Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Vanuit de kerkenraad 20-6-2019

Vanuit de kerkenraad

20 juni 2019

Op 20 juni vond de laatste vergadering voor de zomerperiode plaats. Vanuit deze vergadering willen we graag de volgende zaken met u delen.

Het jeugdwijkteam heeft zich verdiept in de rol van kinderen aan de viering van de Maaltijd van de Heer. Ze concluderen dat er geen Bijbelse grond is om kinderen niet deel te laten nemen, maar vinden ook dat de vorm die we nu hebben (kinderen krijgen de zegen tijdens de lopende viering) mooi is. Aanvullend daarop stelt het JWT voor om ruimte te geven om kinderen deel te laten nemen wanneer kinderen en hun ouders dit graag willen. We willen graag de gemeente hierover horen. Na de zomer zullen we hier in de kerkenraad verder over doorpraten en het gesprek met de gemeente organiseren. Pas nadat we de gemeente gehoord hebben, volgt de besluitvorming.

Enkele weken terug hebben we onder leiding van Steven van Kooten met 29 personen gekeken naar de inrichting van het liturgisch centrum. Het was een constructieve avond waar veel idee├źn uit zijn gekomen. Ook hebben we diverse voorbeelden gezien van andere kerken. De kerkenraad heeft besloten om het traject met Steven van Kooten voort te zetten. Ook hierin willen we graag de gemeente betrekken.

Voor de vervanging van de keet en uitbreiding van de zalen van de Westerkerk heeft de architect een eerste schets gemaakt. Op basis van deze tekening hebben we als kerkenraad een eerste beeld gezien over hoe de indeling zou kunnen worden. Aangezien er nog volop nagedacht wordt over diverse aanpassingen op deze schets en we ook nog onderzoeken wat financieel haalbaar is, vinden we het nog te vroeg om de gemeente iets te laten zien. In dit stadium willen we eerst met het College van Kerkrentmeesters in gesprek. We houden u uiteraard op de hoogte.

Met Johan van den Berg en Jan van Aller hebben we twee nieuwe hulpkosters. Hiermee is het team van (hulp)kosters weer op sterkte.

De oproep aan u om mee te helpen in de organisatie van de gemeentezondag heeft geen reacties opgeleverd. De kerkenraad zal daarom de gemeentezondag zelf organiseren. De invulling is nog niet bekend.

Aan het einde van dit jaar zijn tien ambtsdragers aftredend. Na de zomer willen we de inventarisatie doen wie zich herkiesbaar stellen en hoeveel vacatures er per 1 januari ontstaan.

In de maanden juli en augustus is de kerkenraad met reces. Het nieuwe seizoen starten we met de centrale ambtsdragersvergadering op 2 september. In die week vergadert ook het moderamen weer; de week erna is de eerste kerkenraadsvergadering van het nieuwe seizoen. Uiteraard blijven we, voor zover we niet op vakantie zijn, aanspreekbaar en hopen we u te ontmoeten in en rond de zondagse diensten.
Een goede zomer gewenst!
Website ontwikkeling: Exitus ICT