Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Kerkenraad

Wie zijn wij?

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de predikant en een aantal gemeenteleden die ouderling of diaken zijn. We kennen binnen de kerkenraad de volgende functies:
  • predikant
  • preses
  • scriba
  • ouderling pastoraat
  • ouderling-kerkrentmeester
  • jeugdouderling
  • diaken
  • jeugddiaken
Alle ambtsdragers zijn voor een periode van vier jaar benoemd. Iedere twee jaar wisselt de samenstelling van de kerkenraad doordat een deel aftredend is. De eerstvolgende wisseling vindt plaats in januari 2020.

Hieronder vindt u een actueel overzicht van de kerkenraad. Het correspondentieadres van de kerkenraad is het adres van de scriba. Door op een naam te klikken komt u terecht op de contactpagina van de betreffende persoon.

Predikant
ds. André Priem

Preses
Jan van den Bosch

Scriba
Aart Verspuij
Alle correspondentie betreffende de wijk kunt u richten aan zijn adres.

Ouderlingen pastoraat
Tijmen Bosch
Karin van Diest 
Mark de Groot
Nicole van Schaijk
Dineke Vletter
Helen Arends

In het team Pastoraat zijn naast de ouderlingen pastoraat ook een aantal pastoraal bezoekers actief.

Jeugdouderlingen
Miranda Macaré 
Edwin Boon
Contactpagina jeugdouderlingen

Jeugddiaken
Patricia Poelman (themagroep Armoede)

Diakenen
Mart Bakker (voorzitter Centrale Diaconie)
Anja Duinker (themagroep Eenzaamheid)
Henny van Hartskamp 
Annet van den Top (themagroep Vluchtelingen)
Bernard van den Bosch (themagroep Hulpbehoevendheid)
Clasien Brons (themagroep Rondom de dood)

De diakenen worden ondersteund door diaconaal medewerkers.

Ouderling Missionaire Gemeenteopbouw
vacant

Ouderlingen-kerkrentmeester
Kees Heutink (commissie personeel)
Arjen van Vliet (commissie financiën)
Cor Schalk (commissie gebouwen)

De ouderlingen-kerkrentmeester worden ondersteund door de kerkrentmeesters.
Website ontwikkeling: Exitus ICT