Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Wijknieuws tweede kwartaal 2021

Wijknieuws

Wijknieuws tweede kwartaal 2021


Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 18-6-2021


Bij de diensten
Zondag 20 juni is er een kinderdienst. Deze keer gericht op gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Het is mooi om weer samen met elkaar te komen. Het wordt een Vaderdagfeest en we proberen er ook echt een feest van te maken! De centrale tekst is 1 Johannes 3:1
Zondag 27 juni is er sinds tijden weer eens een doopdienst. Met de huidige regels kunnen er gelukkig ook familie, vrienden en gemeenteleden
aanwezig zijn. Als dit in het kerkblad verschijnt hebben we een eerste keer met de doopouders bij elkaar gezeten en hebben we ook kunnen praten over
een Bijbelgedeelte voor deze dienst. Dat is nu nog even een verrassing.

Alpha
Dit najaar wordt er weer een Alpha-cursus gegeven in Ermelo, dit keer in De Voorhof. In deze cursus kunt je op een ontspannen manier ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De avond begint met gezamenlijk eten, dan een pauze voor koffie en daarna volgt een spreker die uitleg geeft over het thema van die avond. Thema’s die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: ‘Wie is Jezus?’, ‘Wie is de Heilige Geest en wat doet Hij?’, ‘Bidden: waarom en hoe?’ en ‘Bijbel lezen: waarom en hoe?’. De inleiding wordt daarna in kleine groepjes besproken.
Het is goed om eens stil te staan bij de basis van je geloof; wat is weggezakt? Hoe zat dat ook al weer?
Daarnaast praat je met andere mensen over hoe zij hun geloof beleven en over de vragen die ook zij hebben.

De cursus begint op maandag 6 september om 18.30 uur, duurt 10 avonden en eindigt op 22 november.
Wil je meer weten of je al opgeven, kijk dan op de website www.alpha-ermelo.nl of stuur een e-mail
 .

Concert Matthijn Buwalda online! 
Info over kaartverkoop en al gekochte kaarten
Enkele keren hebben we Bulgarije-concert van Matthijn Buwalda moeten uitstellen. Nog steeds is het niet mogelijk om met veel mensen in de kerk te zijn. Dus in overleg met Matthijn hebben we besloten om het concert nu wel door te laten gaan als een online variant.
Dat betekent dat iedereen die kaarten gekocht heeft een link krijgt naar de uitzending die via YouTube zal gaan.
(Alleen via die link zal het concert zichtbaar zijn).
Het concert zal worden gehouden op vrijdag 25 juni om 20.00 uur vanuit de Westerkerk.
Er is nog steeds de mogelijkheid om een ticket (á € 15,-) te kopen. Dat kan
via deze link. 
Er waren al zo’n 200 kaarten verkocht. Soms hebben mensen meerdere kaarten gekocht om als gezin, of als vriendengroep samen naar het concert te kunnen komen. We begrijpen dat het daarvoor betaalde bedrag misschien best hoog is voor een online concert. Daarom bieden we de mogelijkheid om een gedeelte van dat bedrag terug te vragen. Aan de andere kant willen we je vragen om te overwegen om dat bedrag als een gift te geven. Zodat tenminste het concert zelf gefinancierd kan worden en ook onze reis door zal kunnen gaan. Want we zijn nog steeds aan het sparen ;-) 
We hopen in ieder geval samen wel een mooi en inspirerend concert te gaan beleven!
 
Agenda
Klik hier om naar de agenda te gaan

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE, zie de relevante links op deze pagina.
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 23-6-2021 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.
Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 4-6-2021


Bij de diensten
Op zondag 6 juni hoopt ds. C.F. Klaassen uit Harderwijk voor te gaan.
Zondag 13 juni hopen we samen de Maaltijd van de Heer te vieren. Dit zal weer een lopende viering zijn.
We lezen die ochtend 2 Koningen 6:8-23 en Mattheus 5: 43-48. In het eerste gedeelte vindt een bijzonder experiment plaats: ‘het experiment van de liefde’. Is het geslaagd? En: heeft het vandaag kans van slagen?
We gaan op onderzoek uit.

Afscheid
Op zondag 6 juni wordt er in de Gereformeerde kerk afscheid genomen van de collega’s Irma en Henk Jansen. Zij hebben een beroep aangenomen naar de Oosterkerk in Zeist. Als PKN- collega’s ontmoetten we elkaar regelmatig bij allerlei gelegenheden: o.a. bij gezamenlijke ministerie-bijeenkomsten, het voorgangersgebed, de New-Wine-regiogroep, het Beraad van Kerken in Ermelo. Zo ontstond een goede band, en dan moet je elkaar toch ook weer loslaten en op een nieuwe plek verder gaan....
We wensen hen Gods zegen, Zijn nabijheid en wijsheid.

Agenda
Klik hier om naar de agenda te gaan

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE, zie de relevante links op deze pagina.
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 9-6-2021 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 21-5-2021


Bij de diensten
Zondag 23 mei vieren we met elkaar het Pinksterfeest. We lezen met elkaar Handelingen 2 met die bekende woorden: ‘Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.
Op zondag 30 mei is ds. Roelof de Wit voorganger in onze Westerkerk.

Kokers gezocht voor Alphacursus
Op 6 september gaan we weer van start met de Alphacursus. In deze cursus worden
belangstellenden in 10 avonden geïnformeerd over het christelijk geloof.
Een belangrijk onderdeel van de cursus is het gezamenlijk gebruiken van de maaltijd.
Gebruikelijk is dat deze maaltijden op deze maandagavonden door gemeenteleden van verschillende kerken wordt verzorgd.
We vragen je om hieraan te willen meewerken, zodat de cursus opnieuw een succes wordt.
De bedoeling is dat er een eenvoudige maaltijd wordt samengesteld die aangevuld wordt met een dessert. De Alphacursus wordt gegeven in het gebouw De Voorhof aan de Frederik Hendriklaan.
De maaltijden kunnen niet gemakkelijk op locatie worden klaargemaakt. Makkelijker is het om thuis te koken en deze dan in een zaal van de kerk worden af te geven.
De kosten voor de maaltijden worden vergoed.

Wil je, samen met een andere vrijwilliger, 1 of 2 avonden van deze cursus de maaltijden verzorgen of vind je het prettiger om bijvoorbeeld voor 5 of 6 personen te koken?
Voordat de cursus van start gaat krijgt je nadere informatie.
Je kunt je opgeven bij de coördinator kookgroep.
Met vriendelijke groet,
Janny Kraaijenbrink


Vluchtelingmaatjes gezocht, nu ook voor statushouders
In het AZC wordt de eenzaamheid in deze tijd sterk gevoeld. Ver van huis, in een vreemd land met een vreemde taal. En dan nog de corona maatregelen, waardoor veel activiteiten niet doorgaan. Daarom zijn vrijwilligers op dit moment des te meer nodig: mensen die een tijdje willen optrekken met een vluchteling, iemand helpen met het leren van de taal, of activiteiten ondernemen zoals samen wandelen, sporten of eten. Op dit moment zoeken we onder meer een man die Frans spreekt als maatje voor een Algerijnse man uit het AZC.
Recent is in overleg met de burgerlijke gemeente (Meerinzicht) besloten om het project uit te breiden naar statushouders in Harderwijk en Ermelo. Voor vrijwilligers een mooie kans om gedurende een langere periode contact met een statushouder of gezin te hebben. We zijn hiervoor op zoek naar vrijwilligers. Doet u mee? Bij aanmelding worden uw wensen en mogelijkheden in kaart gebracht, om een goede match te kunnen maken. En bij de eerste ontmoeting met een vluchteling of statushouder is er de mogelijkheid dat een medewerker van stichting Gave meegaat.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u terecht bij Geriska Poortman, coördinator vluchtelingmaatjes project via mailadres: vluchtelingmaatjes of Sia Loedeman,
Medewerker Secretariaat en Veldwerker bij Stichting Gave,  

Agenda
Klik hier om naar de agenda te gaan

One (Omzien Naar Elkaar)

Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE, zie de relevante links op deze pagina.
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 26-5-2021 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 30-4-2021


Bij de diensten
Zondag 16 mei is de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. We lezen over Jezus’ belofte met betrekking tot de komst van de Heilige Geest (Johannes 14:15-31). Hij noemt die de Geest van de waarheid. Die uitdrukking komt daarna nog enkele keren terug. Ook in het gesprek tussen Jezus en Pilatus gaat het over waarheid. Wat is waarheid? En hoe werkt dat uit in ons leven?

De Kindernevendienst is weer in de kerk.
Inschrijven via de site, kinderen zijn ook welkom wanneer ouders zich niet inschrijven voor de dienst.
BC gaat ook weer starten, maar ivm leiding te kort is het niet zeker of dit welke week aangeboden kan worden. Per week zal dit via de nieuwsbrief en in de appgroep van BC gecommuniceerd worden.

Oproepje leiding BC:
Vanaf aanstaande zondag kunnen we weer starten met BC! Helaas is het door een tekort aan leiding niet mogelijk dit elke week aan te kunnen bieden. Mocht u/ jij het leuk vinden om een steentje bij te dragen en het zo mogelijk te maken dat dit wel weer elke week aangeboden kan worden dan horen wij dit graag! Een keer meelopen kan natuurlijk ook altijd een keer.
Voor info en opgave: Mark Reurink (mark.arina.reurink@gmail.com / 06-57729101) of Miranda Macaré (miranda.macare@gmail.com / 06-38449112)

Missionaire specialisatie ‘Kerk naar buiten’
In het kader van de Permanente Educatie voor predikanten ben ik in maart begonnen aan de vernieuwde missionaire opleiding, die vanuit de Protestantse Kerk georganiseerd wordt. In perioden van 5 jaar word je als predikant geacht om tijdens je werkzaamheden ook tijd te besteding aan studie en nascholing. Per periode staat daar 520 uur voor (13 volledige werkweken). Je kunt dat verdelen over verschillende kleinere cursussen en losse studiedagen, maar je kunt ook kiezen voor een van de specialisaties. Dat laatste heb ik nu gedaan door te kiezen voor de Missionaire specialisatie. Deze opleiding is van maart t/m mei en in september start het verdiepingsjaar dat loopt t/m juni 2022. Verdeeld over anderhalf jaar zijn er een aantal lesdagen (meestal op donderdag en/of vrijdag) en daarnaast moet er thuis ook het nodige worden gedaan (literatuur/webinars/verwerkingsopdrachten). Het mooie van de opleiding ‘Kerk naar buiten’ is dat de kerkenraad en de gemeente ook heel nadrukkelijk bij dit proces betrokken worden. Doordat ik er over schrijf of preek, of doordat we over bepaalde thema’s samen in gesprek kunnen zijn. Er zijn twee zaterdagen waarop een afvaardiging van de kerkenraad ook meedraait in het studieprogramma. De opleiding sluit bovendien prachtig aan bij de uitdagingen waar we als Westerwijk voor staan: hoe kunnen we gemeente zijn in de context van Ermelo-West, hoe kunnen we daarin samenwerken met andere organisaties? Wat is onze roeping, wat is onze missie in deze tijd? Wat vraagt God van ons? Waar zien we iets terug van wat God aan het doen is?
Het lijkt me mooi om samen met elkaar hiermee aan de slag te gaan!
André Priem

Versterking beamteam
Bij het beamteam van de Westerkerk hebben we behoefte aan nieuwe mensen die mee gaan draaien. Heb je enige affiniteit met een computer, vind je het leuk om ondersteuning te leveren aan de kerkdiensten en ben je 16 jaar of ouder?
Meld je dan aan via beamteam.wk@hervormd-ermelo.nl.
Je krijgt uiteraard eerst meer info over wat het inhoud om de beamerondersteuning te verzorgen.
Je leert het programma kennen dat we gebruiken en gaat onder begeleiding de diensten draaien. Wanneer je een beetje ervaring hebt en weet wat de bedoeling is, kun je zelfstandig de dienst doen.
We kijken uit naar de aanmeldingen!

Vanuit de kerkenraad
Op 15 april jongstleden vergaderde de wijkkerkenraad. Graag informeren we u over de onderwerpen die in deze vergadering aan bod kwamen.
Vacatures
Aan het einde van dit jaar zijn negen ambtsdragers aftredend. Het zijn de ouderlingen Karin van Diest, Miranda Macaré en Aart Verspuij, ouderling-kerkrentmeester Arjen van Vliet en diakenen Mart Bakker, Anja Duinker, Henny van Hartskamp, Patricia Poelman en Annet van den Top. Geen van de ambtsdragers stelt zich herkiesbaar. Er ontstaan hiermee in de wijkkerkenraad vacatures voor een ouderling pastoraat, jeugdouderling, scriba en ouderling-kerkrentmeester, drie vacatures voor diaken en een vacature voor jeugddiaken. De kerkenraad gaat hiermee de komende maanden aan de slag. Heeft u suggesties? Dan horen we dat graag. U kunt de namen doorgeven aan de scriba. In september zullen we een informatieavond over de vacatures organiseren.
Verbouwing Westerkerk
Na overleg met de gemeente Ermelo en andere betrokken partijen is de tekening van de nieuwe aanbouw aangepast. Met deze tekening worden de plannen weer wat concreter. Op de gemeentevond van 11 mei hopen we u de tekening te kunnen laten zien.
Gemeenteavonden
Op 21 april was er een gemeenteavond voor heel Hervormd Ermelo, georganiseerd door de Algemene Kerkenraad. Deze avond stond in het teken van de toekomst van de Hervormde Gemeente. U kunt de stream terugkijken op de website en ons YouTube-kanaal. Op 11 mei aanstaande organiseren we een gemeenteavond die gericht is op onze wijk. Tijdens deze avond blikken we terug op de gemeenteavond van 21 april en kijken we vooruit. De avond staat in het teken van de plannen rond de verbouwing en uitbreiding van de Westerkerk en de samenwerking met andere partijen in onze wijk. Deze avond is online te volgen via ons YouTube-kanaal en de stream op de website. Ook zijn er 30 bezoekers welkom. U kunt zich inschrijven op formulier.westerkerk-ermelo.nl.
Protocol videoregistratie
In januari hebben we via een poll de mening gepeild over het herkenbaar in beeld komen tijdens de avondmaalsviering. Sinds vorig jaar maken veel gemeenteleden de dienst vanuit huis mee door de beperkte mogelijkheden om een dienst te bezoeken. Het protocol schreef voor dat er geen gemeenteleden herkenbaar in beeld komen tijdens de avondmaalsviering. Het strikt toepassen van deze afspraak levert beelden op die het vanuit huis meevieren bemoeilijken. We hebben het protocol aangepast, rekening houdend met de uitkomsten van de poll. Het protocol is te lezen op de website (wat doen wij? - kerkdiensten – videoregistratie) of op te vragen bij de scriba of het videoteam.
Kerk-app
Er zijn voor kerken diverse apps beschikbaar. We hebben van gedachten gewisseld over nut, noodzaak en kosten. Conclusie is dat we meerwaarde zien in het gebruik van een dergelijke app, maar dat het de voorkeur heeft om te onderzoeken of dit in samenwerking met andere wijken mogelijk is.
Kerk naar Buiten
Ds. André Priem is in het kader van de permanente educatie voor predikanten gestart met het opleidingstraject ‘Kerk naar Buiten’. Dit traject vindt plaats samen met gemeente en kerkenraad. Zo komen er twee dagen (dit najaar en volgend voorjaar) waar een afvaardiging van de kerkenraad aan deel zal nemen.

Wilt u de stukjes van de vorige vergaderingen teruglezen? Ga dan naar de website en kijk onder “Wat doen wij?”, “Relevante links” en vervolgens “Vanuit de kerkenraad”. De eerstvolgende vergadering van de wijkkerkenraad is op 20 mei.

Uitnodiging gemeenteavond 11 mei
In het vorige kerkblad schreven we over de gemeenteavond op 11 mei, waarin u wordt bijgepraat over het vervangen van de versleten keet naast de kerk en een opknapbeurt van het liturgisch centrum in de kerkzaal. Het is ook het startsein van de actie voor de laatste stap voor een mooie kans. We leggen u uit hoe u daarbij kunt meedoen.

In de dienst op 18 april kwam in het kader van het thema “Kerk naar buiten” onze missie als gemeente ter sprake. Nog eens in andere woorden opgeschreven:
“Geïnspireerd door Gods Woord willen we mensen uitnodigen om Jezus’ liefde te ontdekken, om samen daaruit te leven en Hem te volgen.”

Dit is de basis waarmee we als gemeente van Christus samen op weg zijn, ons naar buiten richten. Nieuwe, frisse ruimte in ons gebouw, die we uitnodigend delen met anderen in de wijk en waar we meer faciliteiten hebben voor nieuwe diaconale activiteiten, vergroten onze mogelijkheden ons meer naar buiten te richten. Dat is de motivatie voor vervanging van de versleten, vochtige keet en het opknappen van de kerkzaal.

Wij nodigen u van harte uit deze gemeenteavond bij te wonen. Net als bij de dienst op zondag zijn ook nu 30 mensen welkom. Inschrijven gaat op dezelfde manier. Voor alle anderen is de avond online mee te beleven. Ook dat gaat op dezelfde manier als bij de kerkdiensten.
Om 19.30 starten we. Komt u er bij?

Lentebloemenactie
De opbrengst gaat naar het nieuw te bouwen deel van de Westerkerk.
Wie heeft er zin om vrolijke voorjaarsplantjes te kopen?
Ik nodig jullie uit dat bij mij te doen.
Bakjes en mandjes voor de tuintafel of balkon, ook bakjes voor binnen.
Verkoop is vanaf maandag 29 maart vóór aan de weg.
Adres: Geelgorsstraat 23
Graag contant betalen!
De actie loopt tot en met Moederdag
Hoop jullie te zien, Margreet vd Bosch

Rozenactie
Net als voorgaande jaren willen we met het JWT rozen brengen bij tieners die eindexamen gaan doen van het voortgezet onderwijs. Ivm de privacywet krijg ik geen namen en adressen meer van de scholen.
Graag doe ik een beroep op alle ouders van eindexamenkandidaten om mij de namen en adressen van jullie kinderen door te geven als ze dit jaar examen gaan doen. Ook als jullie namen weten van tieners die verbonden/ingeschreven staan bij de Westerkerk maar niet de zondagsdiensten bezoeken. Deze groep kreeg ook altijd een roos en gaan we wellicht missen door gebrek aan informatie vanuit school.
Graag mailen naar familie.poelman@gmail.com
Of een berichtje naar 06-48202025. Hartelijk dank!
Patricia Poelman. Jeugddiaken Westerkerk

Schoenendoosactie
Fantastisch nieuws uit Sierra Leone: de laatste schoenendozen waaronder die van de Westerkerk zijn afgelopen woensdag uitgedeeld. In minder dan een maand tijd, onder zeer moeilijke omstandigheden, is het ons team vrijwilligers in Sierra Leone gelukt om 11500 schoenendozen uit te delen aan kinderen die ze het hardst nodig hebben.
De omstandigheden zijn altijd lastig in Sierra Leone. Denk aan hitte en slechte of geen wegen. Dit jaar kwamen daar de coronamaatregelen bij.
Vanwege Corona is de armoede die er al heerste verworden tot diepe armoede.
Daarom heeft pastor Momoh er voor gekozen om zoveel mogelijk afgelegen gebieden te selecteren voor de uitdelingen. Deze gebieden zijn slecht bereikbaar en compleet op zichzelf aangewezen, mede omdat er i.v.m. Corona nauwelijks gereisd mag worden.
Wat een impact hebben deze uitdelingen gehad op de bezochte gemeenschappen.
Een hele feestelijke dag met een fantastisch cadeau voor de kinderen. Door het bezoek van buitenaf werd er informatie gedeeld over Corona (de dorpen hebben geen elektriciteit en WIFI en zijn dus verstoken van informatie).
Ook hier voelden de mensen zich gezien.
Hun gemeenschap, zo ver van de hoofdstad, is uitgekozen. De vrijwilligers hebben zoveel moeite gedaan om hun dorp te bezoeken.
Mensen, aan de andere kant van de wereld, hebben zo’n prachtig cadeau geschonken aan hun kind.
Natuurlijk, met een schoenendoos met spulletjes los je de problemen in Sierra Leone niet op. Maar voor een kind dat een doos heeft ontvangen, is het een begin naar beter en voor de ouders een teken van hoop. Alvast bedankt !
met vriendelijke groet,
Ton Bannink
Projectleider Schoenendoosactie
Postbus 267, 3850 AG Ermelo
www.schoenendoosactie.nl

Agenda
Klik hier om naar de agenda te gaan.

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE, zie de relevante links op deze pagina.
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 12-5-2021 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.Wijknieuws Westerkerk voor kerkblad vrijdag 16-4-2021


Bij de diensten

Zondag 18 april wil ik ’s morgens graag stil staan bij Gods missie en de plek van de kerk daarin. We lezen de woorden van Opgestane Heer Jezus ‘Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit’ (Joh 20:21). Het is aardig om samen eens te verkennen wat die missie dan is en hoe wij daar in staan.
Zondagmiddag 18 april is er weer Kliederkerk (van 16.00 – 17.00 uur). Het is mooi om te zien hoe steeds meer kerken zich aansluiten bij de organisatie van Kliederkerk Ermelo. Deze keer is er een hele groep vanuit de Rehobothkerk betrokken. Omdat we vanwege corona nog weinig echt live in grote groepen kunnen doen, zal deze Kliederkerk een online variant zijn – maar wel een hele interactieve! Het gaat deze keer over Esther.
Dus: meld je aan en doe mee! Via het Youtube-kanaal van de Westerkerk kun je het feest meemaken.
Zondag 25 april stond oorspronkelijk gepland als doopdienst. Op het moment van schrijven ben ik in overleg met enkele doopouders of ze dit graag wilden doen deze zondag of toch liever op een later tijdstip....


Lentebloemen.
De lente kondigt zich aan.
Wie heeft er zin om vrolijke voorjaarsplantjes te kopen?
Ik nodig jullie uit dat bij mij te doen.
Bakjes en mandjes voor de tuintafel of balkon, ook bakjes voor binnen.
De opbrengst gaat naar het nieuw te bouwen deel van de Westerkerk.
Verkoop is vanaf maandag 29 maart vóór aan de weg bij ons thuis.
Adres: Geelgorsstraat 23
Graag contant betalen!
De actie loopt tot en met Moederdag
Hoop jullie te zien, Margreet v.d. Bosch

Vanuit de kerkenraad
Op 4 maart jongstleden vergaderde de wijkkerkenraad. De in januari geplande vergadering was geannuleerd vanwege de coronamaatregelen.

Versoepelingen
Een deel van deze vergadering stond in het teken van een discussie over versoepelingen. In de week ervoor heeft de PKN de adviezen bijgesteld. Deze nieuwe adviezen bieden ruimte voor versoepelingen: zang door twee personen is weer mogelijk; ook ziet de PKN ruimte voor het weer toelaten van maximaal 30 bezoekers. In de kerkenraad hebben we hier uitgebreid over gesproken. Aan de ene kant is de situatie aanhoudend zorgelijk, aan de andere kant kijken we uit naar deze versoepelingen. Uiteindelijk heeft de
kerkenraad ervoor gekozen om per 7 maart weer te starten met live muziek met maximaal twee zangers of twee blazers; vanaf 28 maart zijn er weer 30 bezoekers welkom.

Plaatselijke regeling
Kerkordelijk horen we een plaatselijke regeling te hebben waarin we vastleggen hoe de werkwijze van de wijkgemeente is ten aanzien van diverse onderwerpen. Het maken van een plaatselijke regeling stond al heel lang op onze actiepuntenlijst. De kerkenraad heeft de tekst van de plaatselijke regeling in de vergadering vastgesteld. Binnenkort zal de volledige tekst worden gepubliceerd op de website. Deze tekst beschrijft de werkwijze zoals we die op dit moment kennen. Wijzigingen in de plaatselijke regeling zullen altijd eerst aan de gemeente worden voorgelegd.

Vaststellen rooster kerkdiensten 2022
In deze vergadering hebben we het rooster van de kerkdiensten voor 2022 vastgesteld. U vindt het rooster op de website.

Voortgang verbouwing en uitbreiding Westerkerk
De laatste stand van zaken rond de verbouwing is in deze vergadering besproken. (Zie hieronder)
Wilt u de stukjes van de vorige vergaderingen teruglezen? Ga dan naar de website en kijk onder “Wat doen wij?”, “Relevante links” en vervolgens “Vanuit de kerkenraad”. De eerstvolgende vergadering van de wijkkerkenraad is op 15 april.

Vervanging keet en opknapbeurt kerkzaal
Het afgelopen jaar is druk gewerkt aan het plan om de oude, versleten, vochtige keet naast de kerk te vervangen. We hebben als wijkgemeente dringend behoefte aan een nieuwe ruimte. Een ruimte waarmee we niet alleen in onze eigen behoefte kunnen voorzien, maar waarmee we ook als kerk onze plek in de samenleving kunnen versterken. Dat doen we door open te staan voor de samenleving en daarmee ook de samenwerking aan te gaan. Een stap naar voren doen in plaats van afwachten, zodat we de enige kerk in Ermelo West ook op lange termijn kunnen behouden.
We hebben al een groot subsidiebedrag van gemeente en provincie in het vooruitzicht, bedoeld voor het huisvesten van verschillende voorzieningen in Ermelo – West, waaronder het inloophuis de Parasol.
Daarnaast willen we de nieuwe ruimte natuurlijk voor ons zelf gebruiken als kerkelijke gemeente.

Voor onze nieuwe “keet” moeten we als wijkgemeente ook zelf in de benen komen. Anders komt deze er niet. Ook van ons als wijkgemeente wordt een financiële inspanning gevraagd. Het nog ontbrekende
bedrag zullen we zelf bij elkaar moeten brengen.
.
Onder meer tijdens een gemeenteavond vorig jaar, hebben we al eerder over de plannen gesproken. Nu willen we het graag concreet gaan maken en actie gaan voeren. En hoewel deze corona-tijd het allemaal niet makkelijker maakt, gaan we nu toch maar gewoon beginnen…
Dat doen we allereerst met een gemeente-avond waarin we u en jou bijpraten over de stand van zaken.
Die avond trappen we ook de wervingsactie af. We laten zien wat er nodig is en welke mogelijkheden er zijn om bij te dragen. Op 11 mei a.s. willen we hierover graag met u in gesprek. Reserveer de datum in de agenda!
Het gaat daarbij niet alleen om de vervanging van de keet, maar ook om het opknappen van de kerkzaal.
Na 30 jaar is met name het liturgisch centrum echt aan een flinke opknapbeurt toe. De tand des tijds is zo langzamerhand wel heel erg zichtbaar in het meubilair. Het voldoet ook niet meer aan de eisen van het huidige gebruik. We willen rust en ruimte terugbrengen, met een passende sfeer en gebruiksmogelijkheid.
Ook hierover willen we op 11 mei a.s. met u en jou in gesprek. Immers, als we toch aan de slag gaan, kunnen we het maar beter in één keer goed doen. De kerkzaal als hart van onze samenkomst is het zeker waard!
Meer informatie volgt de komende weken via de Nieuwsbrief en het Kerkblad. En natuurlijk zien we u en jou graag op 11 mei a.s.! Deelname kan zowel digitaal als fysiek (binnen de coronaregels).

Open kerk 

Iedere woensdag is de kerk open van 15.00-17.00 uur. Er is gelegenheid om in stilte gewoon even te zitten, te bidden, te luisteren naar meditatieve muziek, een lichtje te ontsteken aan de Paaskaars, een gebed op ‘Muur van gebed’ te bevestigen.
Voor ieder die daar behoefte aan heeft: de deuren staan open!.

Agenda
Klik hier om naar de agenda te gaan.

One (Omzien Naar Elkaar)
Heeft u praktische hulp nodig of kunt u hulp bieden? Heeft u behoefte aan advies, steun, directe hulp of begeleiding naar andere hulpinstanties? ONE is er voor u. Neem contact op met ONE, zie de relevante links op deze pagina.
Zie ook de website (Wat doen wij? – Omzien Naar Elkaar) of Facebook (Omzien Naar Elkaar Westerkerk).

Kerkauto
Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met Piet van Diest, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij, voorbeden en pastoralia
Voorbeden en pastoralia graag indien mogelijk vrijdag 12.00 uur doorgeven aan ds. A. Priem, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks voor vrijdag 12:00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.

Kopij voor het wijkbericht uiterlijk woensdag 21-4-2021 voor 19.00 uur aanleveren via e-mail, zie de relevante links op deze pagina.
Website ontwikkeling: Exitus ICT