Lees voor
Zoek
Home > Zendingskerk > Cantorij

De Cantorij van de Zendingskerk

Cantorij

De cantorij van de Zendingskerk geeft inmiddels al meer dan 25 jaar muzikale kleur en invulling aan de liturgie. De 7 mannen en 15 vrouwen sterke cantorij zingt tijdens speciale kerkelijke feest- en gedenkdagen, en het avondmaal.

Het zijn echter niet alleen die momenten waarop de cantorijleden er samen staan. Wekelijks komt de cantorij op woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur in de kerk bijeen. Er worden liederen uit een breed repertoire geoefend.
Eén keer in de maand wordt er ook tijd vrijgemaakt voor een gezellig gesprek met een kopje koffie.

De cantorij beschikt over een cantorijcommissie (CC) van twee personen. Zij voeren bestuurlijke taken uit en organiseren passende activiteiten.
De cantorijcommissie heeft besloten om een wachtlijst in te voeren voor Alten en Sopranen. Bassen en Tenoren zijn van harte welkom.

Meer weten? Neem contact op met één van de CC leden:
Marianne Hardeman : marlu10@kpnmail.nl
Hetty van Otterloo : hetty1205@hotmail.com

Andere tijden
Doorgaans verglijdt de tijd zonder merkbare onderbrekingen, zoals de continue loop van de secondewijzer langs de cijfers van het uurwerk.

Maar nu het Corona virus ons leven inmiddels grondig heeft veranderd realiseren we ons allemaal hoe de tijd ineens schoksgewijs lijkt te zijn versprongen. In ons dagelijks leven zijn de voorheen vanzelfsprekende routines niet meer van toepassing. Dat geldt voor het vertrouwde ritme van de wekelijkse zondagse samenkomsten in onze Zendingskerk maar in het bijzonder voor de hoogtepunten in de kalender van het kerkelijk jaar.

Wie had kunnen voorzien dat we met onze cantorij sinds woensdag 11 maart voorlopig voor het laatst bijeen zouden zijn geweest om te beginnen met de voorbereidingen voor de Goede Week en Pasen? En dat we vermoedelijk pas in september weer als cantorij bijeen zullen komen? Maar zelfs dat is niet zeker. Gelukkig kunnen we terugkijken op de dienst van 8 maart, de 2e Zondag van de VeertIgdagentijd, waarin we tevens de Maaltijd van de Heer hebben gevierd. Toen al met enkele kleine hygiënische aanpassingen. Als besluit van de gezangen tijdens het uitdelen van brood en wijn zong de cantorij meerstemmig lied 845 uit het Liedboek: “Tijd van vloek en tijd van Zegen”, op tekst van Huub Oosterhuis en op de prachtige en zeer passende melodie van Henri Heuvelmans.

Percy van Keulen, onze begeleider op piano en orgel, mailde me op 30 maart: “Je keuze om met de cantorij het lied 'Tijd van vloek en tijd van zegen' in te studeren, is merkwaardig profetisch gebleken: de uitvoering in de dienst begin deze maand vond vlak voor de uitbraak in Nederland plaats.”

Tijdens diezelfde repetitie op 11 maart hebben we de opname teruggeluisterd van het motet “Ecce quomodo moritur iustus” (Zie hoe de rechtvaardige sterft) dat we op Goede Vrijdag 2019 ten gehore hadden gebracht. We waren zelf verbaasd over het resultaat. Heel spijtig dat dit nu in 2020 niet kan worden herhaald. Maar ter compensatie is de link naar de opname bijgevoegd. Intussen zijn met steun van een kernbezetting de drie diensten van het Triduum opgenomen, online beschikbaar. Zoals al in “Contact” nummer 3 - 2020 is beschreven zullen we ook het hoogfeest van Pasen helaas op afstand moeten vieren.

Vanaf begin juli 2020 zingen steeds drie cantorijleden de liederen in de dienst.
Vanachter schermen en op gepaste afstand.


Wilbert de Kruiff
Cantor

Dan nog een tip van Jan Admiraal: Eerder kwam al eens ter sprake bij vakantie en of andere periode zonder stemoefeningen, hoe blijft mijn stem in conditie? De situatie waarin wij allen zitten is er zo een.?Deze link geeft een filmpje, waarin tekst en uitleg worden gegeven.

Over het benodigde slangetje moet nog worden nagedacht, hoe kom je eraan? Online bestellen of wie brengt het langs, bijvoorbeeld? 

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Website ontwikkeling: Exitus ICT