Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Vanuit de kerkenraad 18-10-2018

Vanuit de kerkenraad

18 oktober 2018

Vanuit de vergadering van 18 oktober jongstleden zijn er een aantal punten die we graag met u delen.

Als kerkenraad hebben we teruggeblikt op een succesvol kerkenraadsweekend. Van vrijdag 5 oktober tot zaterdagmiddag 6 oktober hebben we als kerkenraad elkaar op een wat informelere manier ontmoet. We hebben elkaar gesproken, met elkaar gebeden en nagedacht over de invulling van komend seizoen. Een aantal besproken punten willen we in januari of februari in een gemeenteavond met u delen. Uiteraard komen we hier nog op terug.

Het is al een poosje stil rondom de aanpassingen van beeld en geluid in de Westerkerk, maar er zijn inmiddels een aantal stappen gezet. De offerte is goedgekeurd wat de weg vrij maakt om de plannen te concretiseren. Er wordt hard gewerkt aan een bekabelingsplan. Om alle kabels – ook die al jaren los op het podium liggen – netjes weg te kunnen werken, bekijken we de mogelijkheden om het podium te verhogen.

Een voorstel van de Algemene Kerkenraad om mee te werken aan periodieke kanselruil met de Gereformeerde Kerk is in de kerkenraad positief ontvangen. Dit houdt in dat we af en toe een wijkpredikant van de Gereformeerde Kerk als voorganger hebben, en ds. André Priem ook in de Gereformeerde Kerk zal voorgaan.

Het Overleg Kerken Ermelo is een interkerkelijk overleg tussen predikanten. Vanuit dit overleg is de vraag gekomen of we als Westerkerk mee willen werken aan een dienst op Aswoensdag. Komend jaar is dat op 6 maart. De kerkenraad staat hier positief tegenover. Dit houdt in dat komend jaar deze oecumenische vering in de Westerkerk plaatsvindt, en ds. André Priem één van de voorgangers zal zijn.

Sinds een aantal maanden is er voorin de Westerkerk een gedachtenistafel waarop foto’s van overleden gemeenteleden staan. In eerste instantie was het plan om na een jaar de foto te verwijderen. Vanuit één van de pastorale teams is het verzoek gekomen om een vorm te bedenken waarbij de foto’s in de kerk kunnen blijven. De kerkenraad vindt dit een mooi initiatief. Het idee is nu om een boek op de tafel neer te leggen waarin we na een jaar de foto plaatsen. Op deze manier blijven de gemeenteleden die we hebben verloren aan de dood toch zichtbaar in ons midden, ook na het jaar dat de foto op de tafel heeft gestaan. De komende weken zullen we dit verder uitwerken.
Website ontwikkeling: Exitus ICT