Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Online kerkdiensten

Kerkdiensten

Online kerkdiensten

Sinds 15 maart kunnen we niet als gemeente samenkomen in de Westerkerk; er zijn alleen online diensten. We houden wekelijks om 09.30 uur een korte online viering vanuit de Westerkerk, met daarin ruimte voor gezamenlijke gebeden en een korte overdenking. Tussendoor enkele liederen. Misschien wel live door het muziekteam gespeeld of anders via een bestaand liedfragment. We ontsteken licht aan de Paaskaars als teken van onze verbondenheid in Christus. Zo zijn we weliswaar niet lijfelijk bij elkaar, maar geestelijk wel met elkaar verbonden! En zo hopen we toch daadwerkelijk samen iets te kunnen beleven en te vieren!

Tijdens de viering zal er de mogelijkheid zijn om via sms of Whats-app voorbede-punten aan te dragen, zodat we enkele punten daarvan ook daadwerkelijk samen in gebed bij onze Heer kunnen brengen.

Naast de predikant is er een kleine afvaardiging van de kerkenraad aanwezig. Koster, beamteam en videoteam maken de dienst mede mogelijk. In sommige diensten is er een combo. Vanaf 1 juni zal er weer een lector in de dienst aanwezig zijn.

De eerstvolgende dienst in de Westerkerk is zondag 24 mei om 9.30 uur.
U kunt de dienst kijken via kerkomroep of YouTube.
Op Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei, is er om 10.00 uur een gezamenljke dienst vanuit het Kerkelijk Centrum.

U kunt kiezen tussen een stream via de kerkomroep of via ons eigen YouTube-kanaal. Mocht de stream via de kerkomroep haperen, dan adviseren we u om de dienst via YouTube te volgen.

Voor de collecte zie de algemene collectepagina.

Geplande online diensten
zondag 24 mei9.30 uurkerkomroepYouTube
zondag 31 mei9.30 uurkerkomroepYouTube
De diensten van juni volgen z.s.m.

Materiaal kindernevendienst
Het materiaal voor de kindernevendienst is online beschikbaar. Voor een overzicht zie de pagina Bible Basics Online.

Eerdere online diensten
Alle online diensten zijn beschikbaar op het YouTube-kanaal 'Westerkerk Ermelo' of via de kalender op onze homepage.
Website ontwikkeling: Exitus ICT