Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Overige medewerkers

Overige medewerkers

Overige medewerkers

De kerkenraad wordt op een aantal vlakken ondersteund door gemeenteleden.

Pastoraal bezoekers
Jan van Aller
Lies van Aller-Wallet
Kleis Hensen
Annie Lokhorst
Geralda van der Meer-Lieftink 
Margriet de Ruiter-van Dam
Diny Petersen
Nel Eisberg
Eefje Teunissen-Epe
Jolanda Timmer-Bakker
Gerrie Viets-Aalten
Dineke Vletter
Coby Zevering-Nieman

Pastoraal bezoekers maken deel uit van het team pastoraat, maar zijn geen lid van de kerkenraad.

Kerkrentmeesters
Piet van Diest
Willem Ruis

Kerkrentmeesters ondersteunen de ouderlingen kerkrentmeester, maar zijn geen lid van de kerkenraad.
Website ontwikkeling: Exitus ICT