Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Organisatie

Wie zijn wij?

Organisatie

De Westerkerk is een van de zes wijkgemeenten binnen de Hervormde Gemeente Ermelo. Alle andere wijken vindt u elders op de website.

De leiding van de wijkgemeente is in handen van de kerkenraad, bestaande uit ongeveer twintig gemeenteleden en de wijkpredikant. De kerkenraadsleden zijn benoemd voor een periode van vier jaar. Iedere twee jaar wisselt de samenstelling van de wijkkerkenraad, doordat er een aantal kerkenraadsleden aftreedt en nieuwe leden worden benoemd.

De leiding over alle wijkgemeenten is in handen van de Algemene Kerkenraad, samengesteld uit leden van de wijkkerkenraden. Daarnaast kennen we het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Deze wijkoverstijgende colleges bestaan uit ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen uit de wijkkerkenraden.

De wijkkerkenraad van de Westerkerk bestaat uit een aantal teams.
Het team pastoraat is verantwoordelijk voor alle pastorale taken in de wijkgemeente en bestaat uit de ouderlingen pastoraat, de wijkpredikant en een aantal pastoraal bezoekers.
Het jeugdwijkteam verzorgt al het jeugdwerk in de Westerkerk. Het team bestaat uit de jeugdouderlingen en jeugddiaken en wordt bijgestaan door een aantal enthousiaste gemeenteleden.
De diakenen vormen een team dat zich bezig houdt met de diaconale taken in de Westerkerk. Ze doen daarnaast veel wijkoverstijgend werk in het College van Diakenen.
De ouderlingen-kerkrentmeester zijn belast met taken rond het gebouw, de financiƫn en personeel. Hun werkzaamheden zijn in hoge mate wijkoverstijgend.
Het moderamen bestaat uit de predikant, preses en scriba en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en organiseert de vergaderingen.

Naast deze teams in de kerkenraad kennen we een aantal teams die zich bezighouden met specifieke taken in en rond de eredienst: Verder hebben we een aantal gemeenteleden die (soms op de achtergrond maar daardoor niet minder belangrijk!) meehelpen. De lijst hierboven is zeker niet compleet, maar bedoeld om een algemene indruk te geven. Voor de meeste commissies en taken vindt u elders op de website informatie en contactgegevens. Onder downloads vindt u een pdf met een organisatieoverzicht. Heeft u nog vragen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier.

De kerkenraden van de Hervormde Gemeente Ermelo maken deel uit van de Classis Veluwe. De classis is opgedeeld in Ringen. Onze gemeente valt binnen de Ring Harderwijk. De kerkenraad van de Westerkerk heeft momenteel geen afvaardiging naar de Ring Harderwijk of de Classis.
Website ontwikkeling: Exitus ICT