Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Coronavirus

Actueel

Coronavirus

Via deze webpagina houden we u op de hoogte van de huidige maatregelen rond het coronavirus.

Van 15 maart tot en met 1 juli zijn er in de Westerkerk geen reguliere diensten. Wel zijn er in deze periode online diensten vanuit de Westerkerk. Vanaf 1 juli is weer beperkt en onder voorwaarden bezoek aan de kerkdiensten mogelijk.

Zie
Relevante links voor de diensten.


We proberen met elkaar de verspreiding van het virus en de kans op besmetting zo klein mogelijk houden. Daarom zijn er een aantal aanpassingen, gebaseerd op de adviezen van de Protestantse Kerk.

Vanaf 1 juli weer beperkt bezoekers toegestaan
De maatregelen worden geleidelijk versoepeld. Vanaf 1 juli mogen er maximaal 100 bezoekers in de kerkdienst aanwezig zijn. De maand juni geldt als proefperiode; dan zijn 30 bezoekers toegestaan. We gaan uiteraard door met het uitzenden de kerkdiensten via Kerkomroep en YouTube. Alle informatie over de onlline diensten vindt u hier. Wilt u een dienst bezoeken? Dan is het noodzakelijk om in te schrijven. Ook zijn er een aantal regels om de diensten veilig te laten verlopen. Dit vindt u hier.

Activiteiten
Ook sommige activiteiten kunnen weer worden opgestart, mits aan alle voorwaarden van de overheid het RIVM kan worden voldaan. Belangrijkste is natuurlijk dan men anderhalve meter afstand van elkaar kan houden.
Het weer opstarten van huiskringen is aan de huiskringen zelf.
De kerkenraad zal op 18 juni voor het eerst weer in vergadering bijeen komen.

Onderstaande aanpassingen zijn eerder ingesteld en zullen weer van toepassing zijn als we de diensten in de Westerkerk weer hervatten.
  • De predikant en ouderling van dienst geven elkaar geen hand maar dragen op een andere manier de verantwoordelijkheid van de dienst over. Dit kan een knikje met het hoofd zijn, of het leggen van een hand op het hart.
  • Bij de viering van de Maaltijd van de Heer zullen we kleine wegwerpbekertjes gebruiken.
  • De collecte vindt aan het einde van de dienst plaats bij de uitgang van de kerkzaal. Ook kunt u de QR-code gebruiken.
Het spreekt voor zich dat we van iedereen vragen om de adviezen met betrekking tot hygiƫne en contact in acht te nemen.

We volgen uiteraard de landelijke en regionale ontwikkelingen op de voet. Als er aanleiding is om de maatregelen bij te stellen, zullen we u dat via de nieuwsbrief en de website laten weten. Voor vragen kunt u altijd bij de kerkenraad terecht.

(Laatst bijgewerkt op 14-6-2020.)
Website ontwikkeling: Exitus ICT