Lees voor
Zoek

Welkom in de kerk

De wijkgemeente Nieuwe kerk Zuid, Leuvenum en Staverden voelt zich verbonden met de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk Nederland.
U bent van harte welkom voor het bijwonen onze kerkdiensten. Doe mee!Kerkdiensten

toon kalender
<augustus 2020>
zomadiwodovrza
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Klik op de dienst om deze te beluisteren.
zo 2 aug
zo 9 aug
zo 16 aug

Adresgegevens Nieuwe KerkHorsterweg 40
3851 PJ Ermelo

T: 0341-560361

Plan uw route

Adresgegevens Kapel staverdenStaverdenseweg 297
3852 NV Ermelo

T: 0577-492323

Plan uw route

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.

Activiteiten

24
AUG

Vakantie Bijbel Week 2020

Om de Vakantie Bijbel Week in 2020 te laten doorgaan nemen we uiteraard ook maatregelen i.v.m. Corona. De belangrijkste is dat we de groepen hebben verdeeld over 4 locaties  en dat je de kinderen vooraf moet aanmelden.Meld je kind(eren) aan via www.vakantiebijbelweekermelo.nl

Maak eerst een login, voeg dan je kind(eren) toe en eventueel kan je je ook aanmelden als vrijwilliger. Met de login kan je later alles nog wijzigen, dus bewaar het mailtje goed!
24 tot en met 27 augustus
Verschillende kerken
Meer informatie

minder
27
AUG

Vakantie Bijbel Week 20

Om de Vakantie Bijbel Week in 2020 te laten doorgaan nemen we uiteraard ook maatregelen i.v.m. Corona. De belangrijkste is dat we de groepen hebben verdeeld over 4 locaties en dat je de kinderen vooraf moet aanmelden.Meld je kind(eren) aan via www.vakantiebijbelweekermelo.nl

Maak eerst een login, voeg dan je kind(eren) toe en eventueel kan je je ook aanmelden als vrijwilliger. Met de login kan je later alles nog wijzigen, dus bewaar het mailtje goed! 
24 tot en met 27 augustus
Verschillende kerken
Meer informatie

meer
10
OKT

Zingend naar de zondag

Met medewerking van Hervormd Kerkkoor met Parlando 
zaterdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur
Nieuwe Kerk
Meer informatie

meer

Laatste nieuws

Nieuwe Kerk Zuid

Nieuwsbrief nr. 15

19 juni 2020  |  

Nieuwsbrief Nieuwe Kerk Noord / 

Nieuwe Kerk Zuid Leuvenum & Staverden

Vrijdag 19 juni 2020

Rondom de diensten


Heilig Avondmaal

Zondag wordt het Heilig Avondmaal bediend. Sommigen onder ons zullen het geestelijk meevieren. Ze vinden het een stap te ver of de nood te weinig voelbaar om de tekenen ook te gebruiken. Anderen zullen met een stukje brood en een beetje wijn stilstaan bij de dood van de Heere. Hoe het ook zij we wensen elkaar toe dat we denkend aan het offer van de Heere gesterkt mogen worden in het geloof. 

In I Korinthe 11 lezen we dat het ook verkeerd kan gaan wanneer het Avondmaal van de Heere gehouden wordt. Sommigen hebben zoveel gedronken dat ze het lichaam van de Heere niet onderscheiden. Ze hebben geen idee wat ze aan het doen zijn. Daar zit ook voor nu een belangrijke aanwijzing in. Laten we thuis de omstandigheden zo creëren, dat we wel stil kunnen staan bij de dood van de Heere.

In deze dienst lezen we Handelingen 4: 1 – 12. Met name het laatste vers zal onze aandacht vragen. We kunnen alleen door de Naam van Jezus Christus gered worden. En iedereen heeft deze redding nodig.

Ds JB


Kerkdiensten 


21 juni 2020

10:00 ds. J. Bogerd, 

(bediening en dankzegging

 Heilig Avondmaal)

              18:30 ds. Joz. A. de Koeijer


28 juni  2020

10:00 dr. J. Kommers, Harderwijk

              18:30  ds. A. Priem 
Collectes as zondag


Diaconie

Rek. nr.: NL75RABO 03177 046 48


Kerk

Rek.nr.: NL06RABO 03177 015 25


Avondmaalscollecte

De collecte is bestemd voor opvang en hulp aan ontheemden in Colombia

Rek. nr.: NL75RABO 03177 046 48


Zending

Rek.nr.: NL06RABO 03177 015 25

Onder vermelding van Zending.


Collecte Kapel Staverden

Rek.nr.: NL06RABO 03177 015 25

Onder vermelding Onderhoud 

Kapel Staverden


Zondagsschool online

Dit is de link voor as zondag: 

https://hervormd-ermelo.nl/nieuwe-kerk-noord/zondagsschool-21-juni-2020


Afscheid ds. Van den Born

Zondagavond 14 juni 2020 heeft ds. Van den Born afscheid genomen van onze Hervormde wijkgemeente Nieuwe kerk Noord, na hier ruim 13 jaar werkzaam te zijn geweest. Om bekende reden waren er slechts 30 mensen in de kerk. De dienst is online uitgezonden zodat zowel gemeenteleden als genodigden deze dienst konden bijwonen.

De dominee bepaalde zijn gehoor bij dezelfde tekst waarmee hij ruim 30 jaar geleden intrede deed, namelijk Psalm 27:4. Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel. David zei het al: dat ik mijn leven lang mag wonen in het huis van de Heere. Dat wenst de predikant eenieder van harte toe. Ook schetste hij kort zijn levensweg. Als jongetje ging hij naar de kerk onder een graanmaalderij in Moordrecht. De kerkgangers werden meelmuizen genoemd. Na eerst in het onderwijs werkzaam te zijn geweest, ging hij de studie theologie volgen en dat betekende dat zijn vrouw de kost moest verdienen. Na een jaar bijstand in het pastoraat in Hierden, werd hij door zijn vader bevestigd als predikant in de hervormde gemeenten van Oosterwijk en Nieuwland. Daarna volgden Rijssen, Ridderkerk-Bolnes en vanaf 2007 Ermelo. En nu emeritaat.

De predikant werd toegesproken door ds. J. Bogerd, namens de Werkgemeenschap Ring Harderwijk, het Ministerie van predikanten in Ermelo, de Algemene Kerkenraad en de wijkgemeente Nieuwe Kerk Zuid, Leuvenum en Staverden; door Evangelisatie ouderling A. Schutte namens Gewis en De Oase; door Jeugddiaken S.W. Verploeg namens de jeugd en door H.J. Kamphorst als voorzitter van de kerkenraad. Hij dankte allereerst mevr. Van den Born voor het vele werk in de gemeente gedaan en de hartelijkheid, bescheidenheid en oprechte belangstelling voor jong en oud, in goede en minder goede tijden. Hij memoreerde dat ds. Van den Born op 27 januari 1988 bevestigd werd door zijn vader ds. J. van den Born in de gemeenten Oosterwijk en Nieuwland. Na deze gemeenten volgden Rijssen en Ridderkerk-Bolnes en vanaf 2007 Ermelo. Vanaf het begin was hij erg betrokken op alle gemeenteleden. Wij hebben hem leren kennen als een bewogen predikant die altijd klaar stond in mooie en moeilijke tijden. Tal van pastorale bezoeken zijn afgelegd en kaartjes heeft hij veel verstuurd. Hartelijk dank voor het uw werk in dit deel van Gods wijngaard.

Cadeaus werden aangeboden en er waren video-groeten van kinderen uit de gemeente, de Oase, van Gewis, uit Duitsland en uit Pakistan.

De dienst werd afgesloten met het zingen van Psalm 121: 1 en 4 door twee zangers. Hierna sprak het predikantsechtpaar dankwoorden uit en samen zongen ze á capella alle verzen van Psalm 121. Na afloop was er spontaan een erehaag gevormd van de kerk naar de pastorie door mensen die niet in de kerk aanwezig konden zijn en iedereen had een bloemetje voor ze meegebracht. Afgelopen dinsdag heeft de verhuiswagen de spulletjes van Ermelo naar Bergambacht gebracht.

Hoe nu verder?

Van verschillende kanten wordt gevraagd hoe ver het staat met het beroepingswerk. De kerkenraad zou in de vergadering van 4 juni jl. de profielschets voor een nieuwe predikant bespreken, toen het onverwachte bericht kwam dat de benodigde solvabiliteitsverklaring niet afgegeven kan worden omdat Hervormd Ermelo geen sluitende meerjarenbegroting heeft. Zoals in het vorige kerkblad staat, is een werkgroep gevormd bestaande uit enkele leden van de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters om te kijken hoe dit opgelost kan worden. De werkgroep streeft er na om eind juni met voorstellen te komen. Tot dan ligt het beroepingswerk stil.


Voorbereidingen winterwerk

Ook al moet de zomervakantie nog beginnen, toch zijn we al weer bezig met het komende winterwerk.

Door alle maatregelen moeten we samen goed nadenken of en hoe bepaalde activiteiten weer opgestart kunnen worden, rekening houdend met de regelgeving.

De verwachting is dat we nog wel een tijd met de anderhalve meter maatregel te maken hebben.

Vanuit de beide kerkenraden is een kleine groep samengesteld om hier over na te denken. Vandaar dat we binnenkort de contactpersonen van de kringen, catechese, oppas, verenigingen, etc. etc zullen benaderen met de vraag hier over na te denken. De bedoeling is dat we een totaalbeeld krijgen hoe we e.e.a. vorm gaan geven.

Het streven is om dit voor half juli geïnventariseerd te hebben, zodat we na de vakantie klaar zijn om activiteiten weer op te starten.

We rekenen op uw en jullie medewerking. Mocht u of jij ervaring hebben op dit gebied, dan horen we het ook graag! 


Aanmelden kan bij Thomas van Rijn, Karel de Greef of Gerwin van Triest.


Start kerkdiensten met  max 100 personen

Afgelopen donderdag zijn de beide kerkenraden akkoord gegaan om vanaf 5 juli diensten te gaan beleggen met meerdere gemeenteleden. 

We starten op zondag 5 juli met 50 personen en de zondag erop met 75 personen. Zo willen we het langzaam opbouwen en ervaring opdoen met wat wel en wat (nog) niet goed gaat. Het is de bedoeling dat we op zondag 19 juli tot de maximale bezetting gaan van 100 mensen. 

We zijn blij en dankbaar dat we deze stap mogen zetten, tegelijk beseffen we dat het niet voor iedereen mogelijk en wenselijk is om weer naar de kerk te gaan. We denken aan de ouderen/ zieken en andere kwetsbare groepen, ook kan het voor mensen in de zorg een moeilijke afweging zijn. Zij zullen misschien bewust nog niet gaan. Daarnaast realiseren we ons dat er ook risico’s aan zitten als grotere groepen mensen weer samen komen. Daarom willen we ons uiteraard ook strikt aan de regels houden van het RIVM en het protocol zoals dat door de PKN is opgesteld. Daarvoor doen we ook  nu al een beroep op onze gemeenteleden zich straks in de nieuws situatie ook te houden aan deze gedragsregels. 

In de volgende nieuwsbrief en het komende kerkblad vertellen we meer over de praktische gang van zaken, zoals het verplichte aanmelden en hoe u dat kunt doen, de gang van zaken in en rondom de kerk, wat wel en wat mag niet etc.


Bijzondere diensten

Er staat een aantal bijzondere diensten op het programma de komende 3 weken. Dit heeft ook gevolgen voor het wel of niet kunnen aanmelden voor een bepaalde dienst. 

Op zondagavond 5 juli is er een jeugddienst, we willen dan met name de jeugd de kans geven deze dienst te bezoeken. 

Op zondagavond 12 juli is het een dienst van openbare geloofsbelijdenis. U begrijpt dat we dan eerst de familieleden van de nieuwe lidmaten graag verwelkomen. 

En dat geldt ook voor zondagmorgen 19 juli, dan staat er een doopdienst gepland. Ook dan geven we graag eerst voorrang aan de familieleden rondom de doopouders.


Start Kapeldiensten

In de Kapel is de apparatuur aangelegd. Op een paar dingen na die nog geregeld moeten worden, lijkt het erop dat we op zondagmorgen 12 juli voor het eerst een online-dienst kunnen gaan uitzenden. Daarnaast is ook voor de Kapel een protocol ingediend om diensten te gaan houden met een beperkt aantal kerkgangers. Gezien de grootte van de Kapel is dat aantal niet echt groot, mogelijk 30-35 mensen. 

Maar toch, we zijn dankbaar dat we ook vanuit de Kapel weer eigen diensten kunnen gaan houden! 

 

De vreugde voert ons naar dit huis

 

De vreugde voert ons naar dit huis,

waar ’t woord aan ons geschiedt.

God roept Zijn naam over ons uit

en wekt in ons het lied.

 

Dit huis van hout en steen, dat lang,

de stormen heeft doorstaan,

waar nog de wolk gebeden hangt,

van wie zijn voorgegaan.

 

Dit huis, dat alle sporen draagt,

van wie maar mensen zijn,

de pijler die het alles schraagt,

wilt Gij die voor ons zijn?

 

Zal dit een huis, een plaats zijn waar,

de hemel open gaat,

waar Gij ons met Uw eng’len troost,

waar Gij U vinden laat?

 

Onthul ons dan Uw aangezicht,

Uw naam, die met ons gaat

en heilig ons hier met Uw licht,

Uw voorbedachte raad.

 

Vervul ons met een nieuw verstaan,

van ’t woord, waarin Gij spreekt

en reik ons zelf  als leeftocht aan

het brood dat Gij ons breekt.

 

Dit huis slijt met ons aan de tijd,

maar blijven zal de kracht,

die wie hier schuilen verder leidt,

tot alles is volbracht.

 

Weerklank 278

 

 
19 juni 2020

minder
Nieuwe Kerk Zuid

Nieuwsbrief nr. 14

12 juni 2020  |  

Nieuwsbrief Nieuwe Kerk Noord / 

Nieuwe Kerk Zuid Leuvenum & Staverden

Vrijdag 12 juni 2020
Rondom de diensten


Morgendienst

Zondag mogen we ons voorbereiden op het Heilig Avondmaal. Bij iedere dienst zijn we dankbaar dat we op deze wijze de kerkdiensten door kunnen laten gaan. Maar we missen de vertrouwde diensten in het kerkgebouw. 

Dat geldt ook voor het Heilig Avondmaal. Net al bij de zegen geloven we dat we door de Heilige Geest met elkaar verbonden zijn. Maar het is niet hetzelfde als wanneer we gezamenlijk aan de tafel mogen zitten. We zien er naar uit dat dat weer toegestaan is, maar dat zal nog wel enige tijd duren.

Zondag willen we ons aan de hand van Handelingen 3 voorbereiden op de bediening van het Heilig Avondmaal. Een verlamde man ligt bij een poort van de tempel. Velen lopen achteloos aan hem voorbij. Petrus en Johannes hebben van hun Meester geleerd om dat niet te doen. Ze mogen deze man in de Naam van hun Heere genezen en een nieuw leven geven. Dat zorgt voor verbazing bij de tempelgangers. 

Op het eerste gezicht lijken de verlamde man en deze toeschouwers in alles van elkaar te verschillen. Tot mijn verrassing ontdekte ik echter heel wat overeenkomsten. Die wil ik graag met u en jou delen. Alvast gezegende diensten toegewenst.

Ds J. Bogerd
Kerkdiensten 


14 juni 2020

10:00 ds. J. Bogerd 

(voorbereiding Heilig Avondmaal)

              18:30 ds. W. vd. Born (afscheidsdienst)


21 juni 2020

10:00 ds. J. Bogerd, 

(bediening en dankzegging

 Heilig Avondmaal)

              18:30 ds. Joz. A. de Koeijer


Collectes as zondag


Diaconie, Stichting naar school in Haïti

Rek. nr.: NL75RABO 03177 046 48

Kerk

Rek.nr.: NL06RABO 03177 015 25

Zending

Rek.nr.: NL06RABO 03177 015 25

Onder vermelding van Zending.

Collecte Kapel Staverden

Rek.nr.: NL06RABO 03177 015 25

Onder vermelding Onderhoud 

Kapel Staverden


Diaconie collecte 14 juni 

Tien jaar geleden, een jaar voor de alles verwoestende aardbeving, maakten wij een reis naar Haïti om onze dochter Kétura op te halen. 

Het was een reis die intens veel indruk op ons heeft gemaakt. Natuurlijk omdat het het geboorte land is van onze dochter, maar ook door het zien, ruiken en proeven van de extreme armoede. Sindsdien hebben wij Haïti in ons hart gesloten en zetten wij ons in voor een beter bestaan van de allerarmsten.

Haïti is één van de armste landen van de wereld. Een land waar meer dan 80% van de mensen analfabeet en werkloos is. Een land dat regelmatig wordt geteisterd door natuurgeweld. Maar ook een land waar kinderen die gesteund worden door Stichting Naar School in Haïti een kans krijgen op een beter bestaan.

 “Het volgen van onderwijs is het begin van het einde van armoede”

Vanuit deze overtuiging begon Marijke Zaalberg in 1998 in de bergen ten zuiden van Port au Prince in Haïti met het geven van onderwijs: het ontstaan van Stichting Naar School in Haïti. Inmiddels is deze school uitgegroeid tot een hoofdgebouw met zestien lokalen, een keuken, een kinderopvanghuis, een vrijwilligersverblijf, een eigen watervoorziening, vier houten kleuterlokalen en een moestuin. Ruim 800 kinderen volgen er onderwijs; van de eerste klas kleuterschool tot en met de derde klas middelbare school. Daarnaast krijgen de kinderen iedere schooldag een warme maaltijd, voor hen vaak de enige maaltijd op een dag. Ook wordt, indien nodig, hulp geboden op het gebied van tijdelijk onderdak, medische zorg en hulp aan kinderen die naar andere scholen gaan. Vanuit de school worden ook projecten opgezet en uitgevoerd om de leefomstandigheden voor de bewoners in het gebied rondom de school te verbeteren. Het uitdelen van zaden, bonen, geiten en hulp bij het bouwen van aardbeving en orkaan bestendige huisjes zijn daar voorbeelden van.

De stichting is volledig afhankelijk van giften.

https://stichtingnaarschoolinhaiti.nl/


Zondagsschool online

Dit is de link voor as zondag: 

https://hervormd-ermelo.nl/nieuwe-kerk-noord/zondagsschool-14-juni-2020


Voorbede en meeleven

In de voorbede van as zondag denken we aan:Openstelling Kapel

Vanaf 13 juni zal de Kapel elke zaterdagmiddag, met uiteraard  inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, een paar uur zijn geopend. 

Er zullen telkens twee ambtsdragers aanwezig zijn. Zij zullen zorgen dat alles in  goede banen wordt geleid. Heeft u behoefte aan een gesprek, schroom dan niet hen te benaderen, ze nemen graag de tijd voor u.

Of misschien komt u alleen om even de stilte te ervaren en u op God te richten. Ook dat kan! 

We hopen op mooie ontmoetingen!


Bloemengroet Kapel

M.i.v. zaterdag 13 Juni is er een mogelijkheid de Kapel te bezoeken. We willen vanaf dat moment  “de bloemengroet” weer activeren.

Dit betekent voor degene die deze bloemengroet verzorgen, we het rooster vervolgen zoals in jullie bezit. 

Het is de bedoeling om de zaterdag vóór de zondag wanneer je aan de beurt bent, de bloemen tussen 14.00 en 15.00u te bezorgen in de Kapel.

De kerkenraad verbonden aan de Kapel zal er voorlopig voor zorgen dat de bloemen bij het juiste adres worden afgeleverd.

In de nieuwsbrief zal telkens een vermelding komen wie bloemen heeft ontvangen. 

Ere zij aan God, de Vader,

Ere zij aan God, de Zoon,

Eer de heil'ge Geest, de Trooster,

De Drie-een'ge in zijn troon.

Halleluja, halleluja,

De Drie-een'ge in zijn troon.

 

Ere zij aan Hem, wiens liefde

Ons van alle smet bevrijdt,

Eer zij Hem die ons gekroond heeft,

Koningen in heerlijkheid.

Halleluja, halleluja,

Ere zij het Lam gewijd.

 

Ere zij de Heer der eng'len,

Ere zij de Heer der kerk,

Ere aan de Heer der volken;

Aard' en hemel looft uw werk!

Halleluja, halleluja,

Looft de Koning, heel zijn kerk!

 

Halleluja, lof, aanbidding

Brengen eng'len U ter eer

Heerlijkheid en kracht en machten

Legt uw schepping voor U neer.

Halleluja, halleluja,

Lof zij U, der heren Heer!

 

Weerklank 427

 
12 juni 2020

meer
Nieuwe Kerk Zuid

Nieuwsbrief nr. 13

05 juni 2020  |  

Nieuwsbrief Nieuwe Kerk Noord / 

Nieuwe Kerk Zuid Leuvenum & Staverden

Vrijdag 5 juni 2020
Rondom de diensten


7000+2x50

Elia dacht, dat hij nog maar alleen was overgebleven, als profeet, als iemand die luisterde naar het Woord van God. Maar wacht, wat zei de HEERE tegen hem? Het volgende: ‘Ik  zal er in Israël zevenduizend overlaten die de knieën niet gebogen hebben voor de Baäl, en allen van wie de mond hem niet gekust heeft.’ (1 Koningen 19:18)  We mogen dat zien als een geweldige bemoediging. Door heel de kerkgeschiedenis heen is dit een voorbeeld om te onthouden en om in herinnering te roepen. Kijk maar in artikel XXVII van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Daar wordt beleden, dat God Zijn Kerk bewaart, ‘hoewel zij soms een tijdlang zeer klein en als tot niets schijnt te zijn geworden in de ogen van mensen.’ Ja, vanuit de mens bekeken lijkt het soms hopeloos. Verrassend is het, hoe de HEERE er voor zorgt, dat er straks een grote menigte zal zijn, die uitroept: ‘De zaligheid is van onze God, Die op te troon zit, en van het Lam!’ (Openbaring 7:10)


Op zondagmorgen 7 juni (de eerste zondag na Pinksteren) denken we aan een landelijk thema – aangereikt door de Stichting Open Doors – om mee te leven met broeders en zusters van de Vervolgde Kerk. Het gaat over geheime gelovigen. Met de Bijbel open lezen we 1 Koningen 18:1-16. Wat een goddeloze tijd! Elia merkt het. Hij moet wegkruipen, omdat hij de God van Israël als de énige God wil dienen. Ondertussen werkt er in het paleis van Achab en Izebel (die de afgoderij openlijk stimuleren) een man die de HEERE vreest: Obadja. Om de HEERE te vrezen, dat doet hij al vanaf zijn jeugd. Wat mooi! En deze Obadja verbergt 2x50 jonge profeten van de HEERE. Nee, daar had Elia even niet aan gedacht… Zo kunnen ook wij verrast zijn als we horen over het geloof en de volharding van christenen in landen waar het christendom verboden is!


WvdB


Kerkdiensten 


7 juni 2020

10:00 ds. W. v.d. Born

              18:30 ds. J. van Rumpt, Barneveld


14 juni 2020

10:00 ds. J. Bogerd 

(voorbereiding Heilig Avondmaal)

              18:30 ds. W. vd. Born (afscheidsdienst)Collectes as zondag


Diaconie: Open Doors 

Rek. nr.: NL75RABO 03177 046 48

Kerk

Rek.nr.: NL06RABO 03177 015 25

Zending

Rek.nr.: NL06RABO 03177 015 25

Onder vermelding van Zending.

Collecte Kapel Staverden

Rek.nr.: NL06RABO 03177 015 25

Onder vermelding Onderhoud 

Kapel StaverdenZondagsschool online

Dit is de link voor as zondag: 

https://hervormd-ermelo.nl/nieuwe-kerk-noord/zondagsschool-7-juni-2020

Afscheidsinterview met ds. v.d. Born

In het wekelijks verzoekplatenprogramma DKV hopen wij op vrijdag 12 juni het programma te vullen met een interview met Ds. v.d. Born, i.v.m. zijn afscheid van de Hervormde gemeente Ermelo.

Voor direct luisteren is het aanvangstijdstip, 10.00 uur, maar doordat het programma ook opgeslagen wordt, kan er ook op elk gewenst moment terug geluisterd worden.Openstelling Kapel

Vanaf 13 juni zal de Kapel elke zaterdagmiddag, met uiteraard  inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, een paar uur zijn geopend. 

Er zullen telkens twee ambtsdragers aanwezig zijn. Zij zullen zorgen dat alles in  goede banen wordt geleid. Heeft u behoefte aan een gesprek, schroom dan niet hen te benaderen, ze nemen graag de tijd voor u.

Of misschien komt u alleen om even de stilte te ervaren en u op God te richten. Ook dat kan! 

We hopen op mooie ontmoetingen! 


Voorwaar, ik keer mij stil tot God,

Hij is mijn heil, mijn vaste rots.


  

Starten kerkdiensten per 1 juli 2020

Zoals we al eerder schreven zijn beide kerkenraden de mogelijkheden aan het onderzoeken om weer kerkdiensten te organiseren voor maximaal 100 man in de Nieuwe Kerk en maximaal 25 mensen in de Kapel (voor de Kapel geldt dat eerst de apparatuur nog moet zijn aangelegd). 

De voorbereidingen zijn in gang gezet en er wordt gewerkt aan een plan van aanpak dat voor 19 juni 2020 ingediend moet zijn bij de Gemeente Ermelo. 

De uiteindelijke plannen zullen in week  van 15 juni voorgelegd worden aan de beide kerkenraden waarin zij besluiten wel of niet te starten met kerkdiensten per 1 juli 2020.

Er kan ook nog gekozen worden om een latere ingangsdatum aan te houden. Mogelijk starten we de eerste zondagen met minder mensen om te wennen aan de nieuwe situatie.

Helaas wordt zingen nog steeds als risico gezien. Dat betekent dat er, zoals het er nu naar uitziet, geen samenzang kan plaatsvinden.

Het zingen is een wezenlijk onderdeel van de eredienst en daarom echt een gemis. Toch zullen we er alles aan moeten doen om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. 

We volgen de adviezen van het RIVM en daarvoor rekenen we op uw en jullie begrip! 

We houden u en jullie op de hoogte.


Mijn leven lang wil ik U prijzen,

uw naam aanbidden, want Gij voedt,

mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed.

O Heer, ik wil U dank bewijzen.Bediening van het Heilig Avondmaal

Geruime tijd geleden is afgesproken dat op 21 juni het Heilig Avondmaal bediend zal worden. Inmiddels verlopen de diensten anders dan we ons toen voorgesteld hebben. De kerkenraden hebben zich daarom gebogen over de vraag of de viering uitgesteld moet worden of juist door moet gaan.


Verschillende overwegingen om het maar uit te stellen hebben we besproken. We kunnen nu niet fysiek om de tafel zitten. Verder laat het uitstellen van het Avondmaal ook iets zien van de gebrokenheid van deze tijd. Past het wel bij deze maaltijd om deze alleen of slechts met enkelen te vieren? Ook kan de kerkenraad geen opzicht en tucht uitoefenen tijdens een onlineviering.


Andere argumenten pleiten juist voor het laten doorgaan van de maaltijd van de Heere. Christus heeft het ingesteld en bevolen. Moeten we dit bevel niet zoveel mogelijk gehoorzamen? Zeker nu we niet weten wanneer we weer met de gehele gemeente kunnen samenkomen. De Heere is in de gestalte van Zijn Geest aanwezig. Deze Geest is niet aan een ruimte gebonden. Is het Avondmaal trouwens niet de maaltijd die ons stil zet bij het feit dat Hij al onze zonden en ziekten op Zich heeft genomen? Bewuste deelname aan het Avondmaal is bovendien een uniek geschenk om geloof, hoop en liefde te voeden en te versterken. En nu we fysiek afstand moeten houden is het troostrijk om te weten dat we toch met elkaar verbonden zijn. De gemeente blijft lichaam van Christus, ook via de webcam.


Beide kerkenraden hebben besloten om de bediening van het Heilig Avondmaal door te laten gaan. Wie dat wil kan thuis een stukje bruin of wit brood per persoon klaarleggen en een glas met daarin een slokje rode wijn indien gewenst zonder alcohol. Eventueel kunt u ook iemand bij u uitnodigen, maar houdt u dan wel alle voorschriften in acht. Ik zal duidelijk aangeven wanneer we het brood zullen eten en de wijn drinken. Natuurlijk rekenen we erop dat alleen de gemeenteleden die belijdenis hebben gedaan zullen deelnemen. Het aangaan aan het Avondmaal is tenslotte een bewuste daad, waarbij gevraagd wordt dat we beseffen wat brood en wijn betekenen. We belijden onze schuld en geloven dat alleen Zijn bloed ons redt van onze zonden. 

We mogen geloven dat we dan door de Geest met ons Hoofd en met elkaar verbonden zullen zijn en herkennen zo iets van de eerste gemeente waar de apostelen van huis tot huis gingen om het brood te breken. We zullen de Heere ook in de morgendienst danken voor Zijn goede gaven door het desbetreffende gedeelte uit het formulier te lezen.


Misschien vindt u het niet gepast om de maaltijd op deze wijze mee te beleven. Dan staat het u natuurlijk vrij om zonder brood en wijn, in een geestelijke verbondenheid, het Heilig Avondmaal mee te vieren. Laten we elkaar hierin vrij laten.


De kerkenraden stellen het op prijs dat u uw ervaringen en eventuele aanbevelingen kenbaar maakt na deze avondmaalszondag. Dat helpt ons weer bij de verder doordenking. De kerkenraden van Noord en Zuid wensen u alvast een gezegende avondmaalsviering toe.Als een hert dat verlangt naar water

zo verlangt mijn ziel naar U.

U alleen kunt mijn hart vervullen

mijn aanbidding is voor U.

U alleen bent mijn kracht mijn schild

aan U alleen geef ik mijn geheel.

U alleen kunt mijn hart vervullen

mijn aanbidding is voor U.
05 juni 2020

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT