Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Zondag aan de orde

Zomerdiensten

Zondag aan de orde

Bij de diensten

Zondag 25 augustus
lezen we met de kinderen van de kindernevendienst mee uit Lucas 15: 1- 10. Enkele gelijkenissen van Jezus waarin het draait om ‘Zoeken en gevonden worden’. Dat laatste is meteen ook het thema van deze dienst. Daarbij klinkt nog iets anders, namelijk om, wanneer er eenmaal gezocht en gevonden is, te delen in de vreugde. ‘Deel in mijn vreugde’. Ook dat aspect wil zal aan de orde komen.

Zondag 1 september
is het thema van de dienst ‘Vergeving’. Daar is veel over te zeggen – en dat wil ik ook proberen: verschillende kanten belichten, kijken naar wat vergeven nu feitelijk is, en aan de hand van een praktisch voorbeeld zien we hoe het kan werken. We lezen Mattheus 6: 7-15 en Johannes 21: 15-25. Een mooi thema, dat eenieder van ons raakt. Alleen al omdat wij allen leven van genade en vergeving! Maar ook omdat het soms moeilijk is om vergeving te vragen en vergeving te schenken…..

Collecte
De eerste collecte is de diaconiecollecte. De tweede collecte is voor de kerk. Bij de uitgang van de kerkzaal hangen de zendingsbussen. De opbrengst hiervan is bestemd voor de IZB, Kerk in Actie en de GZB.

Kinderoppas
Zondag 25 augustus is de beurt aan Heleen Reitsma, Nicole van Schaijk en Sarah en Rosa Visser.
Op 1 september passen op Hannah van Eijk, Marloes de Vries, Sara van Eijk en Roos van Braak.  

Basiscatechese
In de maanden juli en augustus is er geen basiscatechese.

Kerkauto
Bent u slecht ter been? Weet dan dat u voor vervoer naar de kerk altijd terecht kunt bij Piet van Diest.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Website ontwikkeling: Exitus ICT