Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Coronavirus

Actueel

Coronavirus

Via deze webpagina houden we u op de hoogte van de huidige maatregelen rond het coronavirus.

Naar aanleiding van de persconferentie van 14 januari jongstleden zijn er ook in de kerken versoepelingen mogelijk. Het CIO en de PKN hebben hier adviezen over uitgebracht. Vanaf 23 januari kunnen 50 bezoekers de dienst bijwonen. Reserveren is verplicht, evenals het dragen van een mondkapje tijdens verplaatsingen.

Het gemeentewerk kunnen we, met inachtneming van de huidige coronamaatregelen, weer opstarten.

Na de volgende persconferentie van 25 januari is naar verwachting meer maatwerk mogelijk. Het aantal bezoekers kan dan naar verwachting verruimd worden naar 20% van de capaciteit (80 personen).

Actueel
Laatste nieuws: advies naar aanleiding van persconferentie van 14 januari.

De huidige maatregelen zijn als volgt:
 • Er zijn 50 bezoekers welkom in de diensten. 'Personeel' tellen we niet mee. Daarnaast zijn de diensten uiteraard online te volgen.
 • Anderhalve meter afstand houden is verplicht; ook in de kerken. Houd afstand afstand tot andere bezoekers (huisgenoten uitgezonderd).
 • Draag een mondkapje tijdens verplaatsingen in de kerk.
 • Inschrijven voor de kerkdiensten is verplicht; zie het formulier.
 • Houd in de kerkzaal twee zitplaatsen tussen u en een ander vrij (gezinsleden uitgezonderd).
 • We beperken het zingen tot ongeveer vier liederen en vragen om ingetogen te zingen. Daarnaast zijn er mogelijk luisterliederen.
 • Oppas en basiscatechisatie vinden plaats gedurende de hele dienst. Deelnemers hiervan tellen niet mee in het totaal aantal kerkgangers. Wel graag inschrijven met het oog op de organisatie. De kinderen voor de kindernevendienst starten in de kerkzaal en gaan na het kindermoment naar hun eigen dienst.
 • Huiskringen bepalen zelf wat er mogelijk en wenselijk is binnen de regels en adviezen van de rijksoverheid.
Overige maatregelen
Uiteraard gelden de gebruikelijke maatregelen t.a.v. hygiëne zoals het handen ontsmetten bij binnenkomst, hoesten en niezen in de elleboog, bij klachten thuis blijven, et cetera..
 • De predikant en ouderling van dienst geven elkaar geen hand maar dragen op een andere manier de verantwoordelijkheid van de dienst over.
 • De collecte vindt aan het einde van de dienst plaats bij de uitgang van de kerkzaal. Ook kunt u de QR-code gebruiken.
 • Bij de viering van de Maaltijd van de Heer zullen we kleine wegwerpbekertjes en brood op kleine schoteltjes gebruiken.
Kerkdiensten online
We blijven de kerkdiensten uitzenden via Kerkomroep en YouTube uit. Alle informatie over de onlline diensten vindt u hier.

Het spreekt voor zich dat we van iedereen vragen om de adviezen met betrekking tot hygiëne en contact in acht te nemen.

We volgen uiteraard de landelijke en regionale ontwikkelingen op de voet. Als er aanleiding is om de maatregelen bij te stellen, zullen we u dat via de nieuwsbrief en de website laten weten. Voor vragen kunt u altijd bij de kerkenraad terecht.

(Bijgewerkt op 21-1-2022.)
Website ontwikkeling: Exitus ICT