Lees voor
Zoek
Home > Oude Kerk > Nieuws

Zondag 13 september 2020

Reserveren voor een plaats in de kerk: 06-48370155

Er kunnen meer mensen weer naar de kerk. Er kunnen bij de huidige maatregelen 65 mensen in de kerk. Dat kan soms wisselen omdat per huishouding mensen bij elkaar mogen zitten.
Voorlopig vragen we u wel u te blijven aanmelden, op de bekende, maar hier nog maar eens herhaalde wijze:
Via een telefonische reserveringslijn kunt u zich opgeven om bij de dienst aanwezig te zijn.

Het nummer is 06 48370155, dit is alleen mogelijk op de maandag- en woensdagavonden van 19.00 - 20.30 uur. Buiten deze tijdstippen is de telefoon niet bemand.

Het is ook de bedoeling dat u ook de kinderen voor de oppas- en kindernevendienst aanmeldt op dit nummer en daarbij aangeeft of het de oppas of de kindernevendienst betreft. De kindernevendienst begint tegelijk met de kerkdienst in de Hoeve.

Over het zingen worden ook nieuwe regels aangereikt, die we als kerkenraad nog moeten bestuderen. Tot die tijd geldt: Er wordt niet gezongen. Meeneurien is toegestaan. De liederen worden op de beamer getoond en evenals in de online uitzending zal een opname uit het verleden in de kerk worden afgespeeld.Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Oude Kerk

dienst van 11 oktober weer af te spelen

16 oktober 2020  |  dienst van 11 oktober weer af te spelen

Afelopen zondag werden we verrast door een gelijktijdige storing op YouTube en onze website.
De YouTube uitzending werkte niet omdat YouTube zijn verbinding aan het ombouwen is.
De website werkte wel. Daar werden 25% meer kijkers gemeld dan tijdens de piek in maart. Helaas was de backup server, waarop de uitzending werd opgeslagen voor later bekijken of downloaden in storing.

De uitzending van 11 oktober is weer beschikbaar op de website. Zowel voor kijken als voor downloaden. Cervus heeft onze lokale opname op hun server geplaatst.

De uitzending van 11 oktober is weer beschikbaar op YouTube. Ook op het kanaal van de Oude Kerk op YouTube is een functionerend bestand geplaatst.

Met dank aan alle technici die hier mee bezig geweest zijn.
16 oktober 2020

minder
Oude Kerk

Nieuws van rondom de Oude Kerk

13 oktober 2020  |  
voor de zondagen 18 en 25 oktober en 1 november


Zondag aan de orde
Op zondag 18 oktober wordt volgens het rooster ‘Vertel het maar’ gestart met een aantal verhalen uit het boek Matteüs. Die zondag horen de kinderen over ‘De ander vergeven omdat God jou vergeeft’ uit Matteüs 18:21-35.
Op zondag 25 oktober wordt verteld over ‘De rijke jongeman’ naar Matteüs 19:16-30.
Op 1 november gaat het verhaal over ´Twee heel verschillende zonen’ uit Matteüs 21:28-32

Aanmelden voor de kerkdiensten
Zoals u inmiddels gewend bent kunt u zich aanmelden als u een kerkdienst wilt bezoeken. Dit kan op de maandag- en woensdagavonden van 19.00 - 20.30 uur. Het nummer is 06-48.37.01.55. Dit geldt ook voor het aanmelden van kinderen voor de oppas- of kindernevendienst. De kindernevendienst begint tegelijk met de kerkdienst in de Hoeve.

Kerk niet open op woensdagochtend.
Als gevolg van de aangescherpte Corona-regels heeft de wijkkerkenraad jammergenoeg moeten besluiten de komende weken de kerk niet open te stellen op de woensdagavond. Zodra de regels dat weer toestaan starten we deze mogelijkheid om elkaar te ontmoeten weer op.

Kinderoppas
Marieke Kievit en Melle van Nieuwenhuizen verzorgen op zondag 18 oktober de kinderoppas.
Voor 25 oktober staat Marlina Blokland op het rooster en
voor 1 november zijn dat Antoinette en Margaretha Blokland.

Kostersdienst
Gijs van Norden is koster op 18 oktober
Op 25 oktober verzorgt Gerrit Mabelis de kostersdiensten en
op 3 november is Fennie Wouda koster.

Schriftlezing
Op 18 oktober verzorgt Sandra van Wijk de Schriftlezing en
op 25 oktober is dat Willem Jan Visser.
Voor 1 november staat Corry Kammeraat op het rooster.

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.55.89.34, e-mail dambos@planet.nl of Joke van den Berg
tel. 0577 - 84.25.46, e-mail: jokeathomenew@xsyoumail.nl.

Huwelijksjubilea.
- De heer en mevrouw H.J. Corba en D. Corba - Gruppen hopen op 26 oktober a.s. te gedenken dat zij 60 jaar geleden in het huwelijk traden. Voor dhr. en
- mevr. J. van Bentum en R. van Bentum – Hop is 6 november a.s. een feestelijke dag. Dan mogen zij hun 50e huwelijksverjaardag vieren. Beide echtparen wensen we samen met hun dierbaren een fijne dag toe.

Belijdeniscatechisatie
Ook dit jaar wordt voor de belijdenscatechisatie samengewerkt met de Westerkerk. Degenen die dit seizoen mee willen doen kunnen zich aanmelden bij ds. Priem, tel. (0341) 275780, e-mail: predikant.wk@hervormd-ermelo.nl . Ook als u meer informatie wilt kunt u contact met hem opnemen.

Verjaardagsfonds/bezoekdienst.
Op dinsdagavond 29 september j.l. hebben we weer een ontmoeting gehad.
De opbrengst bedroeg € 442,90 en € 25,-- voor de voedselbank. Allen hartelijk dank hiervoor.
We hebben afscheid genomen van Jannie v.d.Ende; Jannie hartelijk voor je inzet, Tineke van Norden neemt het van haar over.
Onze volgende ontmoeting is op dinsdag 27 oktober .a.s. van 19.00 tot 20.00 uur in de glazen gang.
Ria van Herk 
 . 
Uit de wijkkerkenraad
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 10 september:
- De voorzitter opent de vergadering en Margriet Roukema verzorgt de overdenking. We luisteren naar een opname van “Wat houd ik van uw huis” (Opwekking 715) en Margriet gaat voor in gebed.
- We gaan ook in het nieuwe seizoen weer gezinsdiensten houden. Betty Struijk, Janneke Veldhuizen en Marjolein van Nieuwenhuizen bereiden dit voor.
- Grietzen Sinnema geeft aan dat er vanuit het CvK advies wordt gevraagd over de ventilatie-mogelijkheden van de verschilende kerkgebouwen. Afhankelijk daarvan kan overwogen om weer te zingen in de diensten. Gezien het grote aantal ouderen wordt er in de Oude kerk vooralsnog niet gezongen.
- Afgesproken wordt om evenals de Immanuelkerk ook in het 4e kwartaal geen gezamenlijke middagdiensten te houden in de Oude Kerk.
- Voorbereiding beroepingswerk: Ruud Jan vd Berg licht de ideeën van de voorbereidings-commissie toe. De idee is dat er gemeentebijeenkomsten gehouden worden waarbij de concept-
profielschets voor de te beroepen predikant aan de gemeente zal worden voorgelegd.
- Centrale Ambtsdragersvergadering 31 augustus jl.:Er wordt teruggeblikt op de vergadering en de uiteenzetting van de financiële positie van de hervormde gemeente. Deze positie heeft ook consequenties voor het beroepingswerk. De AK bespreekt op 7 oktober het totaal van de in de groepsgesprekken genoemde suggesties om (weer) te komen tot een financieel gezonde gemeente
- Besloten wordt de opbrengst van de Zendingbussen over de maanden november en december te bestemmen voor het Vluchtelingenwerk.
- Bart Willemsen stopt per 1 december a.s. als organist van de Oude Kerk. Voorlopig zal Gerrit’t Hart hem vervangen.
- Lieuwe Hiemstra sluit de vergadering met een gebed uit de bundel “Bid om vrede”van Huub Oosterhuis.

LH


13 oktober 2020

meer
Diaconie

7 november 2020

12 oktober 2020  |  Op 7 november vindt de 125e Diaconale Dag plaats. Deze wordt dit jaar volledig online georganiseerd. Het thema is Samen leven doe je niet alleen.
Er zijn sprekers, webinars, muzikale optredens en interactieve sessies. 
Dit is een unieke kans om andere diakenen in het land digitaal te ontmoeten en met elkaar en één van de sprekers van gedachten te wisselen.
Ook gemeenteleden zijn welkom!
Kijk voor het volledige programma op de website: kerkinactie.nl/diakenen-zwo.
Daarop staat ook de link om in te loggen. 


12 oktober 2020

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT