Home > Zendingskerk > Wie zijn wij?

De Zendingskerk

Wie zijn wij?

De Zendingskerk is een betrekkelijk kleine, oecumenische geloofsgemeenschap van ongeveer 400 leden. We maken deel uit van de PKN-Hervormde gemeente in Ermelo, maar zijn niet wijkgebonden en hebben een unieke identiteit.
 
Missie
De Zendingskerkgemeente wil een aantrekkelijke en uitnodigende gemeente zijn met een bepaalde uitstraling in de omgeving.

Wij vormen een open, oecumenische geloofsgemeenschap, die zich richt op dienst aan God en de naasten. Deze tweevoudige dienst krijgt gestalte in dienstbaarheid aan de samenleving en in onze gemeenschap met elkaar.
Kleinschaligheid is daarbij een positieve factor omdat we de verantwoordelijkheid naar elkaar dan beter waar kunnen maken.

De leden van de Zendingskerk willen mensen zijn met een ‘missie’, geraakt door Gods liefde en visioen en actief werkend aan de verwezenlijking daarvan.
De Zendingskerk weet zich door God geroepen en zet zich in voor groei in geloof, in gemeenschap en in diaconaal/maatschappelijk bewustzijn.

Kenmerkend hiervoor:
• niet-dogmatisch en de ander ruimte geven
• wij houden van de traditie en van nieuwe inzichten
• inspirerende diensten, actief voor en met de jeugd
• kleinschalige, oecumenische gemeenschap met een hechte band

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.