Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Verbouwing Westerkerk

Wat doen wij?

Verbouwing Westerkerk

Waarom verbouwen?
De naast de kerk staande “keet” is versleten, doortrokken van vocht en hard aan vervanging toe. De kinderoppas kan er om hygiënische redenen niet meer in en heeft noodgedwongen in de kerk zaal 1 in gebruik. Maar we kunnen niet zonder de extra ruimte die de keet al jaren biedt. Kortom, we hebben een nieuwe keet nodig. Maar dat mag alleen als het een permanent gebouwtje wordt, passend bij het kerkgebouw.

Er zijn nog meer zaken aan vervanging toe, ondanks de goede zorgen van de kerkrentmeesters. Ook in de kerk. Niet verwonderlijk, na 30 jaar. Zo is de keuken aan vervanging toe, hebben we op drukke momenten te weinig toiletten en is in de kerkzaal het liturgisch centrum echt wel toe aan een flinke opknapbeurt. Vorig jaar is met een groep gemeenteleden gekeken naar de mogelijkheden om met een beperkt budget het liturgisch centrum een facelift te geven. Uit de verschillende mogelijkheden willen we later een keuze maken. Maar voordat we dat gaan doen, willen we eerst het benodigde geld bijeen brengen.

Kosten
We hebben er maar een totaalplan van gemaakt. Voor de vervanging van de keet, de toiletten en de keuken is een bedrag van € 450.000,- nodig. Daarvan wordt door het College van Kerkrentmeesters een bedrag van € 250.000,-- ter beschikking gesteld. De overige € 200.000,-- moeten wij zelf bijeenbrengen. Daar komt het bedrag voor de herinrichting van het liturgisch centrum bovenop. Dat begroten we op ongeveer € 20.000,--. In totaal moet er dus een bedrag van € 220.000,-- bij elkaar worden gebracht. Het mooie is dat het grootste deel daarvan al beschikbaar is.

Samenwerking in de wijk
Om het geld bijeen te brengen hebben wij naar mogelijkheden voor samenwerking gekeken. In onze wijk zijn onder andere de Wijkverenging Ermelo-West en het inloophuis De Parasol actief. De Parasol is een vanuit de diaconie opgezet inloophuis, dat dringend op zoek is naar nieuwe huisvesting. De wijkvereniging is actief in het versterken van de maatschappelijke samenhang in de wijk en maakt nu ook al regelmatig gebruik van ons gebouw. Met deze partijen hebben we een samenwerking opgezet, onder de naam “dorpendeal”. Gemeente en provincie zijn daarover zo enthousiast dat zij elk een flink bedrag aan subsidie ter beschikking hebben gesteld. Op die manier is er maar liefst € 160.000,-- al beschikbaar. U hebt over de dorpendeal al in de krant kunnen lezen. De snelle rekenaars onder ons hebben inmiddels al gezien dat dit betekent dat wij als wijkgemeente nog zo’n € 60.000,-- bijeen moeten brengen (€ 220.000 -/- € 160.000,-- = € 60.000,--).

Samenwerking en missie
Deze samenwerking past heel goed in onze missie, die we als wijk hebben uitgesproken. Met een “open deur” naar de samenleving hebben we meer gelegenheid mensen bekend te maken met Jezus. Bovendien stelt het ons makkelijker in staat om dienstbaar te zijn midden in de samenleving in onze wijk. Alleen al om deze reden zijn wij enthousiast over meer activiteit in ons gebouw. Bovendien stelt het ons in staat om op langere termijn onze kerk in West te behouden, ook in tijden dat de hervormde gemeente noodgedwongen moet bezuinigen. Kortom, met dit plan versterken we samen de toekomst van de enige kerk in Ermelo West. Een kans, die maar één keer voorbij komt!

Tekeningen
Hieronder ziet u de tekeningen van de plannen zoals ze er nu liggen. Ze zijn ook onder Downloads beschikbaar.

Plattegrond WesterkerkSituatieGevelsU kunt de tekeningen downloaden onder "downloads".
Website ontwikkeling: Exitus ICT