Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Vanuit de kerkenraad 27-10-2022

Vanuit de kerkenraad

27 oktober 2022

Vanuit de kerkenraad.

Enige tijd is er naar de gemeenteleden geen terugkoppeling geweest vanuit de kerkenraad. Dat is een van de consequenties van het niet hebben van een scriba... Echter vindt de kerkenraad het belangrijk u mee te nemen in de zaken waar we mee bezig zijn, dus vanaf nu brengen we daar verandering in.

Kerkenraadsweekend

Onlangs hebben we tijdens het kerkenraadsweekend het onderwerp "homoseksualiteit in de kerk" verder uitgediept. Wij hadden mooie gesprekken. In januari willen we rond een tweetal kerkdiensten (15 en 22 januari) hierover verder praten. De dienst op 22 januari zal een interactieve dienst zijn.

De Vleugel

Onze gemeente, de Parasol en de wijkvereniging namen samen initiatief voor het oprichten van de stichting De Vleugel. Het gebruik van De Vleugel zal zijn 50% kerk en 50% overige. Het beheer en de exploitatie wordt uitgevoerd door de stichting. De Vleugel is inmiddels in gebruik genomen en komende dagen wordt de inrichting afgerond.

Liturgisch centrum

We denken opnieuw na over de herinrichting van het liturgisch centrum. T.z.t. komen we hier bij u op terug.

De commissie WOK

De commissie WOK (Westerkerk, Oude kerk, Kerkelijk centrum) is bij elkaar geweest. U heeft op de onlangs gehouden gemeenteavond daarover kunnen horen. Binnen de kerkenraden wordt hier vervolg aan gegeven. 
Website ontwikkeling: Exitus ICT