Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Vanuit de kerkenraad 4-3-2021

Vanuit de kerkenraad

4 maart 2021

Op 4 maart jongstleden vergaderde de wijkkerkenraad. De in januari geplande vergadering was geannuleerd vanwege de coronamaatregelen.

Versoepelingen
Een deel van deze vergadering stond in het teken van een discussie over versoepelingen. In de week ervoor heeft de PKN de adviezen bijgesteld. Deze nieuwe adviezen bieden ruimte voor versoepelingen: zang door twee personen is weer mogelijk; ook ziet de PKN ruimte voor het weer toelaten van maximaal 30 bezoekers. In de kerkenraad hebben we hier uitgebreid over gesproken. Aan de ene kant is de situatie aanhoudend zorgelijk, aan de andere kant kijken we uit naar deze versoepelingen. Uiteindelijk heeft de kerkenraad ervoor gekozen om per 7 maart weer te starten met live muziek met maximaal twee zangers of twee blazers; vanaf 28 maart zijn er weer 30 bezoekers welkom.

Plaatselijke regeling
Kerkordelijk horen we een plaatselijke regeling te hebben waarin we vastleggen hoe de werkwijze van de wijkgemeente is ten aanzien van diverse onderwerpen. Het maken van een plaatselijke regeling stond al heel lang op onze actiepuntenlijst. De kerkenraad heeft de tekst van de plaatselijke regeling in de vergadering vastgesteld. Binnenkort zal de volledige tekst worden gepubliceerd op de website. Deze tekst beschrijft de werkwijze zoals we die op dit moment kennen. Wijzigingen in de plaatselijke regeling zullen altijd eerst aan de gemeente worden voorgelegd.

Vaststellen rooster kerkdiensten 2022
In deze vergadering hebben we het rooster van de kerkdiensten voor 2022 vastgesteld. U vindt het rooster op de website.

Voortgang verbouwing en uitbreiding Westerkerk
De laatste stand van zaken rond de verbouwing is in deze vergadering besproken. Medio april organiseren we een gemeenteavond waar dit onderwerp aan de orde zal komen.
Website ontwikkeling: Exitus ICT