Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Gebedspunten

Gebedspagina's

Gebedspunten

Jan Minderhoud wil graag weten of er gebruik wordt gemaakt van deze rubriek met gebeden en onderwerpen voor dank en voorbede. Stuur hem een af en toe een mail of geef feedback.

”Zonder de Heilige Geest is God ver verwijderd,
blijft Christus in het verleden, is het evangelie een dode letter
en het christelijk leven een slavenmoraal,
maar met de Heilige Geest is God een God van nabij,
is Christus een realiteit vandaag en morgen, is het evangelie een levenskracht
en het christelijk leven een feest.”

“Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God.” - Rom. 8:14

“De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.” - Rom. 8:26

 Naar het Finse ‘Kosketa minua Henki’
Heer, raak mij aan met uw Adem, reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen, geef op uw waarheid zicht.
Raak met uw Adem mijn onrust, tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij: Gij ziet in mij uw Kind.
Wees ook de Geest die mij aanvuurt en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik: mijn tijd is in uw hand!
Geest, vol van hemelse klaarheid, geef mij een helder zicht
op wie vriendschap vragen, aan elkaar toegedicht.
Heer, raak mij aan met uw Adem, Geest die mij zingen doet.
Waar U mij nabij bent vind ik hier vaste voet.

Geef me in Heilige Geest
Geef me in Heilige Geest
aan het heilige te denken.
Drijf me er toe, Heilige Geest
het heilige te begeren.
Verlok me Heilige Geest
om het heilige na te jagen.
Geef me kracht, Heilige Geest
het heilige vast te houden.
Bewaar me ervoor, Heilige Geest
het ooit te verliezen.

Gebed om de Heilige Geest (van de kerk in Australië)
Geest van vreugde,
door U leeft Christus in ons en leven wij in Hem.
Vergeef ons als wij U vergeten
en niet in uw vreugde kunnen leven.
Geest van God, maak ons leven nieuw.

Geest van liefde,
U verbindt ons in liefde met U en met mensen om ons heen.
Vergeef ons als wij kwetsen die wij liefhebben
en hun liefde de rug toekeren.
Geest van God, maak ons leven nieuw.

Geest van het lichaam van Christus,
U maakt ons tot één Kerk door de hoop die leven doet.
Vergeef ons als wij de eenheid verbreken
en de boodschap van geloof, hoop en liefde verduisteren.
Geest van God, maak ons leven nieuw.
(Uit: W.R. van der Zee, Vlam van de Geest)Jan Minderhoud

EEN GEBED VOOR VOORGANGERS

Ik bid U, lieve God, voor onze voorgangers.
Geef hun een groeiend geloof,
zodat ze uw Woord met kracht zullen prediken.
Geef hun meer wijsheid,
zodat ze ons kunnen voorgaan op de Weg.
Geef hun het hart van een herder,
zodat ze ons altijd in liefde zullen leiden.
Ik vraag uw speciale aandacht
voor onze voorgangers, Heer.
Geef hun de vrucht van lankmoedigheid,
opdat ze begrip hebben voor onze zwakheid.
Geef hun de vrucht van vrede,
opdat ze ons niet manipuleren.
Geef hun de vrucht van liefde, opdat ze altijd zullen dienen uit goddelijke liefde.
Ik smeek U, genadige Vader, voor onze voorgangers.
Bescherm hen tegen de aanvallen van de boze.
Bescherm hen tegen wat hen van hun werk afleidt.
Bescherm hen tegen de kritiek
van mensen die het goed bedoelen.
Dit alles vraag ik in de naam van Jezus Christus. Amen.

(uit Richard Foster, Gebeden uit het hart, 112)

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Website ontwikkeling: Exitus ICT