Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Vanuit de kerkenraad 15-11-2018

Vanuit de kerkenraad

15 november 2018

Op 15 november jongstleden vergaderde de wijkkerkenraad. Vanuit deze vergadering delen we graag de volgende punten.

De oproep om met elkaar de schoonmaak van de kerk ter hand te nemen, heeft nog niet veel reacties opgeleverd. Daar maken we ons als kerkenraad wat zorgen om. Zoals bij zoveel dingen geldt hier ook “vele handen maken licht werk”. Verplichten gaat niet, en voor betaalde schoonmaak is geen budget.

Greenpeace luidt de noodklok voor het klimaat. Dat gebeurt op zaterdag 1 december om 11:58 uur. Met deze actie, gesteund door het landelijke netwerk van groene kerken en Kerk in Actie, vraagt Greenpeace aan de vooravond van de internationale klimaattop in Polen aandacht voor duurzaamheid. Want het is twee voor twaalf als het op het klimaat aankomt. Ook de Westerkerk doet hier van harte aan mee.

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2019 zijn gestart. Ook dit jaar doen we graag een beroep op u om te geven, maar ook om mee te helpen bij het bezorgen en ophalen van de enveloppen. Een mooie manier om uw broeders en zusters in de gemeente vanuit een ander perspectief te ontmoeten. Te zijner tijd komen we hier graag op terug.

Mart Bakker heeft als voorzitter van de Diaconie de wijkkerkenraad bijgepraat over de ontwikkelingen in de organisatie van de diaconie. Mooi om te zien hoe de wijziging nieuwe energie geeft aan de diakenen en daarmee de hele gemeente.

De kerkenraad heeft ingestemd met het plan om het podium voorin de Westerkerk te verhogen en iets te vergroten. Aanleiding hiervoor is dat het op dit moment niet goed mogelijk is om kabels weg te werken. De aanpassingen zullen in januari plaatsvinden. Bijkomend voordeel is dat een verhoogd podium de zichtbaarheid van de activiteiten op het podium verbetert.

Tot slot gaat de kerkenraad aan de slag met de vacatures die per 1 januari ontstaan. Machteld van Dam heeft aangegeven dat ze haar ambt als ouderling pastoraat neer wil leggen. Daarnaast zijn er twee vacatures voor pastoraal bezoeker. We nodigen de gemeente van harte uit namen in te dienen voor de invulling van deze vacatures. Hierover vindt u in het kerkblad en de nieuwsbrief meer informatie.
Website ontwikkeling: Exitus ICT