Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Coronavirus

Actueel

Coronavirus

Via deze webpagina houden we u op de hoogte van de huidige maatregelen rond het coronavirus.

We proberen met elkaar de verspreiding van het virus en de kans op besmetting zo klein mogelijk houden. Daarom zijn er een aantal aanpassingen, gebaseerd op de adviezen van de Protestantse Kerk.

Vanaf 1 juli weer beperkt bezoekers toegestaan
De maatregelen worden geleidelijk versoepeld. Vanaf 1 juli mogen er maximaal 100 bezoekers in de kerkdienst aanwezig zijn. We gaan uiteraard door met het uitzenden de kerkdiensten via Kerkomroep en YouTube. Alle informatie over de onlline diensten vindt u hier. Wilt u een dienst bezoeken? Dan is het noodzakelijk om in te schrijven. Ook zijn er een aantal regels om de diensten veilig te laten verlopen. Dit vindt u hier.

Maatregelen
Er zijn een aantal maatregelen die voor iedereen gelden.
 • Inschrijven voor kerkdiensten is verplicht (via het formulier).
 • Bij doordeweekse aanwezigheid noteert u uw naam op een lijst.
 • Bij binnenkomst handen ontsmetten.
 • Volg de aanwijzingen van de coördinatoren op.
 • Maak geen gebruik van de kapstokken.
 • Houd in de kerkzaal 3 zitplaatsen tussen u en een ander vrij (gezinsleden uitgezonderd).
 • Tijdens de dienst staan de deuren (ook de nooduitgangen) open in verband met ventilatie. Sluit deze deuren niet zonder overleg met de coördinator.
 • Houd altijd minimaal anderhalve meter afstand tot anderen (gezinsleden uitgezonderd).
Activiteiten
Activiteiten kunnen weer worden opgestart, mits aan alle voorwaarden van de overheid het RIVM kan worden voldaan. Belangrijkste is natuurlijk dan men anderhalve meter afstand van elkaar kan houden.
Het weer opstarten van huiskringen is aan de huiskringen zelf.

Onderstaande aanpassingen zijn eerder ingesteld en zullen weer van toepassing zijn als we de diensten in de Westerkerk weer hervatten.
 • De predikant en ouderling van dienst geven elkaar geen hand maar dragen op een andere manier de verantwoordelijkheid van de dienst over. Dit kan een knikje met het hoofd zijn, of het leggen van een hand op het hart.
 • Bij de viering van de Maaltijd van de Heer zullen we kleine wegwerpbekertjes en brood op kleine schoteltjes gebruiken.
 • De collecte vindt aan het einde van de dienst plaats bij de uitgang van de kerkzaal. Ook kunt u de QR-code gebruiken.
Het spreekt voor zich dat we van iedereen vragen om de adviezen met betrekking tot hygiëne en contact in acht te nemen.

We volgen uiteraard de landelijke en regionale ontwikkelingen op de voet. Als er aanleiding is om de maatregelen bij te stellen, zullen we u dat via de nieuwsbrief en de website laten weten. Voor vragen kunt u altijd bij de kerkenraad terecht.

(Laatst bijgewerkt op 2-9-2020.)
Website ontwikkeling: Exitus ICT