierbij houden we uiteraard rekening met de actuele situatie.

New Wine in de Westerkerk
New Wine Nederland heeft gevraagd of de winterconferentie en predikantendag komend jaar in de Westerkerk plaats zou kunnen vinden. De kerkenraad vindt dit op zich een goed idee, en gaat kijken of dit haalbaar is.

Gemeenteavond
Ondertussen heeft de gemeenteavond over de verbouw van de Westerkerk plaatsgevonden. Samen met de bezoekers en hen die via internet mee deden, was het een mooie avond. We nemen de bijdrage vanuit de gemeente mee in het vervolgtraject.

Kerkenraadsweekend
Eens per jaar zoeken we als kerkenraad tijdens een weekend even een andere locatie op om elkaar te ontmoeten en aan de hand van een thema met elkaar in gesprek te gaan. Vanwege corona werd dit weekend al ingekort tot één dag. Op zaterdag 3 oktober zouden we met elkaar nadenken over de toekomst van onze kerk in wijk West, ingegeven door de huidige situatie en de kansen die we nu krijgen om als kerk een actieve rol in de wijk in te nemen. Tussen vergadering en versturen van de kopij is de realiteit weer wat veranderd waardoor we deze kerkenraadsdag hebben moeten uitstellen.

Open Kerken Ermelo
Iedere zondag staan de kerkdeuren voor iedereen open, maar op de eerste zondag van november wordt hier wat meer aandacht aan gegeven. Behalve dit jaar: het organiserend comité van Open Kerken Ermelo heeft besloten om het dit jaar niet door te laten gaan vanwege alle beperkingen die er zijn.

Kindermoment tijdens de dienst
U heeft het wellicht al gemerkt: het kindermoment in de dienst is terug. Sinds vorige maand zitten de kinderen van de kindernevendienst weer in de kerkzaal en vertrekken ze na het kindermoment nar hun eigen bijeenkomst.

Leiding clubwerk
Het jeugdwijkteam heeft de vacatures kunnen invullen, op de vacature voor de leiding van de 16+-groep na. We zijn dankbaar dat het grootste deel van het club- en jeugdwerk is ingevuld.
Website ontwikkeling: Exitus ICT