Lees voor
Zoek

Welkom in de kerk

De PKN Hervormde gemeente te Ermelo is een unieke gemeente die door de diversiteit aan wijkgemeenten op verschillende manieren in eenheid vorm geeft aan het christelijk geloof.

Wij vinden het belangrijk om aan te geven wat we willen delen. Wie je ook bent, welkom in de kerk!

Kerkdiensten

toon kalender
<april 2021>
zomadiwodovrza
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678

Klik op de dienst om deze te beluisteren.
zo 11 apr
vr 16 apr
zo 18 apr

Activiteiten

18
APR

Kliederkerk

Zondagmiddag 18 april is er weer Kliederkerk (van 16.00 – 17.00 uur). Het is mooi om te zien hoe steeds meer kerken zich aansluiten bij de organisatie van Kliederkerk Ermelo. Deze keer is er een hele groep vanuit de Rehobothkerk betrokken. Omdat we vanwege corona nog weinig echt live in grote groepen kunnen doen, zal deze Kliederkerk een online variant zijn – maar wel een hele interactieve! Het gaat deze keer over Esther.
Dus: meld je aan en ontvang een mooi pakketje om te gebruiken tijdens de online viering  doe mee! Doe dit uiterlijk 15 april!! (i.v.m met de inkopen). Geef daarbij door: je naam, het aantal kinderen en je adres.
Als je je hebt aangemeld ontvang je een mooi pakketje om te gebruiken tijdens de online viering thuis!
Via het Youtube-kanaal van de Westerkerk kun je het feest meemaken. Dit is de link

Namens het Kliederkerk team,
Marieke Vissers

Volg ons op facebook: ‘kliederkerkErmelo’

Voor meer informatie klik hier.



16:00 - 17:00
Online vanuit de Westerkerk, vraag je pakket aan!
Meer informatie

minder
21
APR

Gemeenteavond

Op 21 april wordt een bovenwijkse gemeenteavond gehouden over het proces m.b.t. de toekomst van onze Hervormde gemeente. Gemeenteleden vanuit alle wijken worden van harte uitgenodigd om hier fysiek of online bij aanwezig te zijn.

Op deze avond zal ds. A.P.D. Zijlstra, die vanaf februari 2021 als interim predikant verbonden is aan onze gemeente, verslag doen van zijn werkzaamheden. Op 29 april zal ds. Zijlstra een concept-plan presenteren tijdens een AK-vergadering. Daarna zal dit plan voorgelegd worden aan de wijkkerkenraden. De wijkkerkenraden wordt om advies gevraagd. Het voornemen is om in de AK-vergadering van 24 juni definitieve besluiten te nemen.

De bovenwijkse gemeenteavond wordt gehouden in de Westerkerk. Er is voor 30 personen gelegenheid om deze avond fysiek bij te wonen. U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier.

Daarnaast is het mogelijk de avond online bij te wonen via de website of YouTube.

De avond begint om 19.30 uur.
19.30 uur
Westerkerk
Meer informatie

meer
11
MEI

Gemeenteavond West

Het afgelopen jaar is druk gewerkt aan het plan om de oude, versleten, vochtige keet naast de kerk te vervangen. We hebben als wijkgemeente dringend behoefte aan een nieuwe ruimte. Een ruimte waarmee we niet alleen in onze eigen behoefte kunnen voorzien, maar waarmee we ook als kerk onze plek in de samenleving kunnen versterken. Dat doen we door open te staan voor de samenleving en daarmee ook de samenwerking aan te gaan. Een stap naar voren doen in plaats van afwachten, zodat we de enige kerk in Ermelo West ook op lange termijn kunnen behouden.
We hebben al een groot subsidiebedrag van gemeente en provincie in het vooruitzicht, bedoeld voor het huisvesten van verschillende voorzieningen in Ermelo – West, waaronder het inloophuis de Parasol.
Daarnaast willen we de nieuwe ruimte natuurlijk voor ons zelf gebruiken als kerkelijke gemeente.

Voor onze nieuwe “keet” moeten we als wijkgemeente ook zelf in de benen komen. Anders komt deze er niet. Ook van ons als wijkgemeente wordt een financiële inspanning gevraagd. Het nog ontbrekende
bedrag zullen we zelf bij elkaar moeten brengen.
.
Onder meer tijdens een gemeenteavond vorig jaar, hebben we al eerder over de plannen gesproken. Nu willen we het graag concreet gaan maken en actie gaan voeren. En hoewel deze corona-tijd het allemaal niet makkelijker maakt, gaan we nu toch maar gewoon beginnen…
Dat doen we allereerst met een gemeente-avond waarin we u en jou bijpraten over de stand van zaken.
Die avond trappen we ook de wervingsactie af. We laten zien wat er nodig is en welke mogelijkheden er zijn om bij te dragen. Op 11 mei a.s. willen we hierover graag met u in gesprek. Reserveer de datum in de agenda!
Het gaat daarbij niet alleen om de vervanging van de keet, maar ook om het opknappen van de kerkzaal.
Na 30 jaar is met name het liturgisch centrum echt aan een flinke opknapbeurt toe. De tand des tijds is zo langzamerhand wel heel erg zichtbaar in het meubilair. Het voldoet ook niet meer aan de eisen van het huidige gebruik. We willen rust en ruimte terugbrengen, met een passende sfeer en gebruiksmogelijkheid.
Ook hierover willen we op 11 mei a.s. met u en jou in gesprek. Immers, als we toch aan de slag gaan, kunnen we het maar beter in één keer goed doen. De kerkzaal als hart van onze samenkomst is het zeker waard!
Meer informatie volgt de komende weken via de Nieuwsbrief en het Kerkblad. En natuurlijk zien we u en jou graag op 11 mei a.s.!
Deelname kan zowel digitaal als fysiek (binnen de coronaregels). 
Volgt nog
Westerkerk en online
Meer informatie

meer

Zoek op datum

<april 2021>
zomadiwodovrza
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678

Filter op wijk


Laatste nieuws

Diaconie

Verdeling legaat

02 april 2021  |  De diaconie heeft enige tijd geleden een legaat gekregen van € 27.000. Voor de besteding daarvan konden gemeenteleden voorstellen doen en het is mooi om te zien dat er met veel enthousiasme gereageerd is op dat verzoek. Veel gemeenteleden zijn zelf actief betrokken bij de aangedragen doelen.
Het college van diakenen heeft besloten het legaat aan vijf doelen te besteden.
De Stichting Burkina Kamba krijgt eenmalig een stimuleringsgift van € 1000. Deze stichting wordt geleid door enkele jonge leden van onze gemeente. Ze wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het arme West-Afrikaanse land Burkina Fasso. Ze ondersteunt kleinschalige projecten en richt zich vooral op scholing van kinderen.
Er gaat een bedrag van € 5000 naar de Stichting Kimon. De zus van een gemeentelid is samen met een collega actief onder de naam Jedidja in Guinee-Bissau. In dat land worden kinderen met een handicap beschouwd als brengers van ongeluk. Via dit project probeert men vanuit het evangelie mensen op een andere manier naar deze kinderen te laten kijken en de ouders te ondersteunen bij de opvoeding. De diaconie wil ook nog een aantal collectes hiervoor bestemmen, en dan zal ook iets meer verteld worden over dit belangrijke werk.
De stichting BEZWA krijg ook een bedrag van € 5000. Deze stichting is opgericht door wijlen professor theologie Klaas Zwanepol. Hij is begin jaren negentig een project gestart in Noord-Gambia, in een sloppenwijk van de stad Ndola om jongeren door een opleiding een toekomst te geven. Tevens doet men er alles aan om het project selfsupporting te maken. Ook voor dit doel zal nog een keer gecollecteerd worden en dan zullen we u nader informeren.
Het Kerkelijk Centrum heeft al jaren contacten met de door ds. Arpi geleide gemeente in Slowakije. Een aantal keren hebben gemeenteleden daar bouwactiviteiten verricht. Ds. Arpi is helaas onlangs verongelukt en zijn vrouw en kinderen hebben het financieel zwaar. Daarom is besloten om het gezin een bedrag van € 1000 te schenken. Deze gift verloopt via de Stichting Hulp Oost-Europa.
Ten slotte gaat een bedrag van € 15.000 naar een project van de Stichting Bachcha. Deze stichting ondersteunt de bouw van een kindertehuis in de sloppenwijken van Chennai in India. Ook dit is een project dat de diaconie gedurende een aantal jaren wil ondersteunen. Daarom zullen hiervoor collectes gehouden worden in de komende jaren.
We houden u op de hoogte van de voortgang van de verschillende projecten.



02 april 2021

minder
Westerkerk

Vanuit de kerkenraad

29 maart 2021  |  De kerkenraad publiceert regelmatig een stukje tekst over de onderwerpen die besproken zijn in de vergaderingen. Naar aanleiding van de vergadering van 4 maart jongstleden staat de informatie op de website. Op deze pagina kunt u ook de eerder verschenen teksten teruglezen.


Tags
kerkenraad
29 maart 2021

meer
Westerkerk

Ontmoeten op de Veluwe

29 maart 2021  |  Onze classispredikant, ds. Wilbert van Iperen, schrijft met enige regelmaat over het werk van en in de classis Veluwe. Er is weer een nieuwe editie van 'Ontmoeten op de Veluwe'. Zie hier voor een overzicht. 


Tags
classis
29 maart 2021

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT