Lees voor
Zoek
Home > Zendingskerk > Wie zijn wij?

De Zendingskerk

Wie zijn wij?

De Zendingskerk is een betrekkelijk kleine, oecumenische geloofsgemeenschap van ongeveer 400 leden. We maken deel uit van de PKN-Hervormde gemeente in Ermelo, maar zijn niet wijkgebonden en hebben een unieke identiteit.
Vanuit onze oecumenische opvattingen werken wij in Ermelo nauw samen met de R.K. Parochie De Goede Herder en met de Gereformeerde Kerken in Ermelo.
 
Missie
Als oecumenische vereniging de Zendingskerk zijn wij een lerende, pluriforme geloofsgemeenschap. Onze kernwaarden barmhartigheid, gelijkwaardigheid, verbondenheid en rechtvaardigheid zijn gebaseerd op ons geloof in een liefdevolle God zoals deze in de Bijbelse verhalen naar voren komt en zich in Jezus heeft laten zien, menselijk en kwetsbaar.

Visie
We zien een oecumenische vereniging de Zendingskerk voor ons waar oud en jong elkaar ontmoeten, waar vrij en vrolijk met de Bijbelse verhalen wordt omgegaan in onderlinge dialoog met wat ons beweegt in ons persoonlijk en maatschappelijk leven. We zien een oecumenische vereniging de Zendingskerk voor ons waar muziek, kunst en andere creatieve vormen onze gevoeligheid voor het Andere en Onbekende uitdagen en onze verbeeldingskracht voedt.
We zien een oecumenische vereniging Zendingskerk die haar moreel en materieel vermogen onbaatzuchtig inzet voor elkaar en een ieder die daarvan beter kan worden en daarmee ook is gediend, waar ook ter wereld.

Attitude
Deze zienswijze of visie is ook bepalend voor onze houding als kerkenraad in samenhang met de taakgroepen, commissies en gemeenteleden. Als gemeente willen wij met heel ons doen en laten uitstralen dat een ieder welkom is ongeacht geloofsachtergrond, maatschappelijke positie, geaardheid, nationaliteit of culturele achtergrond. Erkenning van en respect voor elkaars eigenheden, kracht, kwetsbaarheid en inbreng is het bindmiddel van de eenheid in verscheidenheid. Zo willen wij met elkaar omgaan in waardering van en nieuwsgierigheid naar elkaar. In die zin zien wij ons als een levendige gemeente van Messias Jezus met zijn levensweg die een weg ten leven is, voor een ieder.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Website ontwikkeling: Exitus ICT