Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Vanuit de kerkenraad 16-12-2020

Vanuit de kerkenraad

16 december 2020

De wijkkerkenraad vergaderde op 16 december jongstleden. Graag doen we kort verslag van de onderwerpen uit deze vergadering. De vergadering vond online plaats en stond voor een groot deel in het teken van de lockdown en de consequenties hiervan voor ons.

Lockdown: consequenties en keuzes
De kerkenraad heeft de discussie gevoerd wat te doen met de kerkdiensten en overige activiteiten in de Westerkerk in deze periode van lockdown. Volgens de wet mogen we kerkdiensten blijven houden met bezoekers. Maar de kerkenraad vindt dit niet verstandig. Als Westerkerk willen we een bijdrage leveren aan de strijd tegen het coronavirus en volgen we het advies van het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken). Ook de PKN ondersteunt deze keuze. Natuurlijk is het spijtig dat we juist met de kerstdagen niet bij elkaar mogen komen, maar we zien het als een onvermijdelijke keuze in het belang van ons allemaal, binnen en buiten onze wijkgemeente.

In het verlengde van deze keuze gaat hiermee ook het kinderkerstfeest op 20 december niet door, evenals vergaderingen, kringen en andere activiteiten die in de Westerkerk zouden plaatsvinden. Ook het jeugdwerk leggen we stil, in navolging van de keuze om ook de scholen te sluiten.

Op woensdagmiddag blijft de kerk wel open voor bezoek.

Uiteraard gaan de kerkdiensten online door zoals oorspronkelijk gepland. Op kerstavond is er één viering om 20.00 uur; op Eerste Kerstdag is er één dienst om 10.00 uur. We hopen dat u vanuit huis de diensten in de komende periode zult meevieren zodat we op deze manier toch met elkaar verbonden zijn.
De maatregelen duren tot 19 januari.

Kerkklokken in de nieuwjaarsnacht
Vanuit het CDA is er een landelijke oproep om op 1 januari om 0.00 uur de kerkklokken te luiden. De kerkenraad en de koster werken hier graag aan mee.

Videoregistratie avondmaalsviering
Voor de videoregistratie is er een protocol waarin staat wat we wel en niet in beeld brengen. Hierin staat o.a. dat tijdens avondmaalsvieringen gemeenteleden niet herkenbaar in beeld komen. In de praktijk blijkt dit lastig vanwege de opstelling en looproute. De keuze om tijdens de viering een afbeelding of iets anders dan de kerkzaal te tonen, heeft tot gevolg dat kijkers thuis zich niet verbonden voelen met wat er in de kerk tijdens de avondmaalsviering gebeurt. We gaan binnenkort peilen in de gemeente hoe u aankijkt tegen een aanpassing van het protocol op dit punt. Over de manier waarop u uw mening kunt geven, volgt later informatie.
Website ontwikkeling: Exitus ICT