Lees voor
Zoek
Home > Algemeen > Vacatures AK

vacatures

Vacatures

Op dit moment zijn er binnen de AK een drietal vacatures beschikbaar.

Het gaat om de volgende functies:
1 Opvolging Robert Mazier als Centrale Jeugdambtsdrager
2 Opvolging Willem Jan Mazier als voorzitter Commissie Missionair Platform
3 Centrale webmaster voor de Website van de Hervormde Gemeente als opvolger van Walter Dunsbergen

U wordt verzocht om namen aan te dragen van personen die wij zouden kunnen benaderen voor één van de hierboven genoemde functies.

Uiteraard kan er altijd meer informatie worden ingewonnen bij de voorzitter en /of de scriba van de Algemene Kerkenraad
e-mails: voorzitter.ak@hervormd-ermelo.nl
scriba.ak@hervormd-ermelo.nl
Website ontwikkeling: Exitus ICT