Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Vanuit de kerkenraad 18-11-2021

Vanuit de kerkenraad

18 november 2021

Graag informeren we u over de onderwerpen die in de vergadering van 18 november aan de orde zijn geweest.

Vacatures en benoemingen
In deze vergadering hebben we drie ambtsdragers benoemd: jeugdouderling Nathaniël van Dijk, jeugddiaken Sophie Kwant en diaken Henk Onderwater. We zijn dankbaar dat hiermee de eerste vacatures ingevuld zijn. De komende weken gaan we voortvarend verder om de overige vacatures in te vullen. De bevestigingsdienst is op zondag 23 januari 2022.
Klaas van de Kamp is diaconaal medewerker in de themagroep Aarde, maar heeft aangegeven aan het einde van het jaar te stoppen. Onze diaken Annet van de Top is aan het einde van dit jaar aftredend en gaat als diaconaal medewerker verder in de themagroep Vluchtelingen.

Muziek en techniek
In de kerkenraad zijn er zorgen over de bezetting van het muziek- en geluidsteam. Beide teams zijn qua omvang kwetsbaar, terwijl muziek in de erediensten een heel belangrijk element is. De kerkenraad wil hier graag samen met een aantal gemeenteleden naar kijken om te zien welke mogelijkheden er zijn om dit te verbeteren. Binnenkort leest u hier meer over.
De coördinatie van de muziek ligt sinds een jaar of vijf in de handen van Margreet van den Bosch. Ze heeft echter aangegeven hier aan het einde van dit jaar mee te willen stoppen. We zijn dankbaar dat ze al die jaren deze belangrijke taak op zich heeft genomen, en we gaan uiteraard op zoek naar opvolging.

NBV21
Enkele weken geleden kwam de nieuwste editie van de NBV-vertaling uit. Een exemplaar van deze ‘NBV21’ ligt inmiddels op de liturgische tafel voorin de kerk. De kerkenraad heeft besloten om met ingang van 1 januari 2022 deze vertaling standaard voor de lezingen te gaan gebruiken. We schaffen hiervoor een nieuwe kanselbijbel aan.

Verkenning samenwerking met Oude Kerk en Kerkelijk Centrum
In de langetermijnplannen van Hervormd Ermelo staat beschreven dat de wijken Oude Kerk, Kerkelijk Centrum en Westerkerk meer gaan samenwerken met het oog op een eventuele samenvoeging in de toekomst. In oktober vond een eerste overleg plaats met afvaardigingen van de drie wijken en de Algemene Kerkenraad. De wijkkerkenraad ziet dit proces met vertrouwen tegemoet.

Pilot app voor kerken
Vorige maand schreven we dat er een proef komt met een app voor kerken. De kerkenraad heeft ingestemd met het verzoek om in onze wijk deze pilot te houden.

De eerstvolgende vergadering van de wijkkerkenraad is op 16 december.
Website ontwikkeling: Exitus ICT