Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Vanuit de kerkenraad 28-6-2018

Vanuit de kerkenraad

28 juni 2018

Eind juni was de laatste vergadering van de wijkkerkenraad voor het zomerreces. In deze vergadering heeft Geeske Telgenhof de resultaten van haar onderzoek gepresenteerd: “Wat kan de Westerkerk in Ermelo leren van Interchurch om de eredienst relevanter te laten zijn voor jongeren?” Ze benadrukt in dit onderzoek het belang van relaties voor jongeren, en adviseert om jongeren meer te betrekken en hen verantwoordelijkheid te geven.

Ook heeft de kerkenraad kennis genomen van de bevindingen van de werkgroep Gebouw, de werkgroep Bezielen, Verbinden en Open Kerk en de werkgroep Vertellend Geloven. Na de zomer gaan we in detail naar de resultaten kijken om prioriteiten te stellen. Uiteraard zullen we de gemeente daarover informeren.

Na de zomer komt er een geheel nieuwe website. In de vergadering is de kerkenraad bijgepraat over de voortgang en de nieuwe opzet.
Een zorgpunt voor de kerkenraad is de schoonmaak van de kerk. Dit ligt nu bij een te klein aantal vrijwilligers. We gaan de komende tijd kijken hoe we dit kunnen verbeteren.

Zoals gebruikelijk vlak voor de zomervakantie hebben we achterom gekeken naar het seizoen wat achter ons ligt. We zijn dankbaar voor de goede sfeer in de kerkenraad en in de gemeente waarin we met elkaar onze taak mogen uitvoeren. Een enkel verbeterpunt nemen we mee naar het komende seizoen.

De kerkenraad is in de maanden juli en augustus met reces. Het nieuwe seizoen starten we met de centrale ambtsdragersvergadering op 3 september. De eerstvolgende kerkenraadsvergadering is op 20 september. Uiteraard blijven we, voor zover we niet op vakantie zijn, aanspreekbaar en hopen we u te ontmoeten in en rond de zondagse diensten.
Namens de kerkenraad een goede zomer gewenst!
Website ontwikkeling: Exitus ICT