Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Kliederkerk Ermelo

Jeugdwerk

Kliederkerk

Samen vieren, samen ontdekken, samen eten
Kliederkerk is de Nederlandse naam voor een concept dat in Groot Brittanië ‘messy church’ heet. Het is een interactieve vorm van kerkdiensten waarbij jong en oud op allerlei manieren en met elkaar aan de slag gaat rond een Bijbelverhaal of thema. Het gaat er dus wat dynamischer aan toe dan in een traditionele kerkdienst. Elke Kliederkerk omvat drie onderdelen: de gezamenlijke viering, creatieve verwerkingsvormen voor iedereen (‘samen ontdekken’), en samen eten. Op meer dan 100 plekken in Nederland bestaat al een Kliederkerk, en hopelijk binnenkort ook in Ermelo. Meer informatie over Kliederkerk: zie www.kliederkerk.nl.Pilot Kliederkerk Ermelo
Kliederkerk Ermelo gaat in 2019 van start als pilot. De pilot zal een klein jaar duren en vijf edities omvatten. Initiatief hiertoe is ontstaan vanuit diverse hervormde wijkgemeentes, en de Gereformeerde Kerk Ermelo. Kliederkerk Ermelo hoopt onder meer mensen te betrekken die rand- of buitenkerkelijk zijn (geworden). en richt zich op kinderen én volwassenen - zoals gezinnen - en wil samen met hen ontdekken wat geloof betekent voor het dagelijks leven. De pilot is interkerkelijk van opzet: de vijf pilot-edities van Kliederkerk Ermelo zullen in verschillende kerkgebouwen plaatsvinden. Zo bouwen we aan een verwelkomende cultuur en te gast zijn bij elkaar.

Kernteam, algemeen team, pool van medewerkers
Onze voorbereidingsgroep is in het voorjaar van 2018 van start gegaan. Doel was toestemming vragen en draagvlak creëren bij met name (wijk)kerkenraden; en het verkrijgen van financiële toezeggingen. Nu volgt een fase van opstarten van een kerngroep, en van het organiseren van de pilot.

Wij hebben je nodig voor:
- a) het kernteam
Een kleine dynamisch, toegewijd en gecommitteerde groep die het concept Kliederkerk vertaalt naar de Ermelose situatie, de lijnen uitzet en de organisatie op poten zet. Je maakt deel uit van het kernteam zo lang de pilot duurt, inclusief de evaluatie en terugkoppeling naar kerkenraden na afloop van de pilot. Het kernteam komt in een nader te bepalen aantal overlegmomenten bij elkaar, en is zo veel mogelijk aanwezig tijdens de vijf Kliederkerk-momenten.

- b) het algemeen team
Deze ondersteunt het kernteam met raad en daad. Hierin zitten mensen met een bepaalde deskundigheid, zoals: pr en communicatie, belangrijke netwerk-contacten zoals met basisscholen, organisatie op een bepaalde kerklocatie, linking pin tussen kerngroep en de eigen (wijk)gemeente. Je maakt deel uit van het algemeen team zo lang de pilot duurt. Het aantal overlegmomenten is laag.

- c) de ‘pool’ van medewerkers
Mensen in deze pool laten zich inzetten op een specifieke Kliederkerk-moment. Bijvoorbeeld voor het leiden van een workshop, het verzorgen catering en maaltijden, de op- en afbouw, of om op te treden als gastheer of gastvrouw, etc. Binnen de pool doe je op ad-hoc-basis mee. Vaker mag natuurlijk ook.

Woensdag 16 januari: startavond Kliederkerk
Op woensdag 16 januari 2019 vindt de startavond van Kliederkerk Ermelo plaats. 19.45 uur inloop, 20 uur start. Plaats: zalencentrum van de Immanuelkerk, Stationsstraat 137. Op deze avond ontmoeten we elkaar als kernteam, algemeen team en pool. Vanuit de landelijke kliederkerkorganisatie komt jeugdwerkcoach Mirjam van der Veer naar ons toe voor een inspirerende introductie waarin we zelf interactief aan de slag gaan. We kunnen vragen aan haar en aan elkaar stellen. Vanuit deze avond zetten we verder lijnen uit van de Ermelose pilot.

Zin om mee te doen?
Zin om mee te doen? Meld je bij Robert Mazier, bovenwijks jeugdouderling Hervormde gemeente en lid voorbereidingsgroep: robert@robertmazier.nl.

Meer weten? De volgende documenten zijn beschikbaar
  • concept Kliederkerk Ermelo
  • Handleiding Kliederkerk Nederland (deel 1)
  • zie ook www.kliederkerk.nl
Ermelo, oktober 2018,
het voorbereidingsteam:

Ery Bennink, Miranda Macaré, Robert Mazier, Erik Verhoef - allen: jeugdouderlingen,
ds. André Priem - predikant hervormde Westerkerkgemeente
ds. Sjaak Teuwissen - predikant Gereformeerde Kerk Ermelo

Website ontwikkeling: Exitus ICT