Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Gebedspunten

Gebedspagina's

Gebedspunten

Jan Minderhoud wil graag weten of er gebruik wordt gemaakt van deze rubriek met gebeden en onderwerpen voor dank en voorbede. Stuur hem een af en toe een mail of geef feedback.

“Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend, en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.” (2 Kronieken 7:13-14)

26 september: wereldwijde dag van verootmoediging
28 september  Grote Verzoendag

18-28 september: bidden en vasten voor ons land  
2-9 oktober Loofhuttenfeest


Als Gods kinderen worden we opgeroepen ons te verootmoedigen voor God en te bidden voor ons land en volk. U kent vast wel familieleden, vrienden en bekenden die ver van God zijn afgedwaald. Steeds minder mensen geloven in de reddende boodschap van het Evangelie. En wist u dat er jaarlijks 30.000 kinderen geaborteerd worden? Het zal u niet ontgaan dat er wetten in de maak zijn waarmee mensen het recht in eigen hand kunnen nemen om hun leven te beëindigen. Het volk van Nederland gooit Gods wetten aan de kant. Het Europese migratiebeleid is helemaal vastgelopen, kamp Moria op Lesbos staat in brand. In ons eigen land vereenzamen mensen en is er zinloos geweld. Geweld tegen politie en overheidsgezag nemen toe, seksuele onreinheid en pornoverslaving nemen hand over hand toe en ga zo maar door…
Gelooft u dat we een God dienen die ons land wil en kan herstellen? 2 Kronieken 7:13-14 belooft het ons! Doe daarom met ons mee u te verootmoedigen en bid en/of vast voor ons land. In september zijn er meerdere mogelijkheden:

1. 18 – 28 september (parallel aan de Tien Dagen van Omkeer voor het Joodse volk): 10 dagen om te bidden en te vasten. Vasten kan op verschillende manieren: door 24 uur of langer maaltijden te laten staan, door soberheidsvasten (geen lekkernijen), of door dagelijks het nat-wat-zat-principe toe te passen: bij het ontbijt alleen drinken, een heel lichte lunch en ’s avonds een normale maaltijd.

Vanaf zaterdag 19 sept tot en met vrijdag 25 sept staan op de volgende momenten in De Oase de deuren open voor gebed en verootmoediging
- zaterdag 19 september 19.30-20.30 uur
- zondag 20 september 19.30-20.30 uur
- maandag 21 september 19.30-20.30 uur
- dinsdag 22 september 10.00-11.00 uur
- woensdag 23 september 19.30-20.30 uur
- donderdag 24 september 10.00-11.00 uur
- vrijdag 25 september 19.30-20.30 uur


2. Zaterdag 26 september: een dag van gebed en verootmoediging in De Oase, Stationsstraat 12, tijden: 10.00 – 11.00 uur en 15.00 – 16.00 uur. I.v.m. corona is opgave verplicht, mail
U kunt natuurlijk ook in uw eigen kerk of gemeente meedoen en er een eigen invulling aan geven.
Meer informatie vindt u via deze filmpjes: https://youtu.be/pQX8irBO8Pg (met Nederlandse ondertiteling) of https://youtu.be/sNEEs5tb5P4 (Cees Vork) of de website https://de-terugkeer.nl/#meer-informatie

Els Jagt - Annet Meester - Jan Minderhoud - Manuel van den OudenWebsite ontwikkeling: Exitus ICT