Lees voor
Zoek
Home > Zendingskerk > Kerkdiensten

Wat doen wij?

Kerkdiensten

Elke zondag om 10.00 uur wordt er een kerkdienst gehouden in de Zendingskerk aan de Harderwijkerweg 10.

Wilt u ook weer deze zomer naar de kerk?
U kunt zich aanmelden bij de scriba: scriba.zendingskerk@gmail.com
Dan ontvangt u per mail een reserveringsformulier

Over de kerkdiensten
In onze eredienst willen wij elkaar ontmoeten rond het verhaal van de Levende. Het mag er dan ook levendig aan toe gaan.Daarbij zoeken wij in woord, gebed, stilte en muziek de goede toon. Wij betrekken zoveel mogelijk gemeenteleden (jong en oud) bij vormgeving, inhoud en uitvoering van de vieringen. Het is immers de gemeente die viert. Een inhoudelijk goede preek, mooie muziek, samen zingen en de ontmoeting met elkaar zijn voor ons belangrijke zaken.
We hechten aan tradities, maar we willen niet star vasthouden aan overgeleverde vormen. Integendeel, wij blijven zoeken naar vormen die toen en nu met elkaar verbinden. Wij streven naar herkenning en inspiratie voor ons leven voor alledag en het samenleven in compassie met anderen, vooral aan hen die daar behoefte aan hebben.

Voorgangers
In ongeveer de helft van onze diensten is onze eigen predikant ds. Rainer Wahl voorganger. Daarnaast gaan regelmatig andere predikanten uit Ermelo (al dan niet emeritus) voor; maar ook mogen wij ons gelukkig prijzen met een aantal uitstekende gastpredikanten van buiten het dorp.

Kinderen en jeugd
Voor kinderen van 0 t/m 4 jaar is er tijdens de kerkdienst oppas geregeld en voor de basisschool kinderen is er iedere zondag kindernevendienst.

Online kerkdiensten
De vieringen, ook op bijzondere feestdagen worden uitgezonden via internet. De diensten zijn ook terug te kijken op YouTube. Op deze wijze kunt u, indien u niet kunt deelnemen aan de viering in de kerk, toch deelnemen aan de vieringen. Een handleiding is hier te vinden.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Website ontwikkeling: Exitus ICT