Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Zondag aan de orde

2 februari

Zondag aan de orde

Op zondag 2 februari gaat ds. André Priem voor. Meer informatie volgt.

's Avonds is er in de Westerkerk Interchurch, met name voor jongeren van 15 tot 30 jaar. Spreker: Geert Mollma, thema: Mindset.

Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. Bij de uitgang van de kerkzaal hangen de zendingsbussen.

Basiscatechisatie
Er is deze zondag basiscatechese voor groep 7/8 en klas 1/2.
's Avonds is er Next Step.

Kerkauto
Bent u slecht ter been? Weet dan dat u voor vervoer naar de kerk altijd terecht kunt bij Piet van Diest.
Website ontwikkeling: Exitus ICT