Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Activiteiten

Activiteiten


04
APR
10.45 uur - 11.15 uur
Zoom

kindernevendienst via Zoom

Kindernevendienst via Zoom
Ook op 1e Paasdag is er weer een kindernevendienst via Zoom, voor alle kinderen die niet naar de fysieke dienst komen. De tijd verschuift samen met de tijd van de kerkdienst, en is vanaf nu dus na de kerkdienst van 10.45-11.15. We vinden het heel leuk om jullie dan weer te zien, dus zet je camera aan maar je microfoon nog even uit. Hieronder de gegevens om erin te komen. Hopelijk tot zondag!
https://zoom.us/j/6048298094?pwd=WE1ZbXlJWEhmdnk4ZldyYkFENktyQT09
Meeting ID: 604 829 8094
Passcode: KND
Deel op Deel op

Details

10.45 uur - 11.15 uur
Zoom

Zoek activiteit

Van
Tot
Zoek

Activiteiten

18
APR

Kliederkerk

Zondagmiddag 18 april is er weer Kliederkerk (van 16.00 – 17.00 uur). Het is mooi om te zien hoe steeds meer kerken zich aansluiten bij de organisatie van Kliederkerk Ermelo. Deze keer is er een hele groep vanuit de Rehobothkerk betrokken. Omdat we vanwege corona nog weinig echt live in grote groepen kunnen doen, zal deze Kliederkerk een online variant zijn – maar wel een hele interactieve! Het gaat deze keer over Esther.
Dus: meld je aan en ontvang een mooi pakketje om te gebruiken tijdens de online viering  doe mee! Doe dit uiterlijk 15 april!! (i.v.m met de inkopen). Geef daarbij door: je naam, het aantal kinderen en je adres.
Als je je hebt aangemeld ontvang je een mooi pakketje om te gebruiken tijdens de online viering thuis!
Via het Youtube-kanaal van de Westerkerk kun je het feest meemaken. Dit is de link

Namens het Kliederkerk team,
Marieke Vissers

Volg ons op facebook: ‘kliederkerkErmelo’

Voor meer informatie klik hier.16:00 - 17:00
Online vanuit de Westerkerk, vraag je pakket aan!
Meer informatie

minder
21
APR

Gemeenteavond

Op 21 april wordt een bovenwijkse gemeenteavond gehouden over het proces m.b.t. de toekomst van onze Hervormde gemeente. Gemeenteleden vanuit alle wijken worden van harte uitgenodigd om hier fysiek of online bij aanwezig te zijn.

Op deze avond zal ds. A.P.D. Zijlstra, die vanaf februari 2021 als interim predikant verbonden is aan onze gemeente, verslag doen van zijn werkzaamheden. Op 29 april zal ds. Zijlstra een concept-plan presenteren tijdens een AK-vergadering. Daarna zal dit plan voorgelegd worden aan de wijkkerkenraden. De wijkkerkenraden wordt om advies gevraagd. Het voornemen is om in de AK-vergadering van 24 juni definitieve besluiten te nemen.

De bovenwijkse gemeenteavond wordt gehouden in de Westerkerk. Er is voor 30 personen gelegenheid om deze avond fysiek bij te wonen. U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier.

Daarnaast is het mogelijk de avond online bij te wonen via de website of YouTube.

De avond begint om 19.30 uur.
19.30 uur
Westerkerk
Meer informatie

meer
11
MEI

Gemeenteavond West

Het afgelopen jaar is druk gewerkt aan het plan om de oude, versleten, vochtige keet naast de kerk te vervangen. We hebben als wijkgemeente dringend behoefte aan een nieuwe ruimte. Een ruimte waarmee we niet alleen in onze eigen behoefte kunnen voorzien, maar waarmee we ook als kerk onze plek in de samenleving kunnen versterken. Dat doen we door open te staan voor de samenleving en daarmee ook de samenwerking aan te gaan. Een stap naar voren doen in plaats van afwachten, zodat we de enige kerk in Ermelo West ook op lange termijn kunnen behouden.
We hebben al een groot subsidiebedrag van gemeente en provincie in het vooruitzicht, bedoeld voor het huisvesten van verschillende voorzieningen in Ermelo – West, waaronder het inloophuis de Parasol.
Daarnaast willen we de nieuwe ruimte natuurlijk voor ons zelf gebruiken als kerkelijke gemeente.

Voor onze nieuwe “keet” moeten we als wijkgemeente ook zelf in de benen komen. Anders komt deze er niet. Ook van ons als wijkgemeente wordt een financiële inspanning gevraagd. Het nog ontbrekende
bedrag zullen we zelf bij elkaar moeten brengen.
.
Onder meer tijdens een gemeenteavond vorig jaar, hebben we al eerder over de plannen gesproken. Nu willen we het graag concreet gaan maken en actie gaan voeren. En hoewel deze corona-tijd het allemaal niet makkelijker maakt, gaan we nu toch maar gewoon beginnen…
Dat doen we allereerst met een gemeente-avond waarin we u en jou bijpraten over de stand van zaken.
Die avond trappen we ook de wervingsactie af. We laten zien wat er nodig is en welke mogelijkheden er zijn om bij te dragen. Op 11 mei a.s. willen we hierover graag met u in gesprek. Reserveer de datum in de agenda!
Het gaat daarbij niet alleen om de vervanging van de keet, maar ook om het opknappen van de kerkzaal.
Na 30 jaar is met name het liturgisch centrum echt aan een flinke opknapbeurt toe. De tand des tijds is zo langzamerhand wel heel erg zichtbaar in het meubilair. Het voldoet ook niet meer aan de eisen van het huidige gebruik. We willen rust en ruimte terugbrengen, met een passende sfeer en gebruiksmogelijkheid.
Ook hierover willen we op 11 mei a.s. met u en jou in gesprek. Immers, als we toch aan de slag gaan, kunnen we het maar beter in één keer goed doen. De kerkzaal als hart van onze samenkomst is het zeker waard!
Meer informatie volgt de komende weken via de Nieuwsbrief en het Kerkblad. En natuurlijk zien we u en jou graag op 11 mei a.s.!
Deelname kan zowel digitaal als fysiek (binnen de coronaregels). 
Volgt nog
Westerkerk en online
Meer informatie

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT