Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Vanuit de kerkenraad 21-11-2019

Vanuit de kerkenraad

21 november 2019

Op donderdag 21 november vergaderde de wijkkerkenraad. Graag informeren we u over een aantal onderwerpen uit deze vergadering.

Voor de actie Kerkbalans krijgt u komend seizoen de gelegenheid om dit digitaal in te vullen. Dit is een proef in de Westerkerk. Binnenkort ontvangt u een brief met hierin informatie hoe dit werkt. Zie ook hier. Als u hieraan meedoet, krijgt u voortaan niet meer in januari de envelop overhandigd. Naast dat dit een eigentijdsere manier van werken is, bespaart het kosten en de inzet van veel vrijwilligers. Uiteraard zullen de wijkkerkenraad en het College van Kerkrentmeesters deze proef na afloop evalueren.

Door de slechte staat van ‘de Keet’ heeft het jeugdwijkteam besloten de oppas te verhuizen naar zaal 1. Inmiddels hebben we veel positieve reacties van ouders van de kinderen gehad op deze verhuizing. De Keet is nu beschikbaar voor jongeren; de banken uit zaal 2 zijn verhuisd naar de Keet. Er worden volop plannen gemaakt voor de vervanging en uitbreiding, maar dat kost tijd.

In deze vergadering konden we terugkijken op een positieve informatieavond over de vacatures. Dank voor de getoonde belangstelling. We gaan de komende tijd gemeenteleden gericht benaderen voor het invullen van de diverse vacatures. Wilt u de invulling van de vacatures meenemen in uw gebeden? De bevestigingsdienst staat gepland op 2 februari 2020.

Vorige maand schreven we over het kerkenraadsweekend wat in het teken stond van het thema homoseksualiteit. Als kerkenraad gaan we hier nu een vervolg aan geven met de organisatie van twee gemeenteavonden in januari en februari. We roepen iedereen op naar deze avonden te komen en mee te doen. Zo kunnen we met elkaar over dit thema in gesprek gaan. De kerkenraad zou graag zien dat in de diverse huiskringen tussen beide gemeenteavonden in over het onderwerp wordt doorgepraat. We zullen zorgen voor materiaal. Degenen die niet in een huiskring zitten, of juist in een andere samenstelling dan hun eigen huiskring hierover willen doorpraten, nodigen we van harte uit om deel te nemen aan een tijdelijke kring.

De eerstvolgende vergadering is van de wijkkerkenraad op 19 december.
Website ontwikkeling: Exitus ICT