Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Vacatures

Wie zijn wij?

Vacatures

Op dit moment hebben we in de kerkenraad nog één vacature:
  • scriba
Daarnaast zijn er een aantal vacatures voor diverse activiteiten:
  • Leden muziekteam
  • Organist
  • Geluidsteam
  • Hulpkoster
  • Leiding basiscatechisatie
  • Notulist wijkkerkenraad
Scriba
Als scriba faciliteer je op diverse manieren het werk van de kerkenraad. Je bent o.a. verantwoordelijk voor de correspondentie, het voorbereiden en notuleren van de vergaderingen, het maken van een aantal roosters en aanspreekpunt binnen een buiten de kerkenraad.

Leden muziekteam
In veel kerkdiensten zorgt een combo van muzikanten voor de muzikale begeleiding van een deel van de dienst. Het combo wordt wisselend samengesteld uit de leden van het muziekteam. Het aantal muzikanten is te klein om alle diensten goed te kunnen begeleiden. Maak je muziek en wil je meedraaien in dit team? Laat het weten! Je begint met meespelen op oefenavonden. Bij wederzijds enthousiasme speel je daarna mee in kerkdiensten.

Organist
De noodzaak van een goede organist behoeft geen uitleg. Op dit moment hebben we te weinig organisten voor begeleiding tijdens alle diensten.

Geluidsteam
Naast muzikanten hebben we elke zondag ook geluidstechnici nodig. Ben je enthousiast, leergierig en heb je affiniteit met muziek en techniek? Je bent van harte welkom in het geluidsteam.

Hulpkoster
Een team van hulpkosters faciliteert de kerkdiensten of andere bijeenkomsten tijdens vakanties of afwezigheid van de koster. Met name om de zomervakantie goed op te kunnen vangen, is er behoefte aan een extra hulpkoster.

Leiding basiscatechisatie
Op dit moment draait de basiscatechisatie met een aangepast rooster vanwege het tekort aan leiding. Meer informatie vind je hier.

(Deze pagina is bijgewerkt op 23-2-2022)

Website ontwikkeling: Exitus ICT