Welkom in de kerk

Als wijkgemeente rond de oude dorpskerk genieten we elke zondag het voorrecht om op deze plek samen te komen, waar al door de eeuwen heen mensen hun vreugde en zorgen brengen.
Welkom bij de gemeente van de Oude Kerk !

Kerkdiensten

toon kalender
<december 2018>
zomadiwodovrza
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
zo 9 dec
zo 16 dec
zo 23 dec

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze

Activiteiten

18
DEC

Kerstconcert door Pavane

Kerstconcert in Wezep door Pavane

Pavane olv Joke Hooikammer geeft een kerstconcert in de Kruiskerk in Wezep
De fluitisten Erica Vogel en Mariska van de Bosch- Boer verlenen ook medewerking aan dit kerstconcert.

Toegang vrij, kollekte aan de uitgang.
di 18 dec 2018 19:30 uur
Kruiskerk, Kerkweg 6, Wezep
Meer informatie

minder
19
DEC

Tafels van Hoop

Tafels van Hoop

Op 2, 9 en 16 december zal John Meijers na de dienst in de glazen gang aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

Dit is een gezamenlijke actie van de themagroep vluchtelingen met de Gereformeerde Kerk en "Kerk in Aktie".


wo 19 dec 2018
Tafels van Hoop
Meer informatie

meer
21
DEC

Hoevemaaltijd Oude Kerk

De hoevemaaltijd is voor ieder, die gezelligheid zoekt, die niet weet wat hij nu weer moet koken en voor hen die het fijn vinden om anderen te ontmoeten van binnen en buiten onze wijkgemeente.

Bent u nieuwsgierig geworden ? Schuif gerust een keer aan !
De maaltijd vangt om 18:00 aan, maar u kunt er vanaf 17:45 binnenlopen.

Jong en oud, alleen of als gezin, van de (Oude) kerk of niet, iedereen is welkom.

Er zal een driegangenmenu geserveerd worden met als richtprijzen: € 3,- volwassenen en € 1,50 kinderen.
Opgave zien we - in verband met de voorraad - wel graag tegemoet .

Voor opgave en informatie kunt u contact opnemen met :
- Rita en Jacques van der Lely, tel.: 562563
- Frieda en John Meijers, tel.: 556459, of via e-mail: johnmeijers@hotmail.com

vrijdag 21 dec 2018 (inloop vanaf 17.45 en aanvang 18 uur)
Oude Kerk - de Hoeve
Meer informatie

meer

Laatste nieuws

Oude Kerk

Het wijknieuws van 11 dec 2018

11 december 2018  |  Het wijknieuws van 11 dec 2018

Het wijknieuws van rondom de Oude Kerk
van 11 december 2018 (voor de zondagen 16, 23 en 30 december en 6 januari)

Zondag aan de orde
De komende periode zijn er weer veel en veelsoortige ere-diensten naast, zo viel me op in de plaatselijke media, ook heel veel mooie concerten. Het blijft wonderlijk om te zien hoe een kind van de kribbe en de man van smarten jaarlijks zo'n glorieus gedenken ten deel valt. In de kindernevendienst wordt de serie vertellingen uit het boek Lucas in het kader van het Kerstproject 'Lichtdragers van God' vervolgt:
- Op zondag 16 december gaat het bij de kinderen over “Maria bij Elisabeth”. In de morgendienst zal in de verkondiging het laatste maar niet onbelangrijk hoofdstuk 5 uit de brief van Jakobus centraal staan. Jakobus 5 is in sommige kringen bekend, omdat daar wordt gesproken over ziekte en gebed voor de zieken. We willen over dat thema – juist in het licht van de Advent – nadenken.
- Op de 4de adventzondag 23 december wordt “De geboorte van Johannes”, de voorloper van Jezus Christus gethematiseerd. Die middag is er geen KinderKerstfeest, in goed overleg met cantorij en Kindernevendienst is er een gezinsdienst op Kerstmorgen om kwart over tien met het thema "Lichtdragers van God".
- Aan de Kerstnachtdienst wordt meegewerkt door de jongeren van de 16+ groep. Thema van de dienst is: de familie van Jezus. Hoe hebben zij als ouders de geboorte, en Jakobus als broer later, hem beleefd??? Was het ook zo'n familiefeest als bij ons met Kerst? Na afloop van de Kerstnachtdienst is er warme wijn of chocolademelk.
- Op de zondagen 23 en 30 december hebben we geen zondagsschool/kindernevendienst i.v.m. het gebrek aan voldoende capaciteit bij de leiding. Deze diensten zullen er wel puzzelbladen klaarliggen voor de kinderen die in de kerk zijn.
Ook in 2019 volgt de KND (kindernevendienst) het rooster ‘Vertel het maar'.
- Op zondag 6 januari 2019 wordt gestart met de zaligsprekingen uit Matteüs 5:1-12.

Rooster vervoer naar de diensten
- 16 december 10.30 u.: Mevr. Van Silfhout, Fam. Brussaard
- 23 december 10.00 u.: Mevr. Manschot, Fam. Top
- 1e kerstdag 10.15 u.: Fam. Gardenbroek, Fam. Van Buuren
- 30 december 10.00 u.: Fam. Kammeraat, Fam. Hogeveen
-   6 januari 10.30 u.: Fam. Van Strijland, Fam. Heining

Rooster kinderoppas
- 16 december Inge Doornekamp
- 23 december Marieke Kievit en Eva Plette
- 1e kerstdag Marlina Blokland
- 30 december Corine van Woerkens
- 6 januari Mathilde van Vugt

Het kostersrooster voor de ochtenddiensten ziet er als volgt uit:
- 16 december Goos Eikelboom
- 23 december Renger van Strijland
- 24 december Fennie Wouda
- 1e kerstdag Fennie Wouda
- 30 december Gerrit Mabelis
- 31 december Bertus van Dam
- 6 januari Fennie Wouda

Rooster lectoren
- 16 december Carla Meiling
- 23 december Corry Kammeraat
- 1e kerstdag Joke van den Berg
- 30 december Leny van Aalst
- 6 januari Lieuwe Hiemstra

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.558934, e-mail dambos@planet.nl.

Uit de wijkkerkenraad
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 8 november:
- De overdenking wordt verzorgd door Margriet Roukema. We zingen Lied 766 vers 1, 2 en 3 en aansluitend gaat zij ons voor in gebed. Vervolgens leest Margriet een artikel uit het Nederlands Dagblad over de situatie in Jemen (hongersnood en oorlogsmisdaden) waar we kort over doorspreken.
- De leesstukken “Wat leren we eigenlijk in de kerk, zijn we discipelen?” en “Een goed gesprek: Jan Muis” worden besproken.
- Afgesproken wordt om ook de komende jaren op de zondagen rondom Kerst één ochtenddienst te houden om 10.00 uur (met koffiedrinken). Dit wordt besproken met de preekvoorziener.
- We bespreken een aantal punten om enige onduidelijkheden rond het lopend avondmaal op te lossen: Afgesproken wordt dat de dienstdoende ambtsdragers gezamenlijk deelnemen aan het avondmaal nadat de gemeente is geweest. Dit doen we voor de avondmaalstafel. Het orgelspel gaat dan nog gewoon door. Tijdens het lopend avondmaal wordt afwisselend muziek gespeeld of gezongen, te bepalen door de predikant.
- Er ontstaan per eind 2018 2 vacatures: 1 kerkrentmeester (Leo van Herk treedt af aan het eind van zijn tijdvak) en 1 pastoraal medewerkster (Tonnie Cornelissen). Daarnaast hebben we nog enkele ouderling-vacatures. Iedereen wordt verzocht om na te denken over wie we kunnen benaderen om de vacatures te vervullen.
- Ontmoeting met wijkkerkenraad van de Gereformeerde Kerk Ermelo: Gesproken wordt over de mogelijkheden om dit vorm te geven. De opties om de predikanten te laten rouleren of de centrale ambtsdragervergadering gezamenlijk te organiseren worden kort besproken. Op dit moment is er 2 keer per jaar een gezamenlijk overleg van de predikanten. Afgesproken wordt om voorlopig de huidige situatie te handhaven.
- De gemeenteavond – met de onderwerpen: besluitvorming gemeenteberaad, nieuw beeld en geluid, kerk zijn door generaties heen – wordt voorbereid. *Inmiddels is het voorgenomen besluit om, naar ordinantie 5.3 en 5.4., het mogelijk te maken naast het inzegenen van een huwelijk tussen man en vrouw ook over een op het gemeentehuis reeds gesloten verbond van liefde en trouw tussen twee mensen van gelijk geslacht, in een kerkdienst een zegen te vragen door de kerkenraad aangenomen. Het gesprek met de gemeente in het afgelopen jaar, en ook het gesprek in het verband van de algemene kerkenraad, hebben daaraan belangrijk bijgedragen. Afgesproken is dat tenminste één van beide huwelijkspartners ook enige tijd lid van de wijkgemeente moet zijn.
- Inrichting kerk / Liturgisch Centrum / Beeld en Geluid: Afgesproken wordt om een werkgroep te vormen met een nog door het moderamen te formuleren taakopdracht (uitgangspunten; tijdpad). In verband met opmerkingen over de huidige stoelen wordt afgesproken een proef te nemen door een aantal aangeboden stoelen achterin de kerkzaal te plaatsen.
- Afgesproken wordt om de Erediensten staand te beginnen. We gaan staan voor het aanvangslied en blijven staan tot en met votum en groet.
- Jeugdzaken: We doen mee aan de interkerkelijke Passion Challenge in 2019
- Diaconale Zaken: - We doen mee aan het landelijke thema “Tafels van Hoop” waarbij gemeenteleden en vluchtelingen (statushouders) samen eten. In Ermelo is dat in de Hoeve op 10 december. Nadere informatie komt via een flyer, het kerkblad en de beamer.
- John Meijers sluit de vergadering met het gedicht “Zoveel mensen” van Greet Brokerhof – van der Waal.

Gift
Ontvangen via ds. Verbaan € 50,-. Hartelijk dank

Meeleven met elkaar
- Dhr. Henk Griffioen, hij is weer terug uit ziekenhuis en Klimop.
- Mw. Gijsje vd Langenheem zal de kerstdagen in het ziekenhuis vertoeven vanwege een opnieuw noodzakelijke operatie.
- Mw. Bep v. Loon-Tankens is opgenomen geweest in Zwolle en net weer herstellend, is ze onfortuinlijk gevallen en thuis aan het herstellen.
We wensen alle zieken – hen die steeds wat moeten inleveren omdat de ziekte voortschrijdt, hen die elders verpleegd worden en daar hun thuis hebben gevonden, mensen die een nog niet gediagnosticeerde kwaal hebben, psychisch zieken, mensen die niet weten hoe het verder gaat nu er steeds meer lichamelijke klachten bijkomen, mensen die nog steeds aan het herstellen zijn maar geloven nooit weer de oude worden, mensen die burn-out zijn, en allen die zich niet in de een of de ander herkennen – toe wat het oude adventslied zo diepzinnig zegt (in de drie opeenvolgende liedboeken respectievelijk Gezang 1, Gezang 117 en Lied 441) 'en onder millioenen, hebt Gij ook mij in 't oog'.

Hoevemaaltijd
Op vrijdag 21 december wordt de laatste Hoevemaaltijd van dit kalenderjaar gehouden. U bent welkom voor een warme maaltijd. Aanvang 18.00 uur (17.45 uur inloop). Plaats: De Hoeve (Oude Kerk te Ermelo). Kosten: richtprijs vrijwillige bijdrage: € 3,- volwassenen, € 1,50 kinderen. Opgave zien we, in verband met de organisatie, graag tegemoet. Er liggen intekenlijsten in de ontmoetingsruimte op zondag 9 en 16 december. Ook kunt u zich telefonisch of per email opgeven bij Rita en Jacques van der Lely, tel. 562563.

Jubilea
In deze feestmaand zijn er drie families die ook nog een huwelijskjubileum te vieren hebben.
- Op zaterdag 15 december vormen Evert en Bea de Vries een robijnen huwelijkspaar: veertig jaar zijn ze elkaars hulp en tegenover.
- Op dinsdag 18 december zijn Dhr. en Mw. R.P.J. Van Beek- van der Meijden een halve eeuw elkaars samen.
- En op woensdag 19 december gedenken Ploni en Bartho de Looij-van den Bosch dat zij elkaar veertig jaar geleden het ja-woord gaven.
We weten van de betrokkenheid bij en inzet van de families bij onze gemeente en wensen hen, ook vanaf deze plaats, een fijne vierdag toe met allen die bij hen horen en Gods nabijheid ook voor de toekoemt.

Woord van dank
Al vanaf 1952 was ze bij de zondagsschool in Ermelo betrokken. Toen was die nog  van de hele Hervormde gemeente. Met kerst 2017 vierde ze haar 65-jarig jubileum. Eerder kreeg ze al een lintje en een legpenning. Afgelopen periode hebben we afscheid genomen van Lijda Pieper-Westeneng. De zondagsschool betekende altijd veel voor haar. Ze hield van de kinderen, en ze vond het belangrijk hen te vertellen over de Here Jezus. Ze deed ook club, en was betrokken bij het Leger des Heils. Samen met Jan - overleden in 2011 - heeft ze daarvoor in Ermelo de kledingbank, winkel met 2e hands kleding voor minima, opgezet. Ook was ze betrokken bij een evangelisatieproject in een caravan waarin kinderen op woensdagmiddag Bijbelverhalen konden horen en konden knutselen. Zo heeft ze veel kinderen in Ermelo en Harderwijk mogen vertellen over het evangelie.
De leiding van de Kindernevendienst

Bijeenkomst bezoekdienst-verjaardagsfonds
We ontvingen voor het verjaardagsfonds € 448,10. We kregen ditmaal voor 2 maanden nieuwe felicitaties mee. Op Dinsdag 11 december worden we s'morgens om 9.30u in de Hoeve verwacht voor een korte adventsoverdenking en het ophalen van de kerst attenties. Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 29 januari om 19.30u in de Hoeve.
Letty van SilfhoutKerstfair 2018 Zaterdag 15 december (10 – 14 uur)
Komt u ook?
Vanaf 10 uur koffie met taart, live muziek, gezelligheid, glühwein, kerststukken, afhalen kerststollen en andere bestellingen.
Vanaf 12 uur erwtensoep met worst. De opbrengst is dit jaar voor de aankleding van De Hoeve. Van harte welkom!
Het kerstfairteam: Fennie, Gijs, Margriet en Bob.

Welkom
We wensen collega Bogerd en de zijnen een mooi afscheid in Bunschoten en een voorspoedige oversteek naar Ermelo toe. Het is vaak een bijzondere tijd als gezin. Niet alleen maar leuk. Als predikant ontbvang je vaak dubbele waardering: Een hartelijk welkom van hen die in de neiuwe gemeente grote dingen ja, van Hem, maar ook van jou verwachten én dankbare en waarderende woorden ten afscheid. (Ik kan u wel verklappen, dat ik er niet naar uitzie) We hopen dat ieder op zijn of haar wijze als gezinslid Bogerd spoedig zijn weg zal vinden in Ermelo-West, Nieuwe Kerk-Zuid en alle andere windstreken.

Ten slotte
Mag ik u, ook namens de gezinsleden, fijne Kerstdagen en een gezegend 2019 toewensen? Dagen waarin je in de cocon van je huis, maar ook in de ruimte van kerk en samenleving, ja, zelfs ook in onze ingewikkelde wereld van migratie, honger (!) en immigratie, mag ervaren dat het waar is en waar wordt: Immanuël – God met ons?!
PAV11 december 2018

minder
Oude Kerk

Het wijknieuws van 26 nov 2018

26 november 2018  |  Het wijknieuws van rondom de Oude Kerk
van 26 november 2018 (voor de zondagen 2 en 9 december)

Zondag aan de orde
Op zondag 2 december wordt in de kindernevendienst volgens het rooster ‘Vertel het maar’ in het kader van het Kerstproject gestart met een serie vertellingen uit het boek Lucas. Die dag zal het gaan over de “Aankondiging van de geboorte van Johannes” naar Lucas 1:5-25. Op zondag 9 december volgt het verhaal over de “ Aankondiging van de geboorte van Jezus” uit Lucas 1:26-38.

Vervoer naar de kerkdiensten.
De heer Groenewoud en de familie van Norden verzorgen op 2 december de autodienst naar de kerkdienst van half elf. Op zondag 9 december zijn dat mevrouw van de Hoef en de familie Bosch.

Kinderoppas
Op zondag 2 december wordt de kinderoppas verzorgd door Antoinette en Margaretha Blokland . Op zondag 9 december neemt Anne Wikke Verbaan die voor haar rekening .

Kostersdienst
Fennie Wouda verzorgt de kostersdiensten op zondag 2 december. Leo van Herk is koster op zondag 9 december in de ochtenddiensten en Kees Mouw in de middagdienst.

Schriftlezing
Op 2 december verzorgt Lieuwe Hiemstra de schriftlezingen in de halfelf dienst. Leny van Aalst is lector op 9 december.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.558934, e-mail dambos@planet.nl.

Zieken:
Een aantal mensen verbleef de afgelopen periode in het ziekenhuis voor onderzoek of behandeling:
Dhr. Henk Griffioen is nu herstellende in de Klimop
Mw. Goossens voor nader onderzoek
Dhr. H. Schuur verblijft in het hospice
Dhr. Arie Verspuij moest een behandeling ondergaan aan de voet
Mw. Tineke vd Meulen kreeg een pacemaker
Mw. E.C. v Loon-Tankens

Twee mensen zijn verhuisd:
Dhr. A. v. Nieuwenhuizen is verhuisd naar Zorgverlening Het Baken, in Nunspeet.
Mw T.L. Hop-Busz is nu definitief gaan wonen in De Herbergier, Stationsstraat

Bericht van overlijden
Op donderdag 22 november overleed, in de leeftijd van 80 jaar, Mw. H.W.A. (Hennie) vd Berg.

Jubilea
Twee families vieren deze weken eenzelfde robijnen jubileum: veertig jaar elkaars tegenover te zijn.
- De familie F. de Vries-Spaan, op 1 december.
- De familie Epe-Klaassen, op 8 december.
We wensen beide families, met allen die bij hen horen, een fijne vierdag toe en Gods zegen over hun toekomst.

Bijbelkring
Op donderdagmorgen 29 november bespreken we het laatste hoofdstuk van het boekje Pelgrim met God. Het gaat over Genesis 25. We zullen deze morgen ook kiezen met welk – nieuwtestamentisch – bijbelboek we verder gaan. De Hoeve is vanaf 9.30u open, we beginnen om 10.00u.

Koffieochtend
Op Sinterklaasochtend, is er weer koffieochtend. Iedereen die in is voor ontmoeting en/of koffie met iets bijpassends is welkom vanaf 9.45u. We hebben afgesproken dat ieder zelf een gedicht meeneemt dat hem of haar aanspreekt om daarmee elkaar te bemoedigen.

Reis Andalusië: 27 mei-5 juni 2019
Op 16 januari houden we in de Hoeve de eerste avond ter voorbereiding op de reis naar Andalusië. Alle belangstellenden zijn daar welkom. Verschillende mensen hebben zich reeds aangemeld als deelnemer, sommigen hebben gezegd dat te overwegen.
Tot februari heeft u in ieder geval nog de tijd. Andalusië, het zuidelijke deel van het Spaanse vasteland, heeft allerlei sporen van de Moorse, de christelijke en zelfs ook Joodse cultuur en traditie. Al in de middeleeuwen werden hier gesprekken gevoerd onder geleerden van de drie monotheïstische religies.
De reis is van maandag 27 mei t/m woensdag 5 juni (de dagen voor en na Hemelvaart).
De prijs – inclusief bus + vlucht + hotel met ontbijt en diner + entrees – €1395,-
(toeslag eenpersoonskamer: € 190,-)
Het maximum aantal deelnemers: 40 personen. Geïnteresseerden kunnen zich reeds aanmelden.
Informatieavond: 16 januari Hoeve 20.00u.

Giften
Via ouderling de heer J. Peet werd een bedrag van € 10,-- ontvangen en via Mevr. Vredenburg ontvingen wij een bedrag van €20,-- voor de Kerk. Hartelijk dank.

Kerstfeest in de kerkdienst
Hierbij wat mededelingen namens de leiding van de zondagsschool/kindernevendienst.
Dit jaar zullen we een andere invulling geven aan het vieren van het kerstfeest met de kinderen. We houden niet meer zoals voorgaande jaren een aparte dienst op de zondag voor Kerst. We zullen in de tweede ochtenddienst op 1e Kerstdag onze medewerking verlenen. We hopen er zo met elkaar een feestelijke ‘gezins’kerstdienst van te maken. We zien jullie dus graag 25 december om 10.15 uur in de kerk!
Op de zondagen 23 en 30 december hebben we geen zondagsschool/kindernevendienst i.v.m. het gebrek aan voldoende capaciteit bij de leiding. Deze diensten zullen er wel puzzelbladen klaarliggen voor de kinderen die in de kerk zijn.
We willen graag hierbij nogmaals een oproep doen voor nieuwe juffen en/of meesters. Wie wil ons komen helpen? We horen het graag! Hartelijke groet, de leiding van de zondagsschool/kindernevendienst.

Centrale Ouderenmiddag 13 december
We gaan weer op weg naar het kerstfeest. De dagen worden weer korter en het is al weer vroeg donker op straat. We willen ook dit jaar weer een adventsmiddag houden. We nodigen u hiervoor van harte uit. Neem gerust uw buurvrouw of buurman mee. Deze middag zal zoals altijd gehouden worden in het Kerkelijk Centrum. De datum is donderdag 13 december 2018. Om 15.45 bent u van harte welkom. We eindigen de middag om 19.00 uur. De meditatie op deze middag wordt gehouden door ds. R.F. de Wit. Deze middag zal het Kinderkoor De Veluwsche Sanghertjes, onder leiding van Gijs Evers optreden. De samenzang zal worden begeleid door dhr. Bel.
Zoals gebruikelijk is er weer een gezamenlijke broodmaaltijd. U kun zich voor 11 december opgeven bij T. van Norden-Bakker, Hogewal 14, 3852 XH Ermelo Tel: 0341-560408 of e-mail:
gt.vannorden@planet.nl Wanneer u vervoer nodig heeft, kunt u bellen naar mevr. B. Elbertsen 0341-557659.Kerstfair 2018
Hebt u het al genoteerd? Kerstfair Oude Kerk op zaterdag 15 december in De Hoeve. Prachtige kerststukken, koffie met gebak, erwtensoep met worst, glühwein etc. En sfeervolle muziek. De opbrengst is dit jaar voor de aankleding van De Hoeve. Vanaf 10:00 bent u van harte welkom!
Het kerstfairteam: Fennie, Gijs, Margriet en Bob.


Ten slotte
Hoe spreken wij over geschiedenis? De Utrechtse Universiteitshoogleraar Frits van Oostrom heeft een mooi boek geschreven over de enige middeleeuwer over wie het nodige is terug te vinden: Jan van Brederode. Hij spreekt over: de composthoop van de geschiedenis waarin verandering broeit samen met continutiteit.
Volgens velen zijn de Middeleeuwen een windstil tijdvak, een soort van winterslaap totdat de Gouden Eeuw kwam. Van Oostrom laat zien dat beeld echt een fabel is en dat we doorgaans gemakkelijk het verleden onderschatten en versimpelen.
Zo rekent hij ook af met het cliché dat vroeger mensen veel jonger stierven. Ja, er was veel kindersterfte waardoor de gemiddelde leeftijd flink daalde, en er was de pest en er waren voortdurend oorlogen waar duizenden vielen – maar van het geslacht Brederode bijvoorbeeld haalden alle broers de zestig, werd vader terminaal op zijn vijfenvijftigste en werd grootvader negenenzestig. Ook de lengte was in die tijd minder klein dan algemeen gedacht wordt: de vrouwens 1.52, 1.63 en 1. 69 meter, de mannen 1,70, 173,181 en zelfs een van 2.04 meter. Hoe ver liggen die af van onze lengte en leeftijd?
Ook laat hij fraai zien hoe de duivel als antipode van God in het geloof van monniken en veldheren een belangrijke rol speelde en hoe geweld en geloof ten diepste verstrengeld waren. Als wij met Advent en Kerst weer eeuwenoude Middeleeuwse liederen (horen) zingen, besef je hoezeer wij enerzijds in een ander tijdvak leven, en tegelijk in datzelfde oeroude geloof verbonden zijn.

Met een hartelijke groet,
PAV


26 november 2018

meer
Oude Kerk

Laatste zondag kerkelijk jaar

25 november 2018  |  

Op zondag 25 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, herdachten we alle gemeenteleden, vrienden en familie, die ons afgelopen jaar ontvallen zijn.
25 november 2018

meer