Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Zondag aan de orde

12 juli 2020

Zondag aan de orde

Bij de diensten
Vanaf juli kunnen weer maximaal 100 bezoekers in de diensten aanwezig zijn. Uiteraard zijn alle diensten ook online te volgen. Gemeentezang is nog niet mogelijk. Als u de dienst wil bezoeken, is inschrijven verplicht. Meer informatie vindt u hier.

Zondag 12 juli Voorganger ds. André Priem. In deze dienst zal Kees Heutink bevestigd worden als ouderling-kerkrentmeester. Kees zal de taak van Henk Kool in de personeelscommissie van het College van Kerkrentmeesters overnemen. We zijn blij dat Henk z’n ambtsperiode nog even met een half jaar wilde verlengen en dat Kees bereid is deze taak op zich te nemen. We lezen deze ochtend uit Nehemia 2 en 3 waarin het gaat over de herbouw van de muren van Jeruzalem.
We mogen ondertussen al weer met veel meer mensen in de kerk zijn, dus wees welkom!

Collecte
U kunt via de collectepagina op deze site uw gaven geven. In de uitzending zal er een QR-code getoond worden die u kunt scannen met uw telefoon of tablet. Deze QR-code leidt u naar de collectepagina. Er zijn zoals gebruikelijk drie collectes: voor de diaconie, de kerk en de zending.

Zegen en gebed
In deze onzekere tijden is er vaak meer behoefte aan zegen en gebed. Nu dat niet meer tijdens de kerkdienst mogelijk is kan je nog wel om persoonlijke voorbede vragen bij het team van Gebed en zegen. Dat kan via deze link  
Klik daar op de relevante link: contact team Gebed en zegen.
Je kan dan ook aangeven of je graag telefonisch contact zou willen hebben.Basiscatechisatie
Er is geen basiscatechisatie.

Kerkauto
Er is geen vervoer.
Website ontwikkeling: Exitus ICT