Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Vanuit de kerkenraad 17-10-2019

Vanuit de kerkenraad

17 oktober 2019

De wijkkerkenraad heeft op 17 oktober een vergadering gehouden. In deze vergadering blikten we terug op een geslaagd kerkenraadsweekend. Zoals ieder jaar is de kerkenraad een deel van een weekend ‘de hei’ op geweest. Van vrijdagmiddag tot en met zaterdagmiddag hebben we met elkaar gesproken over het thema homoseksualiteit en de kerk. Ieder jaar weer is het een bijzondere ‘vergadering’, met dit jaar een lastig thema. In de vergadering hebben we niet alleen teruggeblikt op dit weekend maar ook vooruit gekeken. Het is de bedoeling dat we komend seizoen met dit thema verder gaan in de gemeente. Hiervoor gaan we een gemeenteavond organiseren. Deze gemeenteavond is de start van een traject in de gemeente. Als kerkenraad willen we vanaf dat moment samen met u als gemeente oplopen in dit traject tot aan eventuele besluitvorming aan toe. We hebben voor ogen dat na de gemeenteavond er gesprekken over dit thema op gang komen, waar nodig gefaciliteerd door de kerkenraad. Hoe, wat en wanneer precies is nog niet bekend. Een voorbereidingsgroep gaat hiermee aan de slag.

Ook in de planning zit een gemeenteavond over de herinrichting van het liturgisch centrum. Voor de zomer heeft architect Steven van Kooten tijdens een gemeenteavond ons een en ander laten zien van andere kerken. Nu kunnen we u schetsen laten zien van een paar voorstellen voor aanpassing van ons eigen liturgisch centrum. Ook dit vergt nog wat voorbereiding; u hoort hier op korte termijn meer van. De deelnemers van de eerste avond worden persoonlijk uitgenodigd maar andere belangstellenden zijn ook van harte welkom.

Een derde bijeenkomst voor de gemeente is al wel gepland: op 13 november is er een informatieavond over de vacatures. We gaan voor deze avond mensen gericht uitnodigen, maar andere belangstellenden zijn ook van harte welkom. Denkt u eraan om namen in te dienen van gemeenteleden die u geschikt acht voor één van de vacatures? Voor een overzicht zie de vacaturepagina op de website.

In de wijk zijn ONE en het diaconaal wijkteam actief. Beiden op verschillende terreinen, maar er is ook veel overlap. Fred de Haan en Jan van den Hazel, coördinatoren van ONE en het diaconaal wijkteam, hebben voorgesteld om deze activiteiten samen te voegen. De kerkenraad ondersteunt dit voorstel van harte. Beide teams gaan samen verder onder de naam ONE.

In de week voor de vergadering hebben twee nieuwe leden van het team voor Pastoraat voor Bevrijding en Innerlijke Genezing de belofte van geheimhouding afgelegd in het bijzijn van een afvaardiging van de kerkenraad. De nieuwe teamleden zijn Bas Visscher (lid van de Hervormde Gemeente Harderwijk) en Annemieke Heerdink (lid van de Vergadering der Gelovigen).

De eerstvolgende vergadering is van de wijkkerkenraad op 21 november.
Website ontwikkeling: Exitus ICT