Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Zondag aan de orde

28 februari 2021

Zondag aan de orde

In verband met de lockdown zijn de kerkdiensten momenteel uitsluitend online. Consequenties hiervan zijn:
  • Kindernevendienst, basiscatechisatie en overig jeugdwerk ligt momenteel stil.
  • De Westerkerk is in deze periode niet beschikbaar voor activiteiten zoals vergaderingen, kringen, etc. (uitgezonderd de activiteiten voor de levensmiddelenpakketten).
  • Open kerk op de woensdagen gaan wel door.

Zondag 28 februari wil ik stilstaan bij Jezus woorden zoals ze beschreven staan in Johannes 12: 20-36.
Jezus bereidt zijn leerlingen voor op zijn lijden en sterven. Tegelijkertijd raakt dat Hem zelf ook enorm.
De weg van de graankorrel is een zware weg om te gaan...

De dienst is via de volgende links te volgen:
Kerkomroep
YouTube

Ook is er materiaal voor Bible Basics beschikbaar.

Collecte
U kunt via de collectepagina op deze site uw gaven geven. In de uitzending zal er een QR-code getoond worden die u kunt scannen met uw telefoon of tablet. Deze QR-code leidt u naar de collectepagina. Er zijn zoals gebruikelijk drie collectes: voor de diaconie, de kerk en de zending.

Basiscatechisatie
Er is voorlopig geen basiscatechisatie.

Zegen en gebed
In deze onzekere tijden is er vaak meer behoefte aan zegen en gebed. Nu dat niet meer tijdens de kerkdienst mogelijk is kan je nog wel om persoonlijke voorbede vragen bij het team van Gebed en zegen. Dat kan via deze link
Klik daar op de relevante link: contact team Gebed en zegen.
Je kan dan ook aangeven of je graag telefonisch contact zou willen hebben.Kerkauto
In verband met coronamaatregelen kunnen we geen vervoer aanbieden.
Website ontwikkeling: Exitus ICT