Lees voor
Zoek
Home > Zendingskerk > De Zendingskerk

Gebouwen

De Zendingskerk

Historie
De Zendingskerk wordt ook wel de ‘Witteveengemeente’ genoemd. Ds. Hermanus Willem Witteveen is de stichter die het kleine kerkgebouw in 1859 liet bouwen. Witteveen werd in 1815 geboren in Friesland als zoon van een predikantenechtpaar. Hij studeerde theologie in Leiden en Utrecht en werd in 1846 door Ermelo beroepen als predikant van de Hervormde gemeente. De gemeente te Ermelo was in die tijd een niet al te godvruchtige gemeente.
De kerkenraad vergaderde bijvoorbeeld maar vier keer per jaar. Hier bracht Witteveen meteen verandering in. Niet alleen de kerkenraad maar het gehele gemeenteleven pakte hij aan. Hij begon vol ijver met huisbezoeken en stelde avondmaalsvieringen in. Daarnaast werden op korte termijn catechisatielessen gegeven. Zijn bezieling kon niet altijd door iedereen gewaardeerd worden en na diverse botsingen met de Hervormde gemeente, werd hij tenslotte geschorst en op 30 april 1859 uit zijn ambt gezet. Vanaf dat moment hield Witteveen diensten bij hem thuis. Toen zijn huis letterlijk te klein werd besloot hij met een groep getrouwen een eigen gemeente te stichten; de Zendingsgemeente. Voor ƒ 12.000,00 kon hij een oude hoeve kopen met veel grond. Op 22 september 1859 werd de eerste steen gelegd en begon men met de bouw van de Zendingskerk.
Op eerste kerstdag 1859 werd een kerkdienst gehouden in de in aanbouw zijnde kerk. In mei 1860 was de bouw van de kerk werkelijk klaar en kon een plechtige inwijding worden gehouden. Het is een eenvoudig gebouw geworden met op de voorgevel in grote letters: De Geest en de Bruid zegge: Kom.

Na de restauratie in 1934 is de tekst verwijderd. De kerk bood plaats aan 400 personen. De Zendingskerk heeft diverse kleine en grotere renovaties ondergaan, maar de sobere hoofdvorm van de oorspronkelijke zaalkerk is nog altijd herkenbaar.

In 1980 is de kerk met een travee verlengd en is er een lagere consistoriekamer aangebouwd. De laatste grote restauratie vond plaats in 2006. De kerk biedt nu nog maar plaats aan 170 kerkgangers.

In 2018 heeft de kerk een metamorfose ondergaan en is het liturgisch centrum vernieuwd.

Kerkhof
Achter de kerk is een kerkhof aangelegd; het Zendingskerkhof. Midden op dit kerkhof ligt ds. Witteveen begraven. Op zijn graf ligt een eenvoudige kleine steen, zoals hij die voor alle graven bedoeld had.

Orgel
Sinds het najaar van 2011 is het Van de Berg en Wendt orgel in de Zendingskerk in gebruik.
Voor de specifieke informatie over het orgel wordt verwezen naar de specifieke informatie op deze site. 

Bron: Gert Hofsink, Tineke Idema, Peter van der Velde, Steven van Loo en Natalie Overkamp, Kerkenfietsroute, Stichting Natuur- & MilieuPlatform, Ermelo, september 2008

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Website ontwikkeling: Exitus ICT