Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Vanuit de kerkenraad 28-3-2019

Vanuit de kerkenraad

28 maart 2019

Hieronder vindt u een korte samenvatting van de belangrijkste punten uit de vergadering van 28 maart jongstleden.

Preekstoel

Inmiddels is de preekstoel weer teruggeplaatst. Ook heeft de werkgroep een start gemaakt met de verkenning voor een mogelijke herinrichting van het liturgisch centrum.

Thom Hesseling stopt
Na de zomer zal Thom Hesseling zijn werk als organist, pianist en begeleider van één van de muziekgroepen stoppen. Met Thom vertrekt een kundig en bevlogen musicus. Dit betreuren wij, maar we hebben begrip voor zijn keuze. Bedankt Thom, voor je inzet in de afgelopen tijd. We gaan op zoek naar een vervanger.

Vlaggenmast
Misschien is het u opgevallen: de vlaggenmast is na de aanleg van het parkeerterrein niet teruggeplaatst. Na afronding van de werkzaamheden aan het parkeerterrein bleek de vlaggenmast beschadigd te zijn. De kerkenraad kijkt nu naar de mogelijkheden en kosten voor de aanschaf van een nieuwe vlaggenmast.

Extra bijeenkomst
Naast de reguliere vergadering in maart is er een extra bijeenkomst van de wijkkerkenraad geweest. In deze bijeenkomst hebben we na een gezamenlijke maaltijd met elkaar nagedacht over hoe we de verbondenheid binnen de kerkenraad beleven. Soms is het nodig om zonder druk van een agenda hierover met elkaar in gesprek te gaan. Het was een vruchtbare avond die stof geeft tot nadenken. En tot actie.

Communicatie
Enigszins gerelateerd aan het thema verbondenheid is het onderwerp ‘communicatie met de gemeente’. In de vergadering hebben we gedeeld hoe we dit ervaren, en waar verbeteringen mogelijk zijn. Het was slechts een verkenning; in een volgende vergadering willen we hier een vervolg aan geven. Omdat dit een onderwerp is dat iedereen raakt, zult u hier ongetwijfeld meer over horen. Nieuwsgierig geworden? Een paar aspecten die genoemd zijn:
  • Organisatie van gemeenteavonden, ontmoetingsavonden of gemeenteberaad.
  • We communiceren wellicht voldoende, maar zijn we genoeg met elkaar in gesprek?
  • We vinden dat we als kerkenraad voldoende bereikbaar en aanspreekbaar zijn, maar daar wordt relatief weinig gebruik van gemaakt.
  • Soms proeven we enig wantrouwen in de gemeente.
  • Maar ook horen we niet zo vaak vanuit de gemeente wat er wel goed gaat.
Hieruit blijkt dat met name de onderlinge communicatie tussen gemeente en kerkenraad nog wel aandacht behoeft. In een volgende bijeenkomst gaan we bekijken welke mogelijkheden we hebben of kunnen creëren om dit te verbeteren. Meer informatie over communicatie vindt u op de website.
Heeft u de behoefte om naar aanleiding van dit stukje iets met de kerkenraad te delen, bijvoorbeeld hoe u het ervaart? Dat mag altijd! U weet ons te vinden. Gebruik bijvoorbeeld onze contactpagina.

Vacatures
We zijn dankbaar dat de vacatures voor pastoraal bezoeker allemaal zijn ingevuld. De vacatures voor ouderling pastoraat en ouderling missionaire gemeenteopbouw staan nog open. Tot nu toe zijn we er niet in geslaagd hier invulling aan te geven. Eind dit jaar loopt de ambtstermijn van diverse ambtsdragers af en zullen er een aantal vacatures ontstaan. De kerkenraad heeft besloten om de invulling van de huidige twee vacatures door te schuiven naar het najaar en mee te nemen met de reguliere vacatures.

Gemeentezondag
Vorig jaar organiseerde de kerkenraad de gemeentezondag. Ook dit jaar willen we graag dat er weer een gemeentezondag is. U toch ook? Voor de organisatie van deze dag doen we dit seizoen een beroep op u. Lijkt u het leuk om hier een steentje in bij te dragen? Laat het ons weten.
Website ontwikkeling: Exitus ICT