Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Kerkenraad

Wie zijn wij?

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de predikant en een aantal gemeenteleden die ouderling of diaken zijn. We kennen binnen de kerkenraad de volgende functies:
  • predikant
  • preses
  • scriba
  • ouderling pastoraat
  • ouderling-kerkrentmeester
  • jeugdouderling
  • diaken
  • jeugddiaken
Alle ambtsdragers zijn voor een periode van vier jaar benoemd. Iedere twee jaar wisselt de samenstelling van de kerkenraad doordat een deel aftredend is. De eerstvolgende wisseling vindt plaats in januari 2020.

Hieronder vindt u een actueel overzicht van de kerkenraad. Het correspondentieadres van de kerkenraad is het adres van de scriba. Door op een naam te klikken komt u terecht op de contactpagina van de betreffende persoon.

Predikant
ds. André Priem

Preses
Arend Arends

Scriba
Aart Verspuij
Alle correspondentie betreffende de wijk kunt u richten aan zijn adres.

Ouderlingen pastoraat
Tijmen Bosch
Karin van Diest-Bakker
Mark de Groot
Joke Nijeboer-Bakker
2 vacatures

In het team Pastoraat zijn naast de ouderlingen pastoraat ook een aantal pastoraal bezoekers actief.

Jeugdouderlingen
Ery Bennink-van den Brink (tevens assessor van de wijkkerkenraad)
Miranda Macaré-Epe

Jeugddiaken
Patricia Poelman-van Kesteren (themagroep Armoede)

Diakenen
Mart Bakker (voorzitter Centrale Diaconie, themagroep Rondom de dood)
Anja Duinker (themagroep Eenzaamheid)
Henny van Hartskamp (themagroep Hulpbehoevendheid)
Klaas van de Kamp (themagroep Aarde)
Anne Douwe van der Meer (themagroep Rondom de dood)
Annet van den Top-de Vries (themagroep Vluchtelingen)

Ouderling Vorming en Toerusting
Joke Nijeboer-Bakker

Ouderlingen-kerkrentmeester
Henk Kool (commissie personeel)
Arjen van Vliet (commissie financiën)
Arnold Vos (commissie gebouwen)

De ouderlingen-kerkrentmeester worden ondersteund door de kerkrentmeesters.
Website ontwikkeling: Exitus ICT