Welkom in de kerk

De PKN Hervormde gemeente te Ermelo is een unieke gemeente die door de diversiteit aan wijkgemeenten op verschillende manieren in eenheid vorm geeft aan het christelijk geloof.

Wij vinden het belangrijk om aan te geven wat we willen delen. Wie je ook bent, welkom in de kerk!

Kerkdiensten

toon kalender
<december 2018>
zomadiwodovrza
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Activiteiten

16
DEC

Clubavond Next step (klas 3 en 4)

Vanavond is er Next step voor de tieners uit de klassen 3 en 4.
We beginnen om 19:30 in de Westerkerk

Klik hier voor meer informatie
19:00 -21:00
Westerkerk
Meer informatie

minder
16
DEC

Clubavond Steps (klas 1 en 2)

Vanavond is er Steps voor de tieners uit de klassen 1 en 2 
We beginnen om 19:30 aan de Watervalweg 165

Klik hier voor meer informatie.  
18:30 - 20:30
Watervalweg 165
Meer informatie

meer
18
DEC

Kampvuuravond voor mannen

Vuur en vriendschap
Met als motto "Geef een man een vuurtje en wat te drinken en hij weet wat de bedoeling is" ben je elke derde dinsdagavond van de maand (september t/m juni) welkom voor een avond met een vuurtje, drankje, gezelligheid, vriendschap en inhoud. Een plek om te praten, te luisteren en je verhaal te kunnen doen.

Zie ook de pagina over de kampvuuravonden.
Volenbeekweg 12, Putten
Meer informatie

meer

Laatste nieuws

Oude Kerk

Het wijknieuws van 11 dec 2018

11 december 2018  |  Het wijknieuws van 11 dec 2018

Het wijknieuws van rondom de Oude Kerk
van 11 december 2018 (voor de zondagen 16, 23 en 30 december en 6 januari)

Zondag aan de orde
De komende periode zijn er weer veel en veelsoortige ere-diensten naast, zo viel me op in de plaatselijke media, ook heel veel mooie concerten. Het blijft wonderlijk om te zien hoe een kind van de kribbe en de man van smarten jaarlijks zo'n glorieus gedenken ten deel valt. In de kindernevendienst wordt de serie vertellingen uit het boek Lucas in het kader van het Kerstproject 'Lichtdragers van God' vervolgt:
- Op zondag 16 december gaat het bij de kinderen over “Maria bij Elisabeth”. In de morgendienst zal in de verkondiging het laatste maar niet onbelangrijk hoofdstuk 5 uit de brief van Jakobus centraal staan. Jakobus 5 is in sommige kringen bekend, omdat daar wordt gesproken over ziekte en gebed voor de zieken. We willen over dat thema – juist in het licht van de Advent – nadenken.
- Op de 4de adventzondag 23 december wordt “De geboorte van Johannes”, de voorloper van Jezus Christus gethematiseerd. Die middag is er geen KinderKerstfeest, in goed overleg met cantorij en Kindernevendienst is er een gezinsdienst op Kerstmorgen om kwart over tien met het thema "Lichtdragers van God".
- Aan de Kerstnachtdienst wordt meegewerkt door de jongeren van de 16+ groep. Thema van de dienst is: de familie van Jezus. Hoe hebben zij als ouders de geboorte, en Jakobus als broer later, hem beleefd??? Was het ook zo'n familiefeest als bij ons met Kerst? Na afloop van de Kerstnachtdienst is er warme wijn of chocolademelk.
- Op de zondagen 23 en 30 december hebben we geen zondagsschool/kindernevendienst i.v.m. het gebrek aan voldoende capaciteit bij de leiding. Deze diensten zullen er wel puzzelbladen klaarliggen voor de kinderen die in de kerk zijn.
Ook in 2019 volgt de KND (kindernevendienst) het rooster ‘Vertel het maar'.
- Op zondag 6 januari 2019 wordt gestart met de zaligsprekingen uit Matteüs 5:1-12.

Rooster vervoer naar de diensten
- 16 december 10.30 u.: Mevr. Van Silfhout, Fam. Brussaard
- 23 december 10.00 u.: Mevr. Manschot, Fam. Top
- 1e kerstdag 10.15 u.: Fam. Gardenbroek, Fam. Van Buuren
- 30 december 10.00 u.: Fam. Kammeraat, Fam. Hogeveen
-   6 januari 10.30 u.: Fam. Van Strijland, Fam. Heining

Rooster kinderoppas
- 16 december Inge Doornekamp
- 23 december Marieke Kievit en Eva Plette
- 1e kerstdag Marlina Blokland
- 30 december Corine van Woerkens
- 6 januari Mathilde van Vugt

Het kostersrooster voor de ochtenddiensten ziet er als volgt uit:
- 16 december Goos Eikelboom
- 23 december Renger van Strijland
- 24 december Fennie Wouda
- 1e kerstdag Fennie Wouda
- 30 december Gerrit Mabelis
- 31 december Bertus van Dam
- 6 januari Fennie Wouda

Rooster lectoren
- 16 december Carla Meiling
- 23 december Corry Kammeraat
- 1e kerstdag Joke van den Berg
- 30 december Leny van Aalst
- 6 januari Lieuwe Hiemstra

Hulpdienst Oude Kerk
Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij onze hulpdienst. Bel of e-mail gerust!
Diaken Ida van Dam tel.558934, e-mail dambos@planet.nl.

Uit de wijkkerkenraad
Enkele punten uit de kerkenraadsvergadering van 8 november:
- De overdenking wordt verzorgd door Margriet Roukema. We zingen Lied 766 vers 1, 2 en 3 en aansluitend gaat zij ons voor in gebed. Vervolgens leest Margriet een artikel uit het Nederlands Dagblad over de situatie in Jemen (hongersnood en oorlogsmisdaden) waar we kort over doorspreken.
- De leesstukken “Wat leren we eigenlijk in de kerk, zijn we discipelen?” en “Een goed gesprek: Jan Muis” worden besproken.
- Afgesproken wordt om ook de komende jaren op de zondagen rondom Kerst één ochtenddienst te houden om 10.00 uur (met koffiedrinken). Dit wordt besproken met de preekvoorziener.
- We bespreken een aantal punten om enige onduidelijkheden rond het lopend avondmaal op te lossen: Afgesproken wordt dat de dienstdoende ambtsdragers gezamenlijk deelnemen aan het avondmaal nadat de gemeente is geweest. Dit doen we voor de avondmaalstafel. Het orgelspel gaat dan nog gewoon door. Tijdens het lopend avondmaal wordt afwisselend muziek gespeeld of gezongen, te bepalen door de predikant.
- Er ontstaan per eind 2018 2 vacatures: 1 kerkrentmeester (Leo van Herk treedt af aan het eind van zijn tijdvak) en 1 pastoraal medewerkster (Tonnie Cornelissen). Daarnaast hebben we nog enkele ouderling-vacatures. Iedereen wordt verzocht om na te denken over wie we kunnen benaderen om de vacatures te vervullen.
- Ontmoeting met wijkkerkenraad van de Gereformeerde Kerk Ermelo: Gesproken wordt over de mogelijkheden om dit vorm te geven. De opties om de predikanten te laten rouleren of de centrale ambtsdragervergadering gezamenlijk te organiseren worden kort besproken. Op dit moment is er 2 keer per jaar een gezamenlijk overleg van de predikanten. Afgesproken wordt om voorlopig de huidige situatie te handhaven.
- De gemeenteavond – met de onderwerpen: besluitvorming gemeenteberaad, nieuw beeld en geluid, kerk zijn door generaties heen – wordt voorbereid. *Inmiddels is het voorgenomen besluit om, naar ordinantie 5.3 en 5.4., het mogelijk te maken naast het inzegenen van een huwelijk tussen man en vrouw ook over een op het gemeentehuis reeds gesloten verbond van liefde en trouw tussen twee mensen van gelijk geslacht, in een kerkdienst een zegen te vragen door de kerkenraad aangenomen. Het gesprek met de gemeente in het afgelopen jaar, en ook het gesprek in het verband van de algemene kerkenraad, hebben daaraan belangrijk bijgedragen. Afgesproken is dat tenminste één van beide huwelijkspartners ook enige tijd lid van de wijkgemeente moet zijn.
- Inrichting kerk / Liturgisch Centrum / Beeld en Geluid: Afgesproken wordt om een werkgroep te vormen met een nog door het moderamen te formuleren taakopdracht (uitgangspunten; tijdpad). In verband met opmerkingen over de huidige stoelen wordt afgesproken een proef te nemen door een aantal aangeboden stoelen achterin de kerkzaal te plaatsen.
- Afgesproken wordt om de Erediensten staand te beginnen. We gaan staan voor het aanvangslied en blijven staan tot en met votum en groet.
- Jeugdzaken: We doen mee aan de interkerkelijke Passion Challenge in 2019
- Diaconale Zaken: - We doen mee aan het landelijke thema “Tafels van Hoop” waarbij gemeenteleden en vluchtelingen (statushouders) samen eten. In Ermelo is dat in de Hoeve op 10 december. Nadere informatie komt via een flyer, het kerkblad en de beamer.
- John Meijers sluit de vergadering met het gedicht “Zoveel mensen” van Greet Brokerhof – van der Waal.

Gift
Ontvangen via ds. Verbaan € 50,-. Hartelijk dank

Meeleven met elkaar
- Dhr. Henk Griffioen, hij is weer terug uit ziekenhuis en Klimop.
- Mw. Gijsje vd Langenheem zal de kerstdagen in het ziekenhuis vertoeven vanwege een opnieuw noodzakelijke operatie.
- Mw. Bep v. Loon-Tankens is opgenomen geweest in Zwolle en net weer herstellend, is ze onfortuinlijk gevallen en thuis aan het herstellen.
We wensen alle zieken – hen die steeds wat moeten inleveren omdat de ziekte voortschrijdt, hen die elders verpleegd worden en daar hun thuis hebben gevonden, mensen die een nog niet gediagnosticeerde kwaal hebben, psychisch zieken, mensen die niet weten hoe het verder gaat nu er steeds meer lichamelijke klachten bijkomen, mensen die nog steeds aan het herstellen zijn maar geloven nooit weer de oude worden, mensen die burn-out zijn, en allen die zich niet in de een of de ander herkennen – toe wat het oude adventslied zo diepzinnig zegt (in de drie opeenvolgende liedboeken respectievelijk Gezang 1, Gezang 117 en Lied 441) 'en onder millioenen, hebt Gij ook mij in 't oog'.

Hoevemaaltijd
Op vrijdag 21 december wordt de laatste Hoevemaaltijd van dit kalenderjaar gehouden. U bent welkom voor een warme maaltijd. Aanvang 18.00 uur (17.45 uur inloop). Plaats: De Hoeve (Oude Kerk te Ermelo). Kosten: richtprijs vrijwillige bijdrage: € 3,- volwassenen, € 1,50 kinderen. Opgave zien we, in verband met de organisatie, graag tegemoet. Er liggen intekenlijsten in de ontmoetingsruimte op zondag 9 en 16 december. Ook kunt u zich telefonisch of per email opgeven bij Rita en Jacques van der Lely, tel. 562563.

Jubilea
In deze feestmaand zijn er drie families die ook nog een huwelijskjubileum te vieren hebben.
- Op zaterdag 15 december vormen Evert en Bea de Vries een robijnen huwelijkspaar: veertig jaar zijn ze elkaars hulp en tegenover.
- Op dinsdag 18 december zijn Dhr. en Mw. R.P.J. Van Beek- van der Meijden een halve eeuw elkaars samen.
- En op woensdag 19 december gedenken Ploni en Bartho de Looij-van den Bosch dat zij elkaar veertig jaar geleden het ja-woord gaven.
We weten van de betrokkenheid bij en inzet van de families bij onze gemeente en wensen hen, ook vanaf deze plaats, een fijne vierdag toe met allen die bij hen horen en Gods nabijheid ook voor de toekoemt.

Woord van dank
Al vanaf 1952 was ze bij de zondagsschool in Ermelo betrokken. Toen was die nog  van de hele Hervormde gemeente. Met kerst 2017 vierde ze haar 65-jarig jubileum. Eerder kreeg ze al een lintje en een legpenning. Afgelopen periode hebben we afscheid genomen van Lijda Pieper-Westeneng. De zondagsschool betekende altijd veel voor haar. Ze hield van de kinderen, en ze vond het belangrijk hen te vertellen over de Here Jezus. Ze deed ook club, en was betrokken bij het Leger des Heils. Samen met Jan - overleden in 2011 - heeft ze daarvoor in Ermelo de kledingbank, winkel met 2e hands kleding voor minima, opgezet. Ook was ze betrokken bij een evangelisatieproject in een caravan waarin kinderen op woensdagmiddag Bijbelverhalen konden horen en konden knutselen. Zo heeft ze veel kinderen in Ermelo en Harderwijk mogen vertellen over het evangelie.
De leiding van de Kindernevendienst

Bijeenkomst bezoekdienst-verjaardagsfonds
We ontvingen voor het verjaardagsfonds € 448,10. We kregen ditmaal voor 2 maanden nieuwe felicitaties mee. Op Dinsdag 11 december worden we s'morgens om 9.30u in de Hoeve verwacht voor een korte adventsoverdenking en het ophalen van de kerst attenties. Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 29 januari om 19.30u in de Hoeve.
Letty van SilfhoutKerstfair 2018 Zaterdag 15 december (10 – 14 uur)
Komt u ook?
Vanaf 10 uur koffie met taart, live muziek, gezelligheid, glühwein, kerststukken, afhalen kerststollen en andere bestellingen.
Vanaf 12 uur erwtensoep met worst. De opbrengst is dit jaar voor de aankleding van De Hoeve. Van harte welkom!
Het kerstfairteam: Fennie, Gijs, Margriet en Bob.

Welkom
We wensen collega Bogerd en de zijnen een mooi afscheid in Bunschoten en een voorspoedige oversteek naar Ermelo toe. Het is vaak een bijzondere tijd als gezin. Niet alleen maar leuk. Als predikant ontbvang je vaak dubbele waardering: Een hartelijk welkom van hen die in de neiuwe gemeente grote dingen ja, van Hem, maar ook van jou verwachten én dankbare en waarderende woorden ten afscheid. (Ik kan u wel verklappen, dat ik er niet naar uitzie) We hopen dat ieder op zijn of haar wijze als gezinslid Bogerd spoedig zijn weg zal vinden in Ermelo-West, Nieuwe Kerk-Zuid en alle andere windstreken.

Ten slotte
Mag ik u, ook namens de gezinsleden, fijne Kerstdagen en een gezegend 2019 toewensen? Dagen waarin je in de cocon van je huis, maar ook in de ruimte van kerk en samenleving, ja, zelfs ook in onze ingewikkelde wereld van migratie, honger (!) en immigratie, mag ervaren dat het waar is en waar wordt: Immanuël – God met ons?!
PAV11 december 2018

minder
Diaconie

Collectedoel diaconie Kerst 2018

10 december 2018  |  Diaconiecollecte kerst 2018
Licht voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon


De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in voornamelijk buurlanden als Turkije, Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede.

Om een filmpje te zien over deze situatie kunt u klikken op FILM.

Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen.

Ondersteun kerken bij hun hulpverlening:
• een hygiënepakket voor vrouwen kost €17
• een rugzak met schoolspullen is €23
• een matras kost €50
• voor €150 krijgt een gezin een kledingpakket
  en voor €200 een pakket met huishoudelijke artikelen
• met €296 volgt een vrouw een vakopleiding
• voor €329 krijgt een gezin een maand lang warme maaltijden

De Diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan!!

Voor meer informatie kunt u klikken op 'Geef licht aan kinderen in de knel'.


Tags
Kerstcollecte diaconie 2018 Ermelo
10 december 2018

meer
Westerkerk

Met Uitgestrekte Hand

02 december 2018  |  Op deze pagina zal het reisverslag geplaatst worden.

Op zaterdag 8 december 2018 reizen we weer af, de stichting “Met Uitgestrekte Hand”, naar de Oekraïne, via Roemenië en Moldavië om daar levensmiddelenpakketten uit te delen.

In Moldavië bijvoorbeeld maakt de armoede dat een kwart van de mensen als gastarbeider in het buitenland is, waar ze vaak illegaal wonen en werken. Kinderen, bejaarden en gehandicapten blijven achter, zonder verzorging. Zij hebben het meest te lijden van de armoede. Ook in Roemenië en de Oekraïne is deze situatie nog steeds aan de orde. Daarbij is er in de Oekraïne nog steeds sprake van politieke onrust. Veel huizen zijn totaal vernietigd, deze mensen hebben dus werkelijk niets meer.

Ongeveer 80% van de Oekraïense bevolking leeft onder de armoedegrens, het gemiddelde inkomen in de Oekraïne is ongeveer € 50,= in de maand, €1,50 per dag. Het is daarmee onmogelijk om naast levensmiddelen gebruik te maken van de gezondheidszorg, het kopen van kleding, of een goede opleiding. En dan zijn er velen die werkelijk niets hebben, zij wonen in een krot en moeten dagelijks zien te overleven.

De stichting “Met Uitgestrekte Hand” wil daarom ook dit jaar weer een hand uitstrekken naar juist deze gezinnen, en hen voorzien van een levensmiddelenpakket. Alle producten worden ingekocht in het land waar de pakketten worden bezorgd ,ter ondersteuning van de lokale middenstanders.

Voor hen blijft het onbegrijpelijk dat er mensen in Nederland zijn die op deze wijze hun steun betuigen, terwijl men elkaar niet kent.

Wilt u ons ondersteunen doormiddel van gebed voor onze reis, en het mooie werk dat wij daar mogen doen.

Wilt u/jij ons financieel ondersteunen door middel van een gift, dat kan op rekeningnummer NL36 SNSB 0851 665039 o.v.v. kerstpakket Oost Europa

Een hartelijke groet,

Fred de Haan en Bert van Panhuis


02 december 2018

meer