Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Zondag aan de orde

5 april

Zondag aan de orde

Bij de diensten
Omdat we besloten hebben om de adviezen en richtlijnen vanuit de overheid en de Protestantse Kerk te volgen zullen we in de komende weken niet als gemeente samenkomen in de Westerkerk. Wel willen we wekelijks om 09.30 uur een korte online viering vanuit de Westerkerk houden, met daarin ruimte voor gezamenlijke gebeden en een korte overdenking. Tussendoor enkele liederen. Misschien wel live door het muziekteam gespeeld of anders via een bestaand liedfragment. We ontsteken licht aan de Paaskaars als teken van onze verbondenheid in Christus. Zo zijn we weliswaar niet lijfelijk bij elkaar, maar geestelijk wel met elkaar verbonden! En zo hopen we toch daadwerkelijk samen iets te kunnen beleven en te vieren!

Tijdens de viering zal er de mogelijkheid zijn om via sms of Whats-app voorbede-punten aan te dragen, zodat we enkele punten daarvan ook daadwerkelijk samen in gebed bij onze Heer kunnen brengen.

Zegen en gebed
In deze onzekere tijden is er vaak meer behoefte aan zegen en gebed. Nu dat niet meer tijdens de kerkdienst mogelijk is kan je nog wel om persoonlijke voorbede vragen bij het team van Gebed en zegen. Dat kan via:
deze link  
Klik daar op de relevante link: contact team Gebed en zegen.
Je kan dan ook aangeven of je graag telefonisch contact zou willen hebben.Collecte
Collecte Diaconie
Maak uw gift over naar NL75 RABO 0317 7046 48 t.n.v. Diaconie Hervormd Ermelo.
Collecte Kerk
Maak uw gift over naar NL06 RABO 0317 7015 25 t.n.v. College Kerkrentmeesters Hervormd Ermelo.
Collecte Zending
Maak uw gift over naar NL06 RABO 0317 7015 25 t.n.v. College Kerkrentmeesters Hervormd Ermelo onder vermelding van Zending.

Basiscatechisatie
Er is geen basiscatechisatie.

Kerkauto
Er is geen vervoer.
Website ontwikkeling: Exitus ICT