Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Vanuit de kerkenraad 15-10-2020

Vanuit de kerkenraad

15 oktober 2020

Op 15 oktober jongstleden vond er een online vergadering van de wijkkerkenraad plaats. Gezien de omstandigheden van dat moment leek het ons niet verstandig om elkaar in één ruimte te ontmoeten. Het is mooi dat de techniek het mogelijk maakt om te vergaderen, al is deze vorm van ontmoeten wel even wennen…

Kerkdiensten en activiteiten
In de vergadering is gesproken over de maatregelen die we in de Westerkerk nemen om bij te dragen aan het terugdringen van het aantal besmettingen. We zijn zo terughoudend mogelijk met ontmoetingen in één ruimte; in kerkdiensten zijn maximaal 30 bezoekers aanwezig. Kerkdiensten en jeugdwerk gaan met die beperkingen zoveel mogelijk door; andere activiteiten juist zo min mogelijk. De kerkenraad komt tot de conclusie dat de terughoudendheid in ontmoetingen de juiste weg is.

Kerstboom
Een aantal jaar terug heeft de kerkenraad besloten om de kerstboom niet meer te gebruiken in de adventperiode. Nu de boom al een aantal jaar ongebruikt in de kelder lag, is besloten om hem weg te doen. De Goede Herderschool had belangstelling om de boom over te nemen. De opbrengst van de verkoop heeft de kerkenraad bestemd voor Bulgarije.

Gemeente zijn in deze tijd
Dit was het thema voor de kerkenraadsdag die vanwege de coronamaatregelen geannuleerd is. We hebben een deel van deze vergadering besteed om met elkaar over dit thema na te denken. Het gaat dan om hoe we in deze coronatijd kerk kunnen zijn, maar ook over de periode erna. Het gaf veel stof tot nadenken en krijgt ongetwijfeld een vervolg.

Assessor
Sinds begin 2020 was de functie van assessor vacant. Ouderling Tijmen Bosch is bereid gevonden deze taak op zich te nemen. De kerkenraad heeft hem in deze functie benoemd. De assessor is tevens lid van het moderamen.

Zendingsbussen
Vanuit de gemeente zijn diverse suggesties binnengekomen voor de bestemming van de opbrengst van de zendingsbussen over de maanden november en december. De kerkenraad heeft gekozen voor de stichting Open Doors.

Verbouwing en uitbreiding Westerkerk
De kerkenraad is bijgepraat over de stand van zaken rond de verbouwing en uitbreiding van de Westerkerk. Vanuit de provincie krijgen we de mogelijkheid mee te doen in een Dorpendeal, samen met de wijkvereniging West, De Parasol Welzijn Ermelo en de gemeente Ermelo. Hier is een significant subsidiebedrag aan gekoppeld. De procedure hiervoor is in gang gezet.

Zingen tijdens de kerkdiensten
De PKN heeft een rekentool beschikbaar gesteld op basis waarvan een risico-inschatting is te maken voor het zingen tijdens de diensten. De kerkenraad concludeert dat er op grond van deze risico-inschatting en onze kerkzaal mogelijkheden zijn om weer te gaan zingen, maar gezien de huidige omstandigheden stellen we een besluit hierover uit.
Website ontwikkeling: Exitus ICT