Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Vanuit de kerkenraad 20-9-2018

Vanuit de kerkenraad

20 september 2018

Op 20 september vond de eerste vergadering van de wijkkerkenraad na het zomerreces plaats. Zoals gebruikelijk willen we u over een aantal onderwerpen informeren.

De kerkenraad is blij met het initiatief van het jeugdwijkteam om de basiscatechisatie uit te breiden naar klas 3 en 4.

Op de avondmaalszondag in september hebben we een lopende viering gehouden in de ochtend en een tafelviering in de middag. Deze middagviering was mede bedoeld voor gemeenteleden die om uiteenlopende redenen niet op zondagochtend naar de lopende viering kunnen komen. De kerkenraad heeft gezien dat deze dienst in een behoefte voorziet. Daarom is er besloten om twee maal per jaar een dergelijke middagviering in het rooster op te nemen. De middagviering vindt plaats op de avondmaalszondagen in maart en september.

Naar aanleiding van een inventarisatie in de kerk zijn een aantal maanden terug drie werkgroepen gevormd. De werkgroep ‘Vertellend Geloven’ heeft een voorstel gedaan voor de organisatie van een aantal samenkomsten. De kerkenraad ondersteunt dit van harte. Vanuit de werkgroep krijgen we als gemeente hier nog informatie over.

De belangrijkste aanpassing in de voorstellen van de werkgroep ‘Gebouw’ is de vervanging van ‘De Keet’. De kerkenraad heeft besloten dat dit prioriteit krijgt. Het is een kostbare en ingrijpende aanpassing, maar noodzakelijk omdat ‘De Keet’ al jaren aan vervanging toe is en we meer ruimte nodig hebben voor onze activiteiten.

De schoonmaak van de kerk is een zorgpunt. Er zijn te weinig vrijwilligers om de kerk schoon te houden. De kerkenraad ziet dit als knelpunt wat op korte termijn moet worden aangepakt. We gaan hiermee aan de slag, en zullen ongetwijfeld een beroep op u gaan doen. Met elkaar het gebouw gebruiken betekent ook dat we het met elkaar schoon moeten houden.

Het weekend van 5/6 oktober is het jaarlijkse kerkenraadsweekend. Van vrijdagmiddag tot zaterdagmiddag is de kerkenraad ‘de hei op’ voor ontmoeting, bezinning en verdieping rond het thema ‘verbinding’. Op deze manier willen we ons samen voorbereiden op het nieuwe seizoen.

Ieder jaar mag de kerkenraad een bestemming kiezen voor de opbrengst van de zendingsbussen in de maanden november en december. De kerkenraad wil dit jaar graag een beroep op de gemeente doen. Heeft u suggesties voor een diaconale bestemming? U kunt het doorgeven aan de scriba.

Nieuwe pastoraal bezoeker
Binnen het team Pastoraat zijn een aantal vacatures voor pastoraal bezoeker. Mevr. Dineke Vletter is bereid gevonden deze taak op zich te nemen. De kerkenraad heeft in de afgelopen vergadering van harte hiermee ingestemd. We wensen Dineke mooie contacten en veel zegen toe bij de invulling van deze taak.

Website ontwikkeling: Exitus ICT