Lees voor
Zoek
Home > Zendingskerk > Taakgroep Diaconie

Wat doen wij voor anderen?

Taakgroep Diaconie

Missie taakgroep Diaconie
Als Oecumenische Vereniging de Zendingskerk zijn wij een lerende, pluriforme
geloofsgemeenschap. Onze kernwaarden barmhartigheid, gelijkwaardigheid, verbondenheid en rechtvaardigheid zijn gebaseerd op ons geloof in een liefdevolle God zoals deze in de Bijbelse verhalen naar voren komt en zich in Jezus heeft laten zien, menselijk en kwetsbaar.
De taakgroep diaconie heeft als doelstelling om gerechtigheid en rechtvaardigheid toe te passen bij de bestemming van de financiële middelen. Dit geldt voor de eigen leden, maar ook voor de organisaties in Ermelo, elders in Nederland en in de wereld.
_____________________________________________________________________________
Collectes
Algemeen
Nu we in de diensten niet kunnen collecteren, kunt u uw gift overmaken naar
rekeningnummer NL71INGB0006928325 van de Oecumenische Vereniging van de Zendingskerk o.v.v. gift collectes <maand> 2021. Uw gift wordt dan evenredig verdeeld tussen de projecten in de betreffende maand.

Van de collecteopbrengst is een klein deel bestemd voor het werk van de Zendingskerk. Dit komt overeen met het percentage van de collecteopbrengsten die tijdens de kerkdiensten via de offerblokken werden ingezameld.

U kunt natuurlijk ook een rechtstreekse gift naar één of meerdere projecten overmaken. Klik hieronder op de titel van de collecte voor meer informatie.
___________________________________________________________
Hulpdienst Zendingskerk
Voor praktische hulpvragen kunt u ons bellen, appen of mailen: tel. 06-22389790 of hulpdienstzendingskerk@gmail.com


Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Website ontwikkeling: Exitus ICT