Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Gebedspunten

Gebedspagina's

Gebedspunten

Jan Minderhoud wil graag weten of er gebruik wordt gemaakt van deze rubriek met gebeden en onderwerpen voor dank en voorbede. Stuur hem een af en toe een mail of geef feedback.


GEBEDSAVONDEN VOOR EVANGELISATIEWERK IN, RONDOM EN VANUIT ERMELO
Wanneer? Zeven maandagavonden: 15, 22 en 29 juli, 5, 12, 19 en 26 augustus
Waar? De Binnenkamer, Stationsstraat 20 (naast het VVV, en bij boekwinkel Evita)
Hoe laat? 20.00 - 21.00 uur

GEWIS
GEWIS (Gezamenlijk EvangelisatieWerk Is Sterk) organiseert in samenwerking met De Oase op dinsdagavond 16 juli en 20 augustus een braderieactie. Er zal dan een kraam voor De Oase staan. Vanuit die kraam hopen we te evangeliseren tijdens de braderie. Dit zal op beide avonden plaatsvinden van 18:00 uur tot 21:00 uur.
Op de braderie komen veel toeristen en inwoners van Ermelo. Door kaartjes en evangelisatiemateriaal proberen we met hen in gesprek te komen of een boodschap mee te geven. Verder wordt er gewezen op de Alphacursussen en zijn misschien twee korte gospelconcertjes.
Graag danken voor:
• Dat we deze mogelijkheid hebben om zo open straat te mogen evangeliseren.
Graag bidden voor:
• Mooi weer.
• Voldoende medewerkers.
• Open harten van de mensen die we mogen ontmoeten en aanspreken.
• Een goede samenwerking met De Oase.
• Voor alle medewerkers die dit in afhankelijkheid van de Heere willen doen en de liefde van Jezus willen delen.


DE OASE
De Oase gedurende de zomermaanden
Ook graag gebed voor De Oase, omdat daar regelmatig vakantiegasten binnenlopen, niet alleen tijdens de braderie, maar ook overdag. Dat er goede contacten mogen zijn vanuit de liefde van Christus.


HET BAKEN
Plaats: Camping De Kriemelberg, Drieërweg 104, Ermelo
Het Baken is een interkerkelijke evangelisatiecommissie in Harderwijk die als doelstelling heeft om gedreven door de liefde van Christus, present te zijn met het Evangelie, daar waar mensen tot rust willen komen. Dat present zijn doen ze tijdens het Hemelvaartsweekend en in de komende zomer opnieuw op camping De Kriemelberg, en wel in de zomerweken van 13 juli tot 16 augustus. Contactpersoon Saapke Foppen schrijft: “Gebed... een essentieel en erg belangrijk onderdeel van het campingwerk. Wanneer teamleden, pastorale echtparen en mentoren het werk zonder God doen, zullen wij en de campinggasten vast en zeker een leuke zomer hebben, maar zal het werk geen vrucht kunnen dragen. Daarom zijn we ontzettend dankbaar dat jullie met ons mee willen bidden (als drijvende kracht achter ons werk) om Gods nabijheid en zegen. Willen jullie bidden voor:
• De teamleden: dat ze zich met hart en ziel zullen inzetten voor onze God en voor de mensen op de camping.
• De pastorale echtparen: dat hun hart vervuld van de Geest mag zijn en zij zullen zien en opmerken waar mensen iets nodig hebben.
• De campinggasten: dat ze met een open hart en houding op de camping staan, zodat God hen kan raken met Zijn liefde, Woord en Geest.
• Dat het werk een schakel mag zijn in hun geloof / hun zoektocht naar God.
• De mentoren die het team ondersteunen, dat zij een stabiele (terugval)basis voor het team zijn.
• Onderlinge liefde en plezier met en bij teamleden/campinggasten.
• Dank en bid voor de mensen die de Dabar-weken overal in het land mogelijk maken.
• Danken voor de vrijheid waarin we Gods liefde openlijk mogen verspreiden.
• Danken voor het enthousiasme waarmee men aan de slag is gegaan. Bidden om een blijvend vuur en enthousiasme.
• Danken en bidden voor Gods aanwezigheid en de Heilige Geest. Hij laat niet los van Zijn hand begon!
Het team van Het Baken was al actief tijdens het Hemelvaartsweekend (29 mei - 1 juni), en vervolgens vijf weken van zaterdag 13 juli t/m vrijdag 16 augustus. Zie ook www.bakenharderwijk.nl
Dit mailde Saapke ook nog:
“Wat zijn we u en jou dankbaar dat jullie biddend om ons heen willen staan! Ontzettend fijn om te weten dat er een groep mensen is die ons op deze manier ondersteunen! We willen jullie van harte uitnodigen voor de singins deze zomer: onze achterban is tijdens de singin welkom om een kijkje te nemen op de camping en het team te ontmoeten. Voor de rest van de week zijn zij 'voor' de campinggasten ?? De singins zijn elke zondag en beginnen om 20:00 uur op camping de Kriemelberg.
Wil je wekelijks kennismaken met de teams en onze terugblikken lezen? Stuur dan een berichtje naar info.bakenharderwijk@gmail.com, dan sturen we jullie aankomende zomer de mailtjes! “

ZOMERKAMPEN STICHTING GAVE
Stichting Gave uit Harderwijk organiseert in de zomer meerdere interculturele zomerkampen voor jongeren, waaronder eentje in Ermelo (29 juli-3 aug.), voor jongeren van 19 tot 26 jaar. Voetballen met een Syriër, een Afghaan die de Bijbel uitlegt en heerlijk exotisch eten. Op een Gave-kamp maak je het allemaal mee.
Er zijn door de zomer heen voor drie leeftijdsgroepen (13-26 jaar) kampen, vier in Lunteren en een in Ermelo.

OUTREACH VELUWE
Outreach Veluwe richt zich op het brengen van het evangelie van Jezus Christus op de Veluwe. In de week van 24 tot 31 augustus zal er een outreach plaatsvinden. De jongeren die daarbij betrokken zijn, hopen elke ochtend in Nunspeet gezamenlijk te beginnen, om daarna in de middag en avond in hun eigen woonplaats te evangeliseren of andere acties te doen. Het gaat in ieder geval om de volgende plaatsen: Nunspeet, Harderwijk, Elburg, en Ermelo. Zie verder www.outreachveluwe.nl

VAKANTIE BIJBEL WEEK
Urgent: twee leden van het kernteam kampen met ernstige ziekte. Mede daardoor dreigt er nu ook een tekort aan vrijwilligers. Graag gebed voor de VBW- week.
De Vakantie Bijbel Week (VBW) is een week waarin kinderen bezig zijn met het evangelie, door middel van liedjes zingen, knutselen, luisteren naar verhalen uit de Bijbel en nog veel meer. De VBW wordt altijd in de laatste week van de zomervakantie gehouden.
De VBW is er voor alle kinderen van 4 tot en met 11 jaar (groep 1 t/m groep 8).
De organisatie van de VBW, ligt in handen van de werkgroep Vakantie Bijbel Week en valt onder de verantwoordelijkheid van de Hervormde Gemeente (PKN) van Ermelo.
Lydia Lakerveld schrijft: “We merken dat het steeds lastiger wordt om (op tijd) medewerkers te vinden, maar we vertrouwen erop dat God ook dit jaar weer zal voorzien.”
• Het thema van dit jaar is: KLEUR JE DAG!
Aan de hand van diverse kleuren wordt het evangelie uitgelegd
• De VBW vindt plaats van maandag 26 t/m donderdag 29 augustus, in het Kerkelijk Centrum. Op ma-middag: 13.30 – 15.30 uur, dinsdag- t/m donderdagmorgen, 9.30 – 11.30 uur en zondagmorgen 1 september tijdens de dienst in het Kerkelijk Centrum vindt de afsluiting plaats.
• Doelgroep: kinderen van leeftijd 4 t/m 11 jaar (basisschool). Kinderen die nog nooit iets gehoord hebben van het evangelie, als ook kinderen die wel (eens of regelmatig) naar de kerk gaan, zijn van harte welkom.
Ons gebed mag zijn voor:
- betrokken medewerkers die Jezus’ liefde uitstralen en verkondigen
- inspiratie van de Heilige Geest tijdens de voorbereidingen;
- dat veel (nieuwe) kinderen bereikt kunnen worden met het evangelie; dat de ‘zaadjes in goede aarde mogen vallen’, zodat ze tot wasdom kunnen komen;
- bescherming voor uiterlijke en innerlijke gevaren tijdens de week zelf.

ZOMERKAMPEN voor kinderen en jongeren in …. Oekraïne, Servië en Moldavië
Oekraïne en vooral Moldavië horen tot allerarmste gebieden van Oost-Europa.
Good Nieuws Service wordt gerund door de Ermeloër Jan Peterse en doet daar al bijna 50 jaar een prachtig werk in de Oekraïne, Moldavië en Servië. Stichting GNS ondersteunt er gemeentes en jeugdkampen, vooral in de zomervakanties die 3 maanden duren. Veel bijbels, zangboeken en praktische hulpmiddelen worden daarheen gebracht. Ook kinderen en jongeren ontvangen er (kinder)bijbels.
De jeugdkampen beginnen in de Oekraïne half juni (drie tot viermaal 150 jeugdkampen!) en gaan door tot eind augustus. In Servië en in Moldavië beginnen ze kampen in juli. Er wordt door de jongeren altijd om gebed gevraagd en in de Oekraïne komen velen tot geloof in de Heer Jezus, meestal onder tranen ... De Heilige Geest is in dit land daar sterk aanwezig. De opwekking is al jaren gaande. De kerken zitten bomvol. Er zijn kerken waar 2000 zitplaatsen zijn. Door de vele jaren communistische systeem was het onbekend dat er hoop en leven na de dood is. Vaak hebben kinderen en jeugd het moeilijk, omdat de ouders thuis vaak niet begrijpen wat er gebeurd is. Er is in de Oekraïne veel vraag naar bijbels en kinderbijbels, vooral in het oorlogsgebied (die is nog steeds volop gaande) en onder de vluchtelingen. Er zijn mensen die met gevaar voor eigen leven grote hoeveelheden bijbels naar dit oorlogsgebied brengen en weten dat ze in Gods wil zijn.
Ook in Moldavië, het armste land van Europa, komen er velen tot geloof, maar ook hier is gebed erg nodig. Het wonder is dat de teams van GNS als buitenlander toegang hebben tot een gevangenis waar iedere gevangene levenslang heeft. Dimi is in de gevangenis tot geloof gekomen, hij zit hier al 24 jaar en elke zondag brengt hij aan andere gevangenen het evangelie. Bid dat dit werk zal uitgroeien tot meer. In de winter is het heel zwaar in Moldavië. Er zijn bejaarden die sterven omdat ze geen voedsel of hout voor de kachel hebben.
In Servië is het veel moeizamer, ook wat het Evangelie betreft, omdat de Orthodoxe kerk daar veel macht heeft en geen andere kerken toestaat. Het is heel goed en vooral nodig om voor de leiders en voorgangers te bidden. Deze zijn het die vol van Gods Geest die de kastanjes uit het vuur halen. Pastor Miki mag door een wonder elke maand voor de TV het evangelie brengen, maar ook andere pastors hebben een hart om mensen te vertellen van de hoop in Jezus. In het midden van het land, bij de plaats Jagodina, is het jeugdkamp waar veel kinderen samen komen, maar er zijn nog een paar kampen in dit land, vooral voor Roma (zigeuner) kinderen. Er is een Roma schooltje waar drie christenzusters met een zeer laag salaris aan de kinderen onderwijs geven en het evangelie aan deze kinderen vertellen…. Dus toch een langzame groei in dit land.

Samengevat: veel mensen komen tot er krachtig tot geloof, soms in grote getale.
o We mogen de Heer danken voor dit mooie werk.
o We mogen ook danken en bidden voor de Oekraïense zendelingen. Er is geen land in Europa waar christenen zo actief zijn met zendingswerk. Er zijn dan ook veel doopdiensten.
o We mogen bidden om veel zegen op de zomerkampen in Oekraïne, Moldavië en Servië.
o Ook dat de vele tieners die in de Oekraïne tot geloof komen tot een getuigenis zijn voor hun ouders die vaak niet geloven.
o Ook dank voor het de opwekking in de gevangenissen, met name in de Oekraïne.

Gebed gevraagd voor:
o Zegenrijke zomerkampen
o Bijzonder gebed gevraagd voor Ina, een meisje van 17 jaar in de Oekraïne. Zij is vorig jaar tot geloof in de Heer Jezus gekomen en wordt door haar moeder verschrikkelijk mishandeld. Toch blijft ze ondanks het verbod van de moeder trouw naar de kerk gaan.
o Beëindiging van de burgeroorlog in Oost-Oekraïne. Die gaat nog steeds door.
o Bid voor Moldavië, waar in veel dorpen geen kerk is en ook geen hoop op het eeuwige leven.
o Bid ook voor die jongen van 13 jaar in een kindertehuis. Zijn moeder heeft in april zijn opa vermoord. Ma zit nu in de gevangenis en zijn vader heeft hij nooit gekend.
o Verder zijn er in Moldavië veel straatkinderen die de goede opvang nodig hebben. De ouders zijn vaak in het buitenland voor werk. Sommige van deze kinderen zijn verwilderd, stelen en doen nog ergere dingen.
o Belangrijk om te bidden voor degenen die materialen brengen naar oorlogsgebieden, met alle risico’s van dien.
o Bid ook voor de financiën. GNS betaald voor een bijbel ongeveer € 3,00, een Nieuwe Testament ca. € 1,25 en kinderbijbels kosten op dit moment € 2,00

Website ontwikkeling: Exitus ICT