Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Vanuit de kerkenraad 14-10-2021

Vanuit de kerkenraad

14 oktober 2021

Op 14 oktober vergaderde de wijkkerkenraad. Hieronder leest u een kort verslag van de behandelde onderwerpen.

Terugblik kerkenraadsdag
Op zaterdag 2 oktober vond de jaarlijkse kerkenraadsdag plaats. We mogen terugkijken op een geslaagde dag waarin ruimte was voor ontmoeting en gesprek. Het is fijn om even buiten de gebruikelijke vergaderingen om bij elkaar te komen. Deze dag hebben we van gedachten gewisseld over onze wijk en wat ons kenmerkt. Het is een aanzet tot een nieuw beleidsplan. Hierover hoort u de komende maanden meer.

Aantal diakenen
Op verzoek van het College van Diakenen brengen we met ingang van het nieuwe jaar het aantal diakenen terug van zes naar vijf. In plaats daarvan komt er een extra diaconaal medewerker.

Verzoek ontheffing
Onze ouderling-kerkrentmeester Cor Schalk heeft de kerkenraad om ontheffing uit zijn ambt gevraagd per 1 januari 2022. De kerkenraad heeft deze ontheffing verleend. Uiteraard vinden we het jammer dat Cor stopt, maar zijn blij dat hij op de achtergrond actief blijft rond het gebouw en de nieuwbouw.

Vacatures
De komende weken gaan we gericht gemeenteleden benaderen met de vraag of ze de komende vier jaar een ambt willen vervullen. In de vacatures zijn twee wijzigingen, zoals u hierboven kunt lezen. We hebben nu een vacature voor diaken minder, en een vacature voor ouderling-kerkrentmeester erbij. Er zijn in totaal negen vacatures in de kerkenraad. Een overzicht vindt u elders op de website. We vragen gebed voor de invulling van deze vacatures.

Correctie plaatselijke regeling
Enige tijd geleden publiceerden we de plaatselijke regeling voor onze wijk. Vanuit de gemeente werden we gewezen op een artikel dat niet overeenkwam met wat je op basis van de kerkorde mocht verwachten. De kerkenraad heeft de tekst in de plaatselijke regeling gewijzigd. U vindt de nieuwe tekst elders op de website. De wijzigingen zitten in de paragrafen 2.1.1 en 2.2.3.

App voor kerken
Een werkgroep uit meerdere wijken kijkt momenteel naar de mogelijkheid om een app voor onze kerk aan te schaffen. Er is een keuze gemaakt voor een app waarmee een pilot zal worden gehouden. De kerkenraad heeft hiermee ingestemd.

Muziek in de Westerkerk
Muziek in de eredienst is een wezenlijk element. We hebben organisten en een groep muzikanten die wekelijks de begeleiding van de gemeentezang verzorgen. Momenteel is er een vacature voor organist en is de groep muzikanten kleiner dan we zouden willen. Het is een zorgpunt, en tevens de reden dat we niet iedere dienst zowel begeleiding hebben van het orgel en het combo. Organisten zijn schaars; de financiƫle middelen beperkt. Het muziekteam bestaat uit een relatief kleine groep heel enthousiaste gemeenteleden en uitbreiding is heel erg welkom. De muziek, zowel de bemensing als de vormen van muziek is een thema voor de komende maanden.
Website ontwikkeling: Exitus ICT