Lees voor
Zoek
Home > Zendingskerk > Taakgroep Diaconie

Wat doen wij voor anderen?

Taakgroep Diaconie

Missie taakgroep Diaconie
Als Oecumenische Vereniging de Zendingskerk zijn wij een lerende, pluriforme
geloofsgemeenschap. Onze kernwaarden barmhartigheid, gelijkwaardigheid, verbondenheid en rechtvaardigheid zijn gebaseerd op ons geloof in een liefdevolle God zoals deze in de Bijbelse verhalen naar voren komt en zich in Jezus heeft laten zien, menselijk en kwetsbaar.
De kernwaarden die naast de andere bijzonder van toepassing zijn op de diaconie zijn ’rechtvaardigheid en barmhartigheid’. De taakgroep diaconie heeft als doelstelling om gerechtigheid en rechtvaardigheid toe te passen bij de bestemming van de financiële middelen. Dit geldt voor de eigen leden, maar ook voor de organisaties in Ermelo, elders in Nederland en in de wereld.
_____________________________________________________________________________

Collectes

Algemeen
Nu we in de diensten niet kunnen collecteren, kunt u uw gift overmaken naar
rekeningnummer NL71INGB0006928325 van de Oecumenische Vereniging van de Zendingskerk o.v.v. gift collectes <maand> 2020. Uw gift wordt dan evenredig verdeeld tussen de projecten in de betreffende maand.
U kunt natuurlijk ook een rechtstreekse gift naar één of meerdere projecten overmaken. Klik hieronder op de titel van de collecte voor meer informatie.
_____________________________________________________________________________

Wandelquiz voor Moldavië op zondag 13 september 2020.

Op zondag 13 september organiseert de taakgroep Diaconie een wandelquiz voor ons driejarig project Bethania in Moldavië. We starten vanaf half twaalf. De wandeling duurt ongeveer een uur en elke deelnemer krijgt een lunchpakket mee! Opgave van te voren is nodig en kan bij op diaconie@zendingskerk.nl of bij de scriba. 

In tegenstelling tot wat in Contact staat is er geen wijnproeverij, maar weleen mogelijkheid om Moldavische wijnen te bestellen. Donaties voor Bethania in Moldavië zijn natuurlijk van harte welkom!
_____________________________________________________________________________

Hulpdienst Zendingskerk

Voor praktische hulpvragen kunt u ons bellen, appen of mailen: tel. 06-22389790 of hulpdienstzendingskerk@gmail.com


Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Website ontwikkeling: Exitus ICT