Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Extra Pastorale Begeleiding

Pastoraat

Extra Pastorale Begeleiding

Een aantal gemeenteleden heeft de opleiding Psycho Pastorale Toerusting (PPT) gevolgd. Dit is een opleiding voor pastorale zorgverlening. Deze gemeenteleden worden ingezet voor Extra Pastorale Begeleiding (EPB) als aanvulling op de pastorale zorg in de gemeente, met name in situaties waar extra aandacht en zorg van belang is.

Het doel van de EPB is dat met inzet van de pastorale gaven die Christus door zijn Geest aan de gemeente geeft, de Extra Pastorale Begeleider (EPB'er) gestalte wil geven aan extra pastorale begeleiding in de wijkgemeente. De EPB'er staat de wijkkerkenraad bij in het dragen van zijn pastorale verantwoordelijkheid inzake (psycho)sociale problematiek. Dat wil zeggen dat een EPB'er ingezet kan worden bij mensen uit onze gemeente waar (psycho)sociale nood is. Dat kan bijvoorbeeld zijn in tijden van rouw, bij echtscheiding of bij iemand die het psychisch zwaar heeft, zoals bij depressieve klachten.

De begeleiding van de EPB'er wordt aangevraagd door de predikant, pastoraal ouderling of pastoraal bezoeker. De EPB'er ondersteunt in de begeleiding die al aan het gemeentelid wordt gegeven.

Contactpersoon voor EPB is ouderling Karin van Diest.
Website ontwikkeling: Exitus ICT