Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Gebedspunten

Gebedspagina's

Gebedspunten

Jan Minderhoud wil graag weten of er gebruik wordt gemaakt van deze rubriek met gebeden en onderwerpen voor dank en voorbede. Stuur hem een af en toe een mail of geef feedback.

Kom Heilige Geest: Pinkstergebed binnen en buiten
Pinksteren, het feest van de Geest, valt dit jaar laat: zondag 9 juni. In Ermelo bidden we in interkerkelijk verband al vanaf 2003 voor een diepere doorwerking van de Heilige Geest in ons leven en in ons dorp. In de eerste jaren met vele bidders, in de laatste jaren waren de aantallen veel kleiner. Het gebruik om in de week voor Pinksteren te bidden om de Geest is al heel oud. We zien de elf leerlingen van Jezus tien dagen lang verenigd in gebed (Hand. 1:14).
Door de hele kerkgeschiedenis heen is de gewoonte gebleven om tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren gebedsbijeenkomsten te organiseren of anderszins te bidden om de doorwerking van de Geest.

In Ermelo doen we het dit jaar iets anders dan voorgaande jaren.
‘s Morgens is De Binnenkamer aan de Stationsstraat 20 (in de oude molenaarswoning) de plaats waar van maandag 3 t/m vrijdag 7 juni van 7.45 tot 8.45 uur samen met anderen gebeden wordt. Let er even op dat buiten de openingstijden van boekwinkel Evita om het toilet niet beschikbaar is. En .....De Binnenkamer is het hele jaar door beschikbaar voor een uur van gebed, teken in via www.binnenkamer-ermelo.janevert.eu.

Daarnaast zijn er zes gebedswandelingen of gebedsfietsroutes, verspreid over vijf dagen. Een gebedswandeling is een wandeling waarbij je biddend door je wijk, dorp of stad loopt. Je doet dat bij voorkeur met z’n tweeën. Je geeft je ogen de kost en zult zo gaandeweg in gedachten of hardop bidden voor wat je ziet of voor wat er in gedachten komt. God kan je dingen laten zien die je met natuurlijke ogen niet zult zien; dat kan alleen met ‘geestelijke ogen’. Zo’n gebedswandeling kan een profetisch karakter krijgen, omdat je soms op een andere manier gaat bidden of proclameren. Neem vooral je bijbel mee, om een gebed uit de Bijbel te kunnen bidden of ter plaatse een Bijbelgedeelte te kunnen proclameren.
Sommige routes lenen zich beter voor de fiets, waarbij je telkens op een strategisch punt kunt afstappen en bidden.

Dit zijn de dagen en tijden dat er een gebedswandeling zal zijn:
- maandag 3 juni, 19.00- 21.00 uur
- dinsdag 4 juni, 19.00- 21.00 uur
- woensdag 5 juni, 19.00- 21.00 uur
- donderdag 6 juni, 15.30 – 17.00 uur / 19.00- 21.00 uur
- vrijdag 7 juni, 9.00 – 10.30 uur
- vrijdagavond 7 juni 19.30- 21.00 uur: geen wandeling, maar wel met wie dat wil de indrukken van deze week bij elkaar leggen.
Startpunt: De Oase, Stationsstraat 127.

Namens de voorbereidingsgroep,

Jan Minderhoud

EEN GEBED VOOR VOORGANGERS

Ik bid U, lieve God, voor onze voorgangers.
Geef hun een groeiend geloof,
zodat ze uw Woord met kracht zullen prediken.
Geef hun meer wijsheid,
zodat ze ons kunnen voorgaan op de Weg.
Geef hun het hart van een herder,
zodat ze ons altijd in liefde zullen leiden.
Ik vraag uw speciale aandacht
voor onze voorgangers, Heer.
Geef hun de vrucht van lankmoedigheid,
opdat ze begrip hebben voor onze zwakheid.
Geef hun de vrucht van vrede,
opdat ze ons niet manipuleren.
Geef hun de vrucht van liefde, opdat ze altijd zullen dienen uit goddelijke liefde.
Ik smeek U, genadige Vader, voor onze voorgangers.
Bescherm hen tegen de aanvallen van de boze.
Bescherm hen tegen wat hen van hun werk afleidt.
Bescherm hen tegen de kritiek
van mensen die het goed bedoelen.
Dit alles vraag ik in de naam van Jezus Christus. Amen.

(uit Richard Foster, Gebeden uit het hart, 112)

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Website ontwikkeling: Exitus ICT