Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Vacatures

Wie zijn wij?

Vacatures

Op dit moment hebben we een aantal vacatures.

In de kerkenraad hebben we vanaf januari 2020 vacatures voor:
 • Ouderling Pastoraat (drie vacatures)
 • Ouderling Missionaire Gemeenteopbouw
 • Ouderling met bijzondere opdracht - preses
 • Jeugdouderling
 • Diaken
 • Ouderling-kerkrentmeester (twee vacatures)
Kent u iemand die u geschikt acht voor deze vacatures, dan horen we dat graag. U kunt de namen doorgeven aan de scriba.

Binnen het jeugdwerk hebben we de volgende vacatures:
 • Oppasdienst: volwassenen
 • Oppasdienst: tieners vanaf 14 jaar
Zie relevante links voor meer details over de vacatures in het jeugdwerk.

Daarnaast zijn er een aantal vacatures voor diverse activiteiten:
 • Pastoraal bezoeker (meerdere vacatures)
 • Preekvoorziener
 • Geluidsteam
Website ontwikkeling: Exitus ICT