Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Vanuit de kerkenraad 16-5-2019

Vanuit de kerkenraad

16 mei 2019

Graag willen we u informeren over een aantal onderwerpen uit de vergadering van de wijkkerkenraad van 16 mei jongstleden.

Vlaggenmast
Zoals we al eerder schreven, hebben we momenteel geen vlaggenmast. De kerkenraad heeft in de vergadering besloten om een nieuwe vlaggenmast te plaatsen. Daarnaast schaffen we een PKN-vlag aan die op iedere zondag tijdens de kerkdienst zal wapperen.

Liturgisch centrum
Op 11 juni aanstaande willen we met u en architect Steven van Kooten, o.a. gespecialiseerd in bouw en inrichting van kerken, van gedachten te wisselen over de mogelijke herinrichting van het liturgisch centrum. U heeft hierover kunnen lezen in de nieuwsbrief en het kerkblad. Iedereen is van harte welkom. De avond begint om 19.30 uur. Om praktische redenen zou het fijn zijn als u zich hiervoor van tevoren aanmeldt (bij scriba Aart Verspuij).

Stille Week
We mogen terugkijken op een aantal mooie diensten tijdens de Stille Week. In de kerkenraad hebben we wel geconstateerd dat er niet heel veel bezoekers waren. De mensen die er wel waren, vonden de diensten erg waardevol. Volgend jaar willen we wat nadrukkelijker de gemeente van tevoren informeren over de diensten. Uiteraard met als doel om met meer mensen uit de gemeente deze diensten te vieren.

Afscheid Marijke de Vries
De afgelopen maanden was Marijke de Vries in ons midden in het kader van haar stage voor de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk. In de vergadering heeft ze haar bevindingen met de kerkenraad gedeeld. In een latere vergadering willen haar conclusies en aanbevelingen inhoudelijk bekijken. We hebben in de vergadering met dank voor haar inzet afscheid van haar genomen en we wensen haar veel zegen toe in de tijd die voor haar ligt.

Gemeentezondag
Ook dit jaar willen we als gemeente het nieuwe seizoen starten met de gemeentezondag. Een mooie dienst, ruimte en gelegenheid om elkaar te ontmoeten, koffie drinken, samen eten. Een paar activiteiten wellicht? Dit vergt wel enige organisatie. Vorig jaar heeft de kerkenraad dit op zich genomen. Voor dit jaar zouden we het fijn vinden als er vanuit de gemeente een paar mensen zijn die zich hiervoor willen inzetten. Je hoeft niet alles zelf te verzinnen: vanuit de PKN is er materiaal beschikbaar, al ben je daar niet aan gebonden. Het thema van de PKN is ‘een goed verhaal’. Zie de website van de PKN voor meer informatie. Lijkt het je leuk om hieraan mee te werken? We horen het graag! De gemeentezondag is op 22 september.
Website ontwikkeling: Exitus ICT