Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Vanuit de kerkenraad 20-1-2022

Vanuit de kerkenraad

20 januari 2022

De kerkenraad vergaderde op donderdag 20 januari. Dit was de laatste vergadering in de oude samenstelling. We delen graag een aantal onderwerpen uit deze vergadering.

Coronamaatregelen
De persconferentie van 14 januari en de adviezen van het CIO en de PKN die daarop volgden, maakten mogelijk dat we kunnen versoepelen. Op 23 januari, de bevestigingsdienst, is er ruimte voor 50 bezoekers. We zijn blij dat de PKN tevens adviseert het gemeenteleven weer op te starten. De volgende persconferentie volgt al snel en de verwachting is dat dit tot verdere versoepelingen zal leiden. Het laatste nieuws vindt u zoals gebruikelijk op de website.

Vacatures en benoemingen
In de weken voor de vergadering heeft de kerkenraad Gerco van den Brink en Hans Koster benoemd in het ambt van diaken. We zien met dankbaarheid dat we hiermee zeven van de negen vacatures hebben ingevuld. De vacatures voor scriba en ouderling-kerkrentmeester (gebouwen) staan nog open.

Begroting 2022
De kerkenraad heeft de begroting voor 2022 vastgesteld. Ook 2021 was een jaar waarin door de omstandigheden noodgedwongen minder geld werd uitgegeven dan begroot. Met de begroting voor 2022 gaan we uit van betere tijden waarin weer ruimte is voor de geplande en begrote activiteiten.

Paaskaars
We kozen met elkaar een nieuwe paaskaars uit de beschikbare modellen. De nieuwe paaskaars krijgt hetzelfde reliëf als dit jaar: ‘Vredesduif’.

Jeu de Boules-banen
Wellicht heeft u het al gezien: het openbaar groen naast de Westerkerk is opgeknapt en er zijn voor De Parasol een aantal Jeu de Boules banen aangelegd. Op donderdag 27 januari vindt de opening van deze banen plaats. Met dank aan de gemeente Ermelo en De Parasol is het aanzicht van die kant van de Westerkerk flink opgeknapt.

Pilot Scipio-app
Het is al eerder aangekondigd: binnenkort start er in de Westerkerk een pilot met een app voor onze kerk. We gaan in deze pilot gebruik maken van de app van Scipio. Binnenkort volgt meer informatie.

Afvaardiging werkgroep samenwerking met andere wijken
De afvaardiging vanuit de Westerkerk naar de werkgroep die gaat kijken naar de mogelijkheden voor samenwerking met de Oude Kerk, het Kerkelijk Centrum en de Westerkerk bestaat uit kerkenraadslid Mark de Groot en gemeenteleden Machteld van Dam en Arend Arends.

Afscheid ambtsdragers
Met een persoonlijk woord van dank en voor elk een bos bloemen namen we afscheid van Karin, Miranda, Arjen, Cor, Henny, Anja, Annet, Mart, Patricia en Aart.
Website ontwikkeling: Exitus ICT