Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Vanuit de kerkenraad 13-12-2018

Vanuit de kerkenraad

13 december 2018

De kerkenraad kwam op 13 december weer in een vergadering bijeen. Graag informeren we u over de onderwerpen die in deze vergadering aan de orde zijn geweest.

In deze vergadering namen we afscheid van onze ouderling pastoraat Machteld van Dam. Zoals we u eerder hebben gemeld, heeft Machteld om persoonlijke redenen de keuze gemaakt om haar ambt neer te leggen. We kijken met dankbaarheid terug op een periode waarin Machteld veel heeft betekend voor de kerkenraad en daarmee voor de gemeente. Anne Douwe van der Meer heeft om een time-out gevraagd en is de komende maanden tijdelijk niet actief als diaken.

Al een aantal jaar staat er een vacature van Missionair ouderling open. Daarnaast hebben we een ouderling Vorming & Toerusting. De kerkenraad wil graag de accenten van beide aandachtsgebieden wat verleggen en het samenvoegen onder de noemer Missionaire Gemeenteopbouw. Het heeft raakvlakken met pastoraat, het kringwerk en een aantal wijkoverstijgende activiteiten zoals Open Kerken Ermelo en de activiteiten van Vorming & Toerusting. Voor deze vacature zoeken we een ouderling die dit thema zal gaan ontwikkelen en vormgeven.

De komende weken zullen we ook voor de overige vacatures voor ouderling pastoraat en pastoraal bezoekers gemeenteleden gaan polsen, mede op grond van de namen die de afgelopen tijd ingediend zijn.
Website ontwikkeling: Exitus ICT