Lees voor
Zoek
Home > Zendingskerk > Zomerdiensten

Kerkdiensten

Zomerdiensten

De zomerdiensten - zo noemen we hen nu - gaan zoals al gemeld en aangestipt over het thema 'overgangen'. De drie voorgangers, Sj. Zwaan, J. Mar Molenaar en ondergetekende hebben daarvoor verhalen uit de Bijbel gekozen die ons betreffende dit thema geschikt leken. De verhalen zijn uitgezocht en aangereikt door Sjoerd, waarvoor hartelijk dank. Mooie en inspirerende keuze! Hier even de data, de voorgangers en de verhalen:

8/7: Gal. 1, 17 (Wahl)
Saulus gaat na zijn beslissende bekeringservaring naar Arabië om zich te bezinnen op zijn verdere weg als volgeling van Christus. Hij doet er twee jaar over!

15/7: Gen. 12 (Zwaan)
Abram en Saraï beslissen om hun thuisomgeving te verlaten, want er is een beloofd land te bereiken... Dit zoeken naar een beter land is van alle tijden. We noemen dit verschijnsel ‘migratie’.

22/7: Gen. 32 (Mar Molenaar)
Jakob in de nacht aan de Jabbok, een gevecht... met wie, met God, met een onbekend iemand of iets, met zichzelf – of is dat niet zo uit elkaar te houden?

29/7: 1 Kor. 8 (Zwaan)
Betekent een nieuw leven (in Christus) ook een ander dieet? Wel of geen offervlees? Hier zit veel meer aan vast dan een stukje vlees, een hele levenswijze. Vandaag is de vraag niet koosjer of niet, maar veganistisch of niet…

5/8: Hand. 10 (Wahl)
Weer een kwestie van dieet? De droom van Petrus om over zijn eigen schaduw (identiteit) heen te springen

12/8: Marc. 7, 24-30 (Mar Molenaar)
Ook hier gaat het over het overschrijden van een grens bij Jezus zelf; hij leert van een 'vreemde vrouw'.

19/8: Filemon (Wahl)
Het verhaal van Onesimus, een jonge man die via Paulus van slaaf 'broeder' wordt. In Christus worden de maatschappelijke posities transparant en open. Een revolutie met een vriendelijk gezicht?

Dit zijn maar aanduidingen, losse associatieve flodders van maar één van de drie voorgangers. Het moge duidelijk zijn dat in deze verhalen van overgangen en grensoverschrijdingen alle dimensies van het leven en samenleven aan de orde komen. Het is aan de desbetreffende voorganger om hierin een keuze te maken. Spannend!

Muzikale medewerking
In drie diensten is er muzikale medewerking aan de piano. In de eerste dienst zijn dat ondergetekende en Carla Kool met drie stukken waarin overgangen een rol spelen, harmonisch en qua compositie. Dries Vredenberg werkt in twee andere diensten mee waarin overgangen van muzikale stijlen hoorbaar zullen zijn.

Heel veel luisterplezier - in alle opzichten!

Rainer Wahl

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Website ontwikkeling: Exitus ICT