Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Activiteiten

Activiteiten


19
JAN
19 januari -26 januari 2020
Verschillende kerken

Week van Gebed


De komende Week van Gebed van MissieNederland en de Raad van Kerken heeft als thema ‘Buitengewoon’ n.a.v. de buitengewoon gastvrije ontvangst van Paulus en zijn reisgenoten na de schipbreuk voor de kust van Malta.
In Ermelo bidden we van zondag 19 t/m vr. 26 januari a.s., verspreid over zes verschillende locaties.
Eerst is er in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen een interkerkelijke gebedsdienst: Gezamenlijke viering in de Immanuelkerk, 19 januari 17.00 uur.
Voorganger is ds. Sjaak Teuwissen, in samenwerking met vertegenwoordigers uit andere kerkgenootschappen.

Doordeweekse interkerkelijke gebedsbijeenkomsten:
Dagelijks van 19.30 tot 20.30 uur
* Maandag 20 januari R.K. parochie, Goede Herderkerk, Smidsweg 20
* Dinsdag 21 januari Immanuëlkerk, Stationsstraat 137
* Woensdag 22 januari Westerkerk, Oude Nijkerkerkerweg 4
*Donderdag 23 januari De Voorhof, Christelijk Gereformeerde Kerk, Frederik Hendriklaan 11
* Vrijdag 24 januari Nederlands Gereformeerde Kerk, Van Beekweg 15
– opnieuw een soort ‘gebedsconcert’ een mix van liederen, gebedsmomenten, stiltemomenten.
De week eindigt met een oecumenische viering, samen met de R.K. Goede Herderparochie, op zondag 26 januari, 10.00 uur in de Zendingskerk, Harderwijkerweg 10.  


Deel op Deel op

Details

19 januari -26 januari 2020
Verschillende kerken

Zoek activiteit

Van
Tot
Zoek

Activiteiten

21
JAN

Kampvuuravond voor mannen

Vuur en vriendschap
Met als motto "Geef een man een vuurtje en wat te drinken en hij weet wat de bedoeling is" ben je elke derde dinsdagavond van de maand (september t/m juni) welkom voor een avond met een vuurtje, drankje, gezelligheid, vriendschap en inhoud. Een plek om te praten, te luisteren en je verhaal te kunnen doen.

Zie ook de pagina over de kampvuuravonden.


 
Volenbeekweg 12, Putten
Meer informatie

minder
21
JAN

Eerste gemeenteavond homoseksualiteit en de kerk

Gemeenteavonden over homoseksualiteit
Als gemeente willen we in de komende tijd met elkaar in gesprek gaan over homoseksualiteit.
Tijdens het kerkenraadsweekend in oktober hebben we binnen de kerkenraad een eerste verkenning gedaan. Ook binnen de gebedsgroep is er een bijeenkomst biddend aan dit thema gewijd. Dat waren inspirerende en waardevolle bijeenkomsten.
De volgende stap is dat we hier als gemeente met elkaar hierover van gedachten wisselen, en wel op dinsdag 21 januari en op woensdag 19 februari (inloop met koffie vanaf 19.45 uur, de avond begint om 20.00 uur).
Tijdens de eerste avond willen het hebben over onze eigen ervaringen en beleving en we willen de bijbel openslaan om met elkaar stil te staan bij veel geciteerde teksten. Daarbij willen we in de breedte beginnen, bij wat in de bijbel gezegd wordt over relaties in het algemeen. Zo beginnen we in ons eigen leven… Daarna spitsen we het toe op homoseksualiteit.
Omdat het lastig is om in een grote groep inhoudelijk dieper op het thema in te gaan, zou het mooi zijn dat er na deze eerste avond in kleine groepen over doorgesproken wordt. Dit kan in de bestaande huiskringen zijn, maar ook in pop-up-groepen die speciaal hiervoor bij elkaar komen.
Er zal materiaal beschikbaar zijn. Het is de bedoeling dat er tussen 22 januari en 19 februari van dergelijke groepsbijeenkomsten zijn. Tijdens de eerste avond kun je je hiervoor opgeven, maar heb je nu al interesse geef dat dan alvast aan een van ons door.
Tijdens de tweede avond maken we de stap naar vandaag. Hoe vertaal je wat we in de bijbel lezen naar vandaag. En hoe werkt dat dan in de praktijk? Ook tijdens deze avond willen we tijd inruimen om met elkaar te kunnen delen en uitwisselen hoe we hierin staan. Wat is belangrijk voor jou persoonlijk en wat is belangrijk voor de gemeente? Hoe kunnen we een gemeente zijn waarin mensen zich veilig en geaccepteerd weten – ook bij verschillende meningen en opvattingen?
We hopen met elkaar op mooie en zinvolle bijeenkomsten!
De voorbereidingscommissie, Aart Verspuij, Joke Nijeboer, Machteld van Dam en André Priem.
 
21 januari 2020 en 19 februari 2020
Westerkerk
Meer informatie

meer
21
JAN

Koffietijd in de keet naast de kerk.

Koffietijd in de keet naast de kerk.
Alleen een kopje koffie is niet half zo gezellig als samen een bakje doen. Daarom starten we op 21 januari met koffieavonden. Vooral bedoeld om eens samen met iemand een kop koffie en een praatje te hebben.. Natuurlijk ook voor theedrinkers. Welkom vanaf half 8.
Behalve op onze website, staat de agenda ook in ons wijkbericht in het kerkblad.
Voor meer informatie kunt u hier terecht.
19:30
In de keet naastde Westerkerk
Meer informatie

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT