Lees voor
Zoek
Home > Zendingskerk > Kerkdiensten

Wat doen wij?

Kerkdiensten

Elke zondag om 10.00 uur wordt er een kerkdienst gehouden in de Zendingskerk aan de Harderwijkerweg 10.

Vanaf zondag 6 juni 2021 kunnen er 30 kerkgangers aanwezig zijn. U weet dat ondank de vaccinaties, het mondkapje tijdens het verplaatsen, handen ontsmetten bij binnenkomst en de anderhalve meter nog steeds van kracht zijn. Daar willen wij ons graag aan houden en verwachten
dat ook van u wanneer u de kerk binnenkomt.
U kunt een plaatsje in een kerkdienst reserveren van de zondag tot en met de woensdag voorafgaande aan de dienst die u wilt bijwonen. Het e-mailadres voor het reserveren: kerkdiensten@zendingskerk.nl 
Zonder tegenbericht, dat ontvangt u uiterlijk op de vrijdag na het aanmelden,
is er een plaats voor u gereserveerd.


Over de kerkdiensten
In onze eredienst willen wij elkaar ontmoeten rond het verhaal van de Levende. Het mag er dan ook levendig aan toe gaan.Daarbij zoeken wij in woord, gebed, stilte en muziek de goede toon. Wij betrekken zoveel mogelijk gemeenteleden (jong en oud) bij vormgeving, inhoud en uitvoering van de vieringen. Het is immers de gemeente die viert. Een inhoudelijk goede preek, mooie muziek, samen zingen en de ontmoeting met elkaar zijn voor ons belangrijke zaken.
We hechten aan tradities, maar we willen niet star vasthouden aan overgeleverde vormen. Integendeel, wij blijven zoeken naar vormen die toen en nu met elkaar verbinden. Wij streven naar herkenning en inspiratie voor ons leven voor alledag en het samenleven in compassie met anderen, vooral aan hen die daar behoefte aan hebben.

Voorgangers
Momenteel is onze predikantsplaats vacant. Er gaan regelmatig predikanten uit Ermelo (al dan niet emeritus) voor; maar ook mogen wij ons gelukkig prijzen met een aantal uitstekende gastpredikanten van buiten het dorp.

Kinderen en jeugd
Voor kinderen van 0 t/m 4 jaar is er tijdens de kerkdienst oppas geregeld en voor de basisschool kinderen is er iedere zondag kindernevendienst.

Online kerkdiensten
De vieringen, ook op bijzondere feestdagen worden uitgezonden via internet. De diensten zijn ook terug te kijken op YouTube. Op deze wijze kunt u, indien u niet kunt deelnemen aan de viering in de kerk, toch (digitaal) deelnemen aan de vieringen.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Website ontwikkeling: Exitus ICT