Welkom in de kerk

De PKN Hervormde gemeente te Ermelo is een unieke gemeente die door de diversiteit aan wijkgemeenten op verschillende manieren in eenheid vorm geeft aan het christelijk geloof.

Wij vinden het belangrijk om aan te geven wat we willen delen. Wie je ook bent, welkom in de kerk!

Kerkdiensten

toon kalender
<januari 2019>
zomadiwodovrza
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

Klik op de dienst om deze te beluisteren.

Kerkdiensten Gereformeerde Kerk Ermelo
Meer informatie over de kerkdiensten van de Gereformeerde Kerk Ermelo kunt u vinden op onderstaande website:

www.gknermelo.nl

Activiteiten

20
JAN

Clubavond Next step (klas 3 en 4)


Clubavond Next step (klas 3 en 4)
Vanavond is er Next step voor de tieners uit de klassen 3 en 4.
We beginnen om 19:30 in de Westerkerk

Klik hier voor meer informatie.
19:30 -21:30
Westerkerk
Meer informatie

minder
20
JAN

Week van Gebed, 20 - 27 januari

'Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 t/m 27 januari. 
In Ermelo bidden we van zondag 20 t/m vr. 25 januari a.s., verspreid over vijf verschillende locaties.
Eerst is een gebedsdienst: een gezamenlijke viering in de Immanuelkerk, 20 januari 17.00 uur.

Lees hier verder.
20 - 27 januari
Verschillende kerken
Meer informatie

meer
22
JAN

Uitgekristaliseerde levenswijsheid

programma 'Samen verder' van Vorming & Toerusting/Leerhuis Ermelo
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Immanuëlkerk, Ermelo
Inleider: Luuk Bouwman

Gelovigen, profeten, priesters en filosofen worstelden met de grote vragen van de mensheid:
- waar kom ik vandaan?
- wat is mens-zijn?
- wat is leven en sterven?

Ds.Luuk Bouman was geestelijk verzorger in St.Jansdal. Hij laat zien dat verschillende gods-diensten dezelfde grondprincipes in zich dragen.

Meer informatie vindt u in het programmaboekje 'Samen verder'.

Om u aan te melden, kunt u op inschrijven klikken.
Meer informatie over de werkgroep het Leerhuis vindt u op onze website door te klikken op het onderstaande logo.
 
dinsdag 22 januari 2019 (aanvang 20 uur)
Immanuëlkerk, Ermelo
Meer informatie

meer

Laatste nieuws

Diaconie

Collectedoel 27 januari voor Voedselbank

17 januari 2019  |  Collectedoel diaconie op zondag 27 januari

Wist u dat 7,6% van de inwoners van Ermelo onder de armoedegrens leeft?
En dat er 53 gezinnen in Ermelo wekelijks door de Voedselbank worden voorzien van
een voedselpakket?

Het collectedoel op zondag 27 januari wordt door de diaconie van harte aanbevolen.
Uw bijdrage wordt gebruikt om onder andere voeding te kopen voor deze gezinnen.
Tags
Collecte
17 januari 2019

minder
Oude Kerk

Het wijknieuws van 11 jan. 2019

11 januari 2019  |  Het wijknieuws van rondom de Oude Kerk
van 11 januari 2019 (voor de zondagen 13 en 20 januari)

Zondag aan de orde
Op zondag 13 januari zal het in de kindernevendienst volgens het rooster ‘Vertel het maar’ gaan over “Gelovig zonder opsmuk” naar Matteüs 6:1-8. Op zondag 20 januari wordt gestart met een serie vertellingen uit het boek Ester. Begonnen wordt met het verhaal “ Koningin Vasti weggestuurd” uit Ester 1.
In de erediensten in de tijd van epifanie – welke eindigt wanneer de 40-dagen tijd begint – lezen we met de KND en het oecumenisch leesrooster uit het bijbelboek Esther.

Vervoer naar de kerkdiensten.
De families Foppen en De Vries verzorgen op 13 januari de autodienst naar de kerkdienst van half elf. Op zondag 20 januari zijn dat de familie van den Bosch en mevrouw Adam.

Kinderoppas
Op zondag 13 januari wordt de kinderoppas verzorgd door Antoinette en Margaretha Blokland. Op zondag 20 januari is nog onbekend.

Kostersdienst
Goos Eikelboom verzorgt de kostersdiensten op zondag 13 januari. Kees Mouw is koster op zondag 20 januari.

Schriftlezing
Op 13 januari verzorgt Joke van den Berg de schriftlezingen in de halfelf dienst. Carla Meiling is lector op 20 januari.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.558934, e-mail dambos@planet.nl.

Opbrengst Kerstfair 2018
De jaarlijkse kerstfair was, met een iets eenvoudiger opzet, toch weer erg geslaagd. De kerststukjes waren zeer gewild, verkoop leverde € 1.203 op. De inwendige mens werd goed verzorgd met taart, soep en worst. En ook van de oliebollen hebben we behoorlijk verkocht. Totale opbrengst is € 2.211 welk bedrag dit jaar besteed zal worden aan verfraaiing van de inrichting van De Hoeve.
Iedereen hartelijk bedankt. Het kerstfaircomité: Fennie, Gijs, Margriet en Bob

Gift
Via ouderling Mevr. M. Roukema werd een gift van € 5,-- voor de Kerk ontvangen en via ds. Verbaan € 20,- + € 10,- Hartelijk dank!

Meeleven met elkaar
Enkele mensen vertoefden juist deze weken, waarin ieder probeert het thuis gezellig te maken, in het ziekenhuis. Inmiddels is ieder weer huiswaarts gekeerd:
- Mw. Bep v Loon-Tankens
- Mw. Gijsje vd Langeheem-Roordink
- Mw. Loes Bok-Le Noble
- Mw. A. Boonen-Mostert

16 januari: Avond Andalusië
Gaat u mee op vakantie? Dit jaar maken we – alles onder het voorbehoud van Jakobus - een groepsreis richting het kleurrijke Andalusië. Dit zuidelijke deel van het Spaanse vasteland, grenzend aan de Middellandse zee en de Atlantische oceaan, heeft allerlei sporen van de Moorse, christelijke en Joodse cultuur en traditie.
De datum: maandag 27 mei t/m woensdag 5 juni (de dagen voor en na Hemelvaart)
De prijs – inclusief bus + vlucht + hotel met ontbijt en diner + entrees – €1395,- (toeslag eenpersoonskamer: € 190,-). Heeft u belangstelling? De 16de krijgt u in woord en beeld uitleg over één en ander. Sommigen durfden zich ook alleen aan te melden, omdat het vermoeden bestaat dat het onderling toch wel gezellig kan worden. De bijeenkomst begint om 20.00u en wordt gehouden in de Hoeve.

Uit de wijkkerkenraad
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 6 december:
- Betty Struijk verzorgt de overdenking: We zingen Lied 751 vers 1, 2 en 3 en aansluitend gaat zij ons voor in gebed. Zij leest vanuit het thema Liefde en Zorg uit Lucas 10 vers 25 – 37 over de barmhartige Samaritaan en als spiegelverhaal “Het leven geeft je terug wat jij erin brengt”.
- Belijdeniscatechisatie: Er wordt gekeken naar de mogelijkheid van samenwerking met wijk West.
- De leesstukken “Hoe kan God het lijden toelaten?” en “Portret Pioniersplek Betondorp” worden besproken
- Besluitvorming “Zegenen van andere levensverbintenissen”. We bespreken de reacties op het concept-besluit op de gemeenteavond van 14 november en een ingezonden reactie van na die gemeenteavond. Daarna lopen we de eerder in het proces opgestelde aandachtspunten na om te bezien of we die alle recht hebben gedaan. De tekst van het besluit wordt vastgesteld (en is reeds in het vorige kerkblad gepubliceerd). Tenslotte stemt de wijkkerkenraad unaniem in met dit besluit. Het besluit zal in het plaatselijk reglement worden opgenomen.
- Kleine gemeenteavonden begin februari (ma 4/2, wo 6/2 en di 12/2): Het onderwerp wordt de nieuwe opzet van de diaconie. Het voorstel van de diaconie over opzet van de avonden wordt besproken. De verdere voorbereiding en indeling van de onderwerpen worden door de diaconie uitgewerkt, waarbij gespreksvragen zullen worden opgesteld. Bij de behandeling van de verschillende onderwerpen in de gespreksgroepen zullen ook de ouderlingen worden ingeschakeld.
De uitgewerkte opzet komt op de vergadering van 10 januari op de agenda. Dan wordt ook de concept-uitnodiging aan de orde.
- Inrichting kerk / Liturgisch Centrum / Beeld en Geluid. Afgesproken wordt om e.e.a. in grote brokken op te pakken. Het moderamen zal een taakopdracht voor de te vormen commissie schrijven waarmee zij aan de slag kunnen. In verband met opmerkingen over de huidige stoelen wordt afgesproken een beperkt aantal kussens te bestellen.
- De dienst van 25 oktober (herdenking overledenen) wordt kort geëvalueerd.
- Voor de jeugdactie/werkvakantie 2019 is een project in Armenië gekozen. Informatie hierover is inmiddels op Internet gezet. Begin februari gaat een delegatie (waaronder in ieder geval Arie van Buuren en ds. Verbaan uit onze wijkgemeente) de situatie ter plekke bekijken. In de ontmoetingsruimte komt een informatiebord over het project.
- De komende vacature KRM wordt inhoudelijk toegelicht, waarna daarvoor en voor de bestaande vacatures voor ouderling en de komende voor pastoraal medewerker mogelijke kandidaten worden geïnventariseerd.
- Het onderdeel van de grote gemeenteavond over de "Toekomst" van Robert Jan Mazier is ook voor jongeren interessant. De gebruikte dia’s gaan naar de jeugdouderling en -diaken.
- Er is een wandelgroep opgezet die eens per 6 weken plaatsvindt op zaterdag van 10 tot 13 uur op pad gaat. Zaterdag 8 december is de 1e keer.
- Het terugbrengen van het aantal ochtenddiensten tot één is voorlopig niet aan de orde – in voorkomende gevallen op bijzondere zondagen blijkt het een goede formule.
- De suggestie wordt gedaan om naast de gezamenlijke middagdiensten met de gereformeerde kerk ook eens een gezamenlijke ochtenddienst te organiseren. Afgesproken wordt eerst het gesprek over kanselruil te houden.
- Gijs van Norden sluit de vergadering met gebed.

Tenslotte
We zijn er goed in geworden jaren te labelen. Wat voor jaar wordt 2019? Wie zal het zeggen?

Mag ik een suggestie doen? Dominees denken dan misschien aan 400 jaar synode van Dordrecht, of aan 100 jaar K. Barth. Maar mij trof dat 2019 ook een Bruegel-jaar is. De schilder – die altijd met Bruegel zonder 'h' ondertekende, Bruegel senior – schilderde o.a. dit bekende schilderij van de boerenbruiloft. Er is in Wenen een grote tentoonstelling voor deze schilder die 450 jaar geleden overleed te Brussel.

Is het schilderij een verwoording van het koninklijke Bruiloftsmaal – waarvan de oudste nederlandse vertaling zegt: 'so dat de bruyloft vervult wert met aensittende gasten...... ' En ziet u de monnik rechts in de hoek? De heer op de voorgrond krijgt explicatie van de monnik over wat er zich voor hun ogen afspeelt: de monnik legt de diepere betekenis van de bruiloftsmaaltijd uit (Weense catalogus, blz 261, afb. 2): onderricht en troost in verwarrende tijden. De uitleg: niet goede werken of aflaat, maar genade alleen brengt mensen aan de tafel van de Heer...

Met een hartelijke groet in het jaar onzes Heren 2019,
PV


11 januari 2019

meer
Westerkerk

Opbrengst zendingsbussen

09 januari 2019  |  De opbrengst van de zendingsbussen in november en december was bestemd voor de noodhulpactie van ZOA voor Sulawesi en Lombok. Dit heeft in totaal €692,70 opgeleverd.

Lees hier meer over de noodhulp aan Sulawesi. Ook vindt u op de website van ZOA een artikel over de tot nu toe verleende hulp.

Allen hartelijk dank!


Tags
zendingsbussen
09 januari 2019

meer