Lees voor
Zoek

Welkom in de kerk

De PKN Hervormde gemeente te Ermelo is een unieke gemeente die door de diversiteit aan wijkgemeenten op verschillende manieren in eenheid vorm geeft aan het christelijk geloof.

Wij vinden het belangrijk om aan te geven wat we willen delen. Wie je ook bent, welkom in de kerk!

Kerkdiensten

toon kalender
<april 2019>
zomadiwodovrza
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

Klik op de dienst om deze te beluisteren.
vr 19 apr
za 20 apr
zo 21 apr

Activiteiten

20
APR

Diensten rondom Pasen

Na weken van voorbereiding in de veertigdagentijd zijn er verschillende vieringen in de Stille Week en Pasen.

Klik hier om naar de informatie over deze diensten te gaan.
 
Verschillende diensten
Oude kerk en Westerkerk
Meer informatie

minder
20
APR

Passion Challange 2019

Passion Challenge 2019
In de nacht van Pasen, de nacht van 20 op 21 april, kun je je opnieuw laten uitdagen door de Passion Challenge in Ermelo. De Passion Challenge is een actieve en inspirerende Paaservaring voor alle jongeren vanaf ongeveer 14 jaar tot ongeveer 25 jaar. Deelname vanaf 12 jaar is mogelijk in groepsverband met ook 14+ ers er bij. Je kunt je opgeven met je eigen groep of individueel. Er zullen teams meedoen die wat jonger zijn en teams die wat ouder zijn. Je trekt dan ook de hele nacht vooral met je eigen team op.
Het wordt weer een indringende nachtelijke tocht langs diverse locaties. Gedurende de nacht ontvouwt zich de geschiedenis van Jezus’ lijden, sterven en opstanding. Dit jaar is het thema ‘Kiemkracht’.
De Passion Challenge is een initiatief van het jeugdwerk van diverse kerken in Ermelo.
Opgeven en meer info via de website: www.passionchallenge.nl

Paasochtendviering Passion Challenge 21 april
Ook dit jaar eindig de Passion Challenge in de nacht van Pasen, in de open lucht, op Paasochtend. Rond het moment van zonsopkomst horen, zingen en ervaren we: de Heer is waarlijk opgestaan.
Graag vieren we dit moment behalve met de deelnemers van de Passion Challenge, met u als gemeenteleden van verschillende kerken. Ouders of gezinsleden van de deelnemende jongeren, of eenvoudigweg als gemeenteleden die dit bijzondere moment willen meebeleven. Daarom geven we nu alvast de plaats en het tijdstip door waar we de Paasochtendviering ‘Kiemkracht in de graftuin’ hopen te houden: Paaszondag 21 april vanaf ca 6.30 uur op het grote veld achterin begraafplaats Koningsvaren aan de Varenlaan 27 in Ermelo.
Natuurlijk begrijpen we dat sommige mensen deze locatie een eigenaardige of confronterende keuze kunnen vinden. Binnen het programma van de Passion Challenge, en in het bijzonder rond de Paasochtendviering hopen we tot uitdrukking te brengen hoe het licht van Pasen, de opstanding van Jezus Christus álles te zeggen heeft over onze dierbare doden. En uiteraard zullen we respectvol omgaan met de plek waar we ons bevinden. N.B. voor de ouders van deelnemers: na de Paasochtendviering zullen de jongeren nog een wandeling van ca. 15 minuten terug naar een andere locatie mogen maken om hun fietsen op te halen.
Namens het kernteam Passion Challenge,
20 en 21 april 2019
diverse locaties
Meer informatie

meer
21
APR

vrouwenwandeling feest van genade

Vrouwenwandeling

Afsluiting van het “feest der genade”


We lezen in de Bijbel, in Mattheus 28, dat op de vroege Paasmorgen vrouwen op weg gingen om naar het graf te kijken. Als vrouwen uit het Kerkelijk Centrum willen wij deze vrouwen volgen. Op D.V. zondag 21 april om 7.00 uur willen we starten bij de kerk richting begraafplaats “de Koningsvaren” om daar het opstandingsevangelie te lezen en enkele liederen te zingen. Terug bij de kerk willen we gezamenlijk ontbijten, waarna we de kerkdienst bij kunnen wonen. Er is een collecte voor de onkosten. Alle vrouwen zijn van harte welkom om dit samen te beleven.

Aanmelden via de intekenlijst in de voorhal of via het contactformulier.
Klik op de naam om bij het contactformulier te komen.

Contactpersonen:
Hermien Jansen
Geke van den Berg


Dit is een van de activiteiten rondom het gemeenteproject Feest van Genade
zondagochtend 21 april om 7:00 uur
start Kerkelijk Centrum
Meer informatie

meer

Zoek op datum

<april 2019>
zomadiwodovrza
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

Filter op wijk


Laatste nieuws

Oude Kerk

Het wijnieuws van 19 april 2019

19 april 2019  |  Het wijknieuws van rondom de Oude Kerk van 19 april 2019
(voor de zondagen 21 en 28 april)

Zondag aan de orde
De komende dagen volgen we de gang van de Heiland op de voet . Op Goede Vrijdag is er 's morgens en 's avonds een avondmaalsdienst; in beide diensten zitten we aan tafel. Op 1e Paasdag 21 april doet de kindernevendienst mee en lezen we in de kerk uit Matteus 28. Op zondag 28 april wordt gestart met een aantal vertellingen uit Genesis over Abraham, te beginnen met 'Abram door God geroepen' uit Genesis 12.

Vervoer naar de kerkdiensten.
De autodienst naar de kerkdienst van 10:15 op zondag 21 april wordt verzorgd door mevrouw Van de Hoef en de familie Top. Voor de half elf dienst van 28 april zijn dat mevrouw Van Silfhout en de familie Garderenbroek.

Kinderoppas
Antoinette en Margaretha Blokland verzorgen op 1e Paasdag de kinderoppas.. Op zondag 28 april wordt erin voorzien.

Kostersdienst
Fennie Wouda is kosters in beide ochtenddiensten op 21 april. Op 28 april verzorgt Bertus van Dam de kostersdienst in de negen uur dienst. In de dienst van half elf is dat Renger van Strijland.

Schriftlezing
Op 21 april worden de schriftlezingen in de dienst  van 10:15 uur verzorgd door Carla Meiling.. Op 28 april is Leny van Aalst lector.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.558934, e-mail dambos@planet.nl.

Gift
O(ntvangen via pastoraal medewerkster mw. Marja Foppen:  € 25,-. Hartelijk dank.

Meeleven met elkaar:
Verschillende mensen vertoefden (opnieuw) in het ziekenhuis:
- Mw. A. Besselsen-Dekker
- Mw. T.L. Top-Busz
- Mw. M.J. Bosch-Laurier
- Mw. H.P. v.d.Pol-Wark
Voor deze en andere zieken dit keer een gebed:
Heer ik heb iemand nodig,
- Die waakt, waar ik slaap.
- Die bidt, waar ik zwijg.
- Die gelooft, waar ik aarzel.
- Die gaat, waar ik blijf staan.
- Die moed houdt, waar ik moed verlies.
- Die vasthoudt, waar ik loslaat.
Heer, ik heb iemand nodig,
- Die spreekt, waar ik zwijg.
- Die zegent, waar ik vloek.
- Die vergeeft, waar ik schuld heb.
- Die strijdt, waar ik opgeef.
- Die hoopt, waar ik wanhoop voel.
- Die leeft, waar ik sterf.
Jezus Christus, ú heb ik nodig.

Tenslotte
Heeft u dit jaar nog een uitvoering van de Matteus-Passion meegemaakt of meegezongen in de Johannes-Passion? Dit keer iets over de achtergrond van de Johannespassie.
Leipzig 1724
Op 22 april 1724 benoemt de gemeenteraad van Leipzig de achtendertigjarige J.S. Bach tot cantor van de Thomaskirche. In mei verhuist het gezin naar Leipzig. Twee jaar eerder was weduwnaar Bach hertrouwd; twee van zijn zes (nog levende, hij had er al twee verloren) kinderen gaan, zo is afgesproken, naar de Thomasschule. Waar je zou verwachten dat Bach zo'n eerste jaar rustig ingroeit, is niets minder waar.
Hij legt zichzelf de enorme taak op om wekelijks nieuwe muziek (een cantate) te schrijven; met Kerst vindt de eerste uitvoering van het Magnificat plaats (in februari krijgt hij nog een zoon) en op 7 april 1724 volgt dan op Goede Vrijdag in de Nikolaikirche zijn eerste en dus de oudste passion, de Johannes-Passion. Voor de Paasmorgen 1724 bewerkt Bach een Paascantate die hij in 1708 reeds heeft geschreven: 'Christ lag in Todesbanden" (BWV4). 'Bach zelf beschouwde de Johannes-Passion' aldus zijn biograaf Gardiner. 'als 'een planeet' die werd omcirkeld door een heel stel 'manen' (de cantates)'. Bach was niet bang om andere theologische en/of muzikale accenten te zetten. In de kersttijd had hij twee opeenvolgende cantates (BWV 40 en 64) een ongewone wending gegeven door het verhaal van Jezus geboorte naar de achtergrond te verwijzen en in plaats daarvan een overtuigend Johanneïsch beeld neer te leggen van Gods afdaling in mensengestalte om de mensheid te redden en de duivel te overwinnen - waarmee hij als het ware al vooruitliep richting de Johannes-Passion. Ook muzikaal gebeurt iets ongehoords aan het begin van de passie: in plaats van een klacht van rouw - zoals bij de Mattheus: 'Komt, ihr Töchter, helft mir klagen' - heft Bach een loflied aan op de alomvattende heerschappij van Christus: ' Herr, unser Herscher'. Hier wordt Christus (als in Psalm 8) aan- en uitgeroepen in zijn volle, haast byzantijnse, majesteit. Ook al was in zijn tijd de passie als muziekstuk niet onbekend, aanvankelijk kon lang niet iedereen de eerste keer deze passie waarderen. Er waren mensen onthutst en er wordt verteld dat in een kerkbank met veel geestelijken en vooraanstaande dames, die eerst met grote devotie het eerste passiekoraal meezongen, toen deze theatrale muziek begon, gegerepen werden door grote verbijstering en zeiden: 'Wat moet dit worden?' En een oudere, vooraanstaande weduwe moet hebben geroepen: ' Moge God ons hoeden, kinderen! Het is alsof we bij de opera of het theater zitten'. In latere versies heeft Bach o.a. openingskoor, slotkoor en nog enkele zaken gewijzigd, maar de contrastrijke, dramatische oerversie is hij uiteindelijk het meest trouw gebleven.....

Johannes en Mattheus
Zoals de evangelien verschillen en toch eenzelfde doel dienen, zo zou je dat ook van de passies kunnen zeggen. Bach probeert ze in hun eigenheid tot klinken te brengen. De Johannes-Passion is de meest compacte; Het muzikale verhaal duurt een uur korter dan de Mattheus. Is er in beide passies een grote plaats voor de evangelist, bij Mattheus zijn er twee koren nodig, waar de Johannes met één volstaat. Bij de Mattheus-versie ligt de nadruk op Jezus menselijkheid (daarom wordt die ook door velen als menselijker of ontroerender ervaren), in de Johannes-versie is Jezis koninklijk en onaantastbaar: Hij volbrengt zonder een spoortje twijfel of zwakte zijn door God opgelegde lijden. Om nog twee verschillen te nomen: In de Johannes-Passion is vanaf het oepningskoor ook een bas te horen die vanaf maat één de toon zet , pompend als het hart van iemand die op de hielen wordt gezeten. En in heel deze passie komt ook steeds, kort maar krachtig, de stem van de menigte (de zgn. turbae) tot klinken als opruiend gejoel en commentaar bij wat er gebeurt.
En dan het slot van beide passies. De Mattheus heeft een einde in mineur: 'Wir setzen ins mit Trane nieder'. Een uitvoering van de Johannes verlaat je met een ander gevoel. Ook hier een gepast en eerbiedig slotkoor 'Ruht wohl', maar daarna bereidt Bach de luisteraar nog één verrassing: een intiem koraal 'Ach Herr, lass dein lieb Englein' biedt de gelovige een moment van reflectie op de eigen dood, mét de hoop, dat het lichaam 'in zijn slaapkamertje' maar zacht mag rusten, om dan gewekt te worden en Christus weer in de ogen te zien....
Met een hartelijke groet, PAV19 april 2019

minder
Westerkerk

Diensten rondom Pasen

12 april 2019  |  Na weken van voorbereiding in de veertigdagentijd zijn er verschillende vieringen in de Stille Week en Pasen.

Klik hier om naar de informatie over deze diensten te gaan.


12 april 2019

meer
Westerkerk

Doopvoorbereiding en doopzondagen

12 april 2019  |  Zondag 19 mei en 7 juli zijn de eerstvolgende doopzondagen. Om deze doopdiensten voor te bereiden combineren we de doopvoorbereidingsavonden. Deze zullen in de tweede en derde week van mei worden gehouden. Voor opgave kun je terecht bij ds. André Priem.


12 april 2019

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT