Lees voor
Zoek

Welkom in de kerk

Hartelijk welkom op de website van de Nieuwe Kerk Noord.
De Nieuwe Kerk Noord is een wijkgemeente van de Hervormde Gemeente Ermelo en rekent zich tot het hervormd-gereformeerde deel van de Protestantse Kerk in Nederland.
Lees meer

Kerkdiensten

toon kalender
<mei 2020>
zomadiwodovrza
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Klik op de dienst om deze te beluisteren.
zo 24 mei
vr 29 mei
zo 31 mei

Adresgegevens Nieuwe KerkHorsterweg 40
3851 PJ Ermelo

T: 0341-560361

Plan uw route

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.

Activiteiten

29
MEI

Online Pinksterviering zondagsschool en clubs


Namens de zondagsschool en de clubs willen wij alle kinderen, ouders, broertjes en zusjes, opa`s en oma`s en alle andere belangstellenden van harte uitnodigen om vanuit huis het Pinksterfeest mee te vieren op vrijdag 29 mei. Het thema is Kom in beweging! De Pinksterviering begint om 19.00 uur en is te beluisteren & te zien via www.hervormd-ermelo.nl.

Het zou heel leuk zijn als de kinderen de kleurplaat met de duif in willen kleuren, dan hangen we deze op met de viering in de Nieuwe Kerk.

De tekening mag afgegeven worden bij Jaceline Bosch aan de Horsterweg 241 of Stoffel Willem Verploeg aan de Alexiahof 50.

De kleurplaat is te vinden op https://hervormd-ermelo.nl/nieuwe-kerk-noord/zondagsschool-21-mei-2020

Vrijdagavond 29 mei 2020 - 19:00
Online
Meer informatie

minder
10
OKT

Zingend naar de zondag

Met medewerking van Hervormd Kerkkoor met Parlando 
zaterdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur
Nieuwe Kerk
Meer informatie

meer
10
OKT

Zingend naar de zondag

Met medewerking van Hervormd Kerkkoor met Parlando 
zaterdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur
Nieuwe Kerk
Meer informatie

meer

Laatste nieuws

Nieuwe Kerk Noord

Nieuwsbrief nr. 11

22 mei 2020  |  

Nieuwsbrief Nieuwe Kerk Noord / 

Nieuwe Kerk Zuid Leuvenum & Staverden

Vrijdag 22 mei 2020Rondom de diensten


Het Koninkrijk van God


Aan het begin van Markus hoor je hoe de Heere Jezus gepredikt heeft: ‘De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.’ (Markus 1:15)

In de laatste tekstverzen van Markus lees je, dat de Heere Jezus Christus regeren mag en alle macht heeft. Zo kun je Hem zien sinds Hemelvaartsdag. Als Koning. Verhoogd tot aan de rechterhand van God. Je ziet Hem op de troon en alle engelen aanbidden Hem. Ook alle gelovigen die al in de hemel zijn, aanbidden Hem. En op de aarde begint het. Kijk maar naar de discipelen aan het slot van Mattheüs: ‘En toen zij Hem zagen aanbaden zij Hem, maar sommigen twijfelden.’ (28:17) Na Zijn hemelvaart, dan zie je geen twijfel meer. Dat heb ik gevonden bij Lukas:‘En zij waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten.’ (24:53) Hier gaat in vervulling wat de Heere Jezus van tevoren al geprofeteerd had: ‘Uw droefheid zal tot blijdschap worden.’ (Johannes 16:20) Prachtig als ze mogen geloven, dat Hij de beloofde Messias is, zoals Zijn moeder het hoorde van een vooraanstaande engel engel (Gabriël): ‘Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.’ (Lukas 1:33)


Heel begrijpelijk, dat de discipelen vragen (op Hemelvaartsdag / zie Handelingen 1:6):’Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?’ Maar de Koning van de Joden wil eerst nog meer bekend worden over de gehele wereld en daarna zal Hij meer aanbidding ontvangen van het Joodse volk. Maar hoe dan nu? Wat wordt er eigenlijk bedoeld met ‘het Koninkrijk van God’? Wanneer je de Heere Jezus mag hoogachten en liefhebben als je Zaligmaker, dan lééf je er in. Dus door het geloof (Johannes 3:16) krijg je toegang, met andere woorden: door de wedergeboorte (Johannes 3:3). Ik las ergens: ‘Het Koninkrijk van God bevindt zich overal waar Jezus is.’ (bij dr. A. Noordegraaf in Woordenboek voor Bijbellezers) Dus: in de hemel en straks voluit op de nieuwe aarde, maar ook al hier en nu wanneer de Heilige Geest in je woont. Als volgeling van Jezus Christus mag je laten zien hoe het leeft als koningskind, als kind van het Koninkrijk (Mattheüs 13:38) Herkenbare kenmerken van zo’n nieuwe levenswijze zijn bijvoorbeeld te vinden in Kolossenzen 3:1-17. Zien we er wat van? Zien anderen er wat van bij ons?


Het gaat zondagmorgen over het Koninkrijk van God, naar aanleiding van Markus 16:19 en 20. Daarom schreef ik er al enkele dingen  over op papier voor deze nieuwsbrief. Hopelijk mag er steeds meer duidelijk voor ons worden. Hopelijk mag u er bij zijn, jij en ik. 

WvdBKerkdiensten


24 mei 2020
1
0:00 ds. W. van den Born

               18:30 ds. J. Bogerd


31 mei 2020 Eerst Pinksterdag
10:00 ds. J. Bogerd

               18:30 ds. W.G. Sonnenberg, Ede (zangdienst)


1 juni 2020 Tweede Pinksterdag

10.00 dienst georganiseerd door het JWT

Collectes as zondag


Diaconie

Rek. nr.: NL75RABO 03177 046 48

Kerk

Rek.nr.: NL06RABO 03177 015 25

Zending

Rek.nr.: NL06RABO 03177 015 25

Onder vermelding van Zending.

Collecte Kapel Staverden

Rek.nr.: NL06RABO 03177 015 25

Onder vermelding Onderhoud Kapel Staverden


Zondagsschool online

Iedere week willen we nieuwe (knutsel) werkjes op de site zetten die passen bij de thema van de preek van de dominee van die week. 

Dit is de link voor as zondag: 

https://hervormd-ermelo.nl/nieuwe-kerk-noord/zondagsschool-24-mei-2020


Online Pinksterviering zondagsschool en clubs 

Namens de zondagsschool en de clubs willen wij alle kinderen, ouders, broertjes en zusjes, opa`s en oma`s en alle andere belang-stellenden van harte uitnodigen om vanuit huis het Pinksterfeest mee te vieren op vrijdag 29 mei. Het thema is Kom in beweging! De Pinksterviering begint om 19.00 uur en is te beluisteren & te zien via www.hervormd-ermelo.nl. Het zou heel leuk zijn als de kinderen de kleurplaat (zie link hieronder) met de duif in willen kleuren, dan hangen we deze op met de viering in de kerk. De tekening mag afgegeven worden bij Jaceline Bosch aan de Horsterweg 241 of Stoffel Willem Verploeg aan de Alexiahof 50.


De kleurplaat kun je downloaden via de volgende link: https://hervormd-ermelo.nl/nieuwe-kerk-noord/zondagsschool-21-mei-2020Afscheid ds. Van den Born

Op D.v. zondag 14 juni 2020 om 18.30 uur hoopt ds. Van den Born in de Nieuwe Kerk afscheid te nemen van onze gemeente in verband met zijn emeritaat. Dit wordt een heel ander afscheid dan u, de kerkenraad en het predikantsechtpaar zich hadden voorgesteld. U, als genodigde en ook genodigden uit gemeenten waar de predikant eerder stond, worden uitgenodigd om de dienst online te volgen via Kerkomroep of de website van de Nieuwe Kerk. 

Op 14 juni kunt u de dienst volgen via

https://hervormd-ermelo.nl/nieuwe-kerk-noord/afscheidsdienst

Het predikantsechtpaar gaat in Bergambacht wonen.

Als gemeente willen we hen graag een passend cadeau aanbieden.

Wanneer u wilt bijdragen in de kosten van het cadeau, wordt u verzocht uw bijdrage over te maken op rekening nummer NL06 RABO 0317 7015 25 ten name van College van Kerkrentmeesters Hervormde gemeente Ermelo onder vermelding van “afscheidscadeau ds. Van den Born”.

In een van de komende nieuwsbrieven wordt u geïnformeerd over o.m. het adres in Bergambacht. 

J. Pap, scriba


Versoepelingen Kabinet

Op de persconferenties van 6 en 19 mei jl.. is er door het Kabinet  een route geschetst richting een versoepeling van de maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Vanaf 1 juni mogen er weer 30 mensen aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten. Na 1 juli mogen er 100 mensen aanwezig zijn. Gemeenten kunnen gebruik maken van deze versoepeling maar gevraagd wordt om niet de grenzen op te zoeken van wat kan en mag. Ondanks de versoepeling van de maatregelen is een online viering nog steeds een goed en verstandig alternatief. Momenteel wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn in de Nieuwe kerk en de Kapel. Omdat de Gemeente Ermelo belast is met het toezicht, hebben zij de kerken verzocht om een plan van aanpak in te dienen voor 19 juni. 

Ondertussen is een eerste opzet gemaakt van de mogelijke zitplaatsen met in achtneming van de 1,5 meter. Verder zullen we na moeten denken over een reserveringsysteem, looproutes, desinfectie, schoonmaak, collecteren, oppas, zondagschool, etc. etc. Gemeentezang wordt vooralsnog afgeraden, met de kennis van nu lijkt dit een bron van besmetting te zijn. De kerkenraden zullen een besluit nemen of we alleen doorgaan met de onlinediensten of dat er gebruik gemaakt zal worden van de mogelijkheid om met maximaal 100 mensen bij elkaar te komen. I.v.m. de organisatie zal de maand juni worden gebruikt om e.e.a. verder uit te werken en besluitvorming. Daarom zal er geen gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid om met maximaal 30 mensen bij elkaar te komen, m.u.v. de afscheidsdienst van ds. van den Born in de avonddienst van 14 juni. We houden u en jullie op de hoogte!


Stiltemoment in de Kapel

Bij de kerkenraadsleden van de Kapel leeft de wens om 1x per week de Kapel open te stellen voor de Kapelgangers. Om even de vertrouwde Kapel van binnen te zien, tot stilte te komen en mogelijk een gesprek te hebben met één van de kerkenraadsleden. Die wens is voorgelegd aan het bestuur van de Kapel en zij heeft hiervoor toestemming verleend. De voorkeur ligt bij de zaterdagmiddag. In de nieuwsbrief van volgende week leest u meer over de concrete invulling, maar zoals het er nu uitziet zal de openstelling per zaterdag 6 juni ingaan. Van hemelvaart….


Al is Hij opgenomen,

houd in herinnering,

dat Hij terug zal komen,

zoals Hij van ons ging.

Wij leven van vertrouwen,

dat wij zijn majesteit

van oog tot oog aanschouwen

in alle eeuwigheid.…. naar Pinksteren 


Heilige Geest van God,

vul opnieuw mijn hart.

Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.

Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

Heilige Geest van God,

vul opnieuw mijn hart.
22 mei 2020

minder
Nieuwe Kerk Noord

Nieuwsbrief nr. 10

15 mei 2020  |  

Nieuwsbrief Nieuwe Kerk Noord / 

Nieuwe Kerk Zuid Leuvenum & Staverden

Vrijdag 15 mei 2020

Dit is de digitale versie van de wekelijkse Nieuwsbrief, wilt u de volledige versie ontvangen, inclusief de voorbede, stuur dan een mail naar scriba.nkzls@hervormd-ermelo.nl


Rondom de diensten


Nog net geen hemelvaart…

Ik zie uit naar zondagmorgen! Het is fijn om in een gemeente voor te gaan waar je al iets meer mensen kent. Hoewel ook ik, net als u en jij waarschijnlijk, het erg jammer vind dat we elkaar nog steeds niet fysiek kunnen ontmoeten. Ik heb als Schriftlezing gekozen voor Efeze 4:1-16. Een kerngedeelte als het gaat om heilig leven (vers 1) en samen gemeente zijn (vers 2-16). In verschillende gesprekken met u/jullie (in verband met het onderzoek dat ik uitvoer in de Nieuwe Kerk) heb ik dit gedeelte ook gelezen en daar wat dingen over gezegd. Niet alleen in onze tijd kan het lastig zijn om één te zijn als gemeente. Dat was het zeker ook in de tijd van Paulus. Een voordeel voor ons, want nu weten we hoe Paulus daar, geïnspireerd door de Heilige Geest, mee om ging. Er is nog een reden dat ik voor dit gedeelte heb gekozen. In vers 8 tot en met 10 gaat het over de hemelvaart van Jezus. Het leek mij mooi om daar in de preek vast op in te gaan als opmaat naar volgende week donderdag. Tijdens het schrijven van de preek bleek dit echter niet realistisch. In de verzen 1 tot en met 6 zit al meer dan genoeg stof om door te geven in de preek. Hemelvaart komt dus dichtbij, maar we zijn er nog niet… Wel mogen we al weten dat ook komende zondag de opgestane Heere Jezus aan de rechterhand van de Vader zit om vandaar Zijn gemeente te regeren, met gaven toe te rusten en op te bouwen. Laten we bidden om een krachtig werk van Zijn Heilige Geest tijdens beide diensten. Zo kunnen we samen vol verlangen uitzien naar zondag!   

                                                          Evert Meijer


Kerkdiensten


17 mei 2020

10:00 prop. E. Meijer

               18:30 ds. M.A. Kuijt 


21 mei 2020 Hemelvaartsdag 

10.00 ds J. Bogerd


24 mei 2020

10:00 ds. W. van den Born

               18:30 ds. J. Bogerd


Collectes as zondag


Diaconie

Rek. nr.: 

NL75RABO 03177 046 48

VluchtelingenwerkKerk

Rek.nr.: 

NL06RABO 03177 015 25
Zending

Rek.nr.: 

NL06RABO 03177 015 25

Onder vermelding van Zending.

U kunt uw gift overmaken op de vermelde bankrekeningnummers of via de QR-code.

Collecte Kapel Staverden

In de kapel wordt normaalgesproken wekelijks een collecte gehouden voor het onderhoud van de Kapel. Omdat er momenteel geen diensten worden gehouden in de Kapel is deze collecte helemaal stil komen te liggen. Wilt u echter een gift over maken voor dit doel, dan kan dat door een bedrag te storten op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters. Vermeld duidelijk erbij dat het een gift voor de Kapel Staverden betreft.

Rek.nr.: NL06RABO 03177 015 25


Zondagsschool online

Iedere week willen we nieuwe (knutsel) werkjes op de site zetten die passen bij de thema van de preek van de dominee van die week. 

Dit is de link voor as zondag: 

https://hervormd-ermelo.nl/nieuwe-kerk-noord/zondagsschool-17-mei-2020


en deze voor Hemelvaartsdag: 

https://hervormd-ermelo.nl/nieuwe-kerk-noord/zondagsschool-21-mei-2020


Hemelvaartsdag 

Op Hemelvaartsdag mag ik de dienst leiden. We lezen dan Lukas 24: 36 – 53. Jezus gaat terug naar zijn Vader in de hemel. Dat is een feestelijke gebeurtenis. Wat betekent zijn hemelvaart voor ons? Is het mogelijk dat de grote vreugde van de discipelen aanstekelijk werkt?

We wensen elkaar gezegende diensten toe.

Ds.JB


Hij die Vorst der aard’

is die hulde waard!


Online Pinksterviering zondagsschool en clubs 

Namens de zondagsschool en de clubs willen wij alle kinderen, ouders, broertjes en zusjes, opa`s en oma`s en alle andere belang-stellenden van harte uitnodigen om vanuit huis het Pinksterfeest mee te vieren op vrijdag 29 mei. Het thema is Kom in beweging! De Pinksterviering begint om 19.00 uur en is te beluisteren & te zien via www.hervormd-ermelo.nl. Het zou heel leuk zijn als de kinderen de kleurplaat (zie link hieronder) met de duif in willen kleuren, dan hangen we deze op met de viering in de kerk. De tekening mag afgegeven worden bij Jaceline Bosch aan de Horsterweg 241 of Stoffel Willem Verploeg aan de Alexiahof 50.


De kleurplaat kun je downloaden via de volgende link: https://hervormd-ermelo.nl/nieuwe-kerk-noord/zondagsschool-21-mei-2020


Vanuit de kerkenraden


En  hoe nu verder na 1 juli?

Vanaf 1 juli biedt de regering de mogelijkheid om weer kerkdiensten met max 100 personen te houden. Ongetwijfeld heeft u dit allemaal gehoord en er over gelezen. Hoe dat straks gaat in de Nieuwe kerk? Op dit moment kunnen we er nog weinig concreets over zeggen. We onderzoeken de mogelijkheden en zijn daarover met elkaar als kerkenraden en ook met de AK in overleg. Uiteraard dient ook de vraag beantwoord te worden of we dit überhaupt willen per 1 juli. Daarnaast is ook de burgerlijke gemeente zijdelings bij het proces betrokken als toezichthouder. Zij vraagt o.a. om een gedetailleerd plan van aanpak. Daarvoor moeten diverse stappen worden ondernomen en vragen worden beantwoord. Uiteraard informeren wij u hierover in de komende tijd. Vanuit de landelijke kerk is inmiddels een uitgebreid protocol opgesteld voor kerkdiensten met 100 aanwezigen. 

 

Do0p en avondmaal

Ook hierover denken de kerkenraden momenteel na. 

De eerstvolgende avondmaalsviering is volgens het rooster op zondag 21 juni. 

En op 19 juli staat er een  doopdienst op het rooster. 

We bezinnen ons momenteel op de wijze waarop beide sacramenten in de huidige situatie vorm zouden kunnen krijgen. 

In een van de komende nieuwsbrieven zullen we u verder op de hoogte houden.

 

Aanpassen bezoekwerk 

Recent hebben de moderamina van de beide kerkenraden overleg gehad na de nieuwe maatregelen die door de regering zijn aangekondigd. Daar kwam o.a. ook het bezoekwerk aan de orde. We willen het bezoekwerk langzaam waar mogelijk en wenselijk weer voorzichtig opstarten. We hebben daarbij het volgende afgesproken. Vóór alles geldt voor de ouderlingen en bezoekbroeders en zusters: Blijf thuis en ga niet op bezoek bij verkoudheidsklachten of andere gezondheidsklachten. 

Voor het afleggen van een bezoek raden we hen aan om vooraf telefonisch contact met u als gemeentelid te hebben, waarbij zij ook vragen hoe het met uw gezondheid is. En uiteraard vragen zij of u het op prijs stelt bezoek te ontvangen. Niet alle gemeenteleden zullen al weer bezoek willen ontvangen. Geef dat ook gerust aan. 

 

De moderamina willen de richtlijnen van het RIVM volgen en dat houdt in dat we nog geen bezoek kunnen brengen aan mensen van 70 jaar en ouder. Ook bij mensen met een kwetsbare gezondheid brengen we geen bezoek. Contact met deze gemeenteleden kan telefonisch, door middel van een kaartje of een briefje. 

 

We zijn dankbaar dat het bezoekwerk weer langzaam waar mogelijk iets opgestart kan worden.

 

Diensten vanuit de Kapel?

Al voordat de corona-crisis uitbrak waren de voorbereidingen voor beelduitzendingen vanuit de Kapel al in gang gezet. Doordat de buitengebieden van Ermelo nu ook voorzien zijn van glasvezel is het uitzenden van kerkdiensten met beeld tot de mogelijkheden gaan behoren. De apparatuur is hiervoor besteld, het wachten is op de levering. Ondertussen merken we dat onze Kapelgangers best de Kapel missen. Als kerkenraad van Zuid- Leuvenum- Staverden overwegen we om de morgendiensten waarin hij dienst doet, de onlinediensten vanuit de Kapel te verzorgen. Zover is het nog niet, want eerst moet een en ander technisch in orde zijn. Daarnaast moeten de uitzendingen kwalitatief vergelijkbaar zijn met die vanuit de Nieuwe Kerk. Ook hier geldt: we houden u op de hoogte! 


Tot zondag! 

We sluiten deze nieuwsbrief af met het lied dat we as zondagmorgen hopen te zingen. Het is lied 238 uit de bundel Weerklank.


Nabij of ver, wij zijn verbonden,

één Heer en één geloof, één doop,

één Geest is tot ons neergezonden,

en één is aller liefd’en hoop.

Wij bidden en wij danken saâm,

wij roemen in één Vadernaam.
15 mei 2020

meer
Nieuwe Kerk Noord

Nieuwsbrief nr. 9

08 mei 2020  |  

Nieuwsbrief Nieuwe Kerk Noord / 

Nieuwe Kerk Zuid Leuvenum & Staverden

Vrijdag 8 mei 2020
Dit is de digitale versie van de wekelijkse Nieuwsbrief, wilt u de volledige versie ontvangen, inclusief de voorbede, stuur dan een mail naar scriba.nkzls@hervormd-ermelo.nl

 


Rondom de diensten


PAASOVERWINNING


Voor de zondag na 4 en 5 mei heb ik een thema gekozen uit ons volkslied, namelijk een regel uit het zesde couplet: ‘Op U zo wil ik bouwen’. Dit is iets waar de apostel Paulus van geleerd

heeft in de praktijk van zijn geloofsleven. Toen hij het een keer heel moeilijk had en toen hij zichzelf niet kon redden, ja toen, toen leerde hij het om zich toe te vertrouwen aan de levende God. We lezen er over in 2 Korinthe 1:1-10. Wat dan zo opvalt, dat hij terugdenkt aan Pasen.

Want: als God de Vader Zijn Zoon uit de doden kon opwekken, dan kan hij ook Zijn andere kinderen wel redding brengen als ze zelf geen uitkomst zien. Geweldig, wat een troost vanuit het Paasevangelie. Hoor het uit de mond van Paulus: ‘Ik was ter dood veroordeeld, ik heb op God vertrouwd en Hij heeft mij verlost.’ Dat zijn precies de drie aandachtspunten ook voor de verkondiging zondagmorgen in de Nieuwe Kerk.

WvdB


Kerkdiensten

10 mei 2020

10:00 ds. W. v.d. Born

              18:30 ds. G.H. Fredrikze (jeugddienst)


17 mei 2020

10:00 prop. E. Meijer 

              18:30 ds. M.A. Kuijt, Wijk bij Heusden


Collectes


Diaconie

Rek. nr.: 

NL75RABO 03177 046 48Kerk

Rek.nr.: 

NL06RABO 03177 015 25
Zending

Rek.nr.: 

NL06RABO 03177 015 25

Onder vermelding van Zending.

U kunt uw gift overmaken op de vermelde bankrekeningnummers of via de QR-code.


Collecte Kapel Staverden

In de Kapel in Staverden wordt normaal gesproken wekelijks een collecte gehouden voor het onderhoud van de Kapel. Omdat er momenteel geen diensten worden gehouden in de Kapel is deze collecte helemaal stil komen te liggen. Wilt u echter een gift over maken voor dit doel, dan kan dat door een bedrag te storten op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters. Vermeld duidelijk erbij dat het een gift voor de Kapel Staverden betreft.

Rek.nr.: NL06RABO 03177 015 25
Zondagsschool online

Iedere week willen we nieuwe (knutsel) werkjes op de site zetten die passen bij de thema van de preek van de dominee van die week.

Dit is de link voor as zondag: 

https://hervormd-ermelo.nl/nieuwe-kerk-noord/zondagsschool-10-mei-2020


Jeugddienst

De jeugddienst die gepland stond voor DV 24 mei is verplaatst naar zondag 10 mei as. om 18.30 uur.

Deze dienst, die geleid wordt door ds. Fredrikze, heeft als thema "Bevrijding waartoe? De Heer niet vergeten". Voor dit thema is mede gekozen omdat we op 5 mei mochten gedenken en vieren dat we 75 jaar bevrijd zijn. 

Aan de dienst zal een aantal jongeren (digitaal) hun medewerking verlenen. Ben jij er online bij?!Gelezen 

Ik kwam op internet het volgende indrukwekkende verhaal tegen. Als voorbeeld van de liefde en genade van de Heere, en hoe Hij in crisistijd werkt. Het is het verhaal van Julian Urban, een arts van 38 jaar in Lombardije – de meest getroffen regio in Italië: ‘Nooit in mijn donkerste nachtmerries heb ik gedacht dat ik kon zien en ervaren wat er hier in ons ziekenhuis al drie weken aan de hand is. De nachtmerrie stroomt, de rivier wordt groter en groter. In het begin kwamen er slechts enkele zieken aan, toen tientallen en dan honderden en nu zijn we geen doctoren meer, maar we zijn sorteerders aan de lopende band geworden en we beslissen wie er mag leven en wie naar huis moet worden gestuurd om te sterven, zelfs als al deze mensen Italiaanse belastingen hebben betaald, hun leven lang. Tot twee weken geleden waren mijn collega’s en ik atheïst; het was normaal omdat we artsen zijn en we leerden dat wetenschap de aanwezigheid van God uitsluit. Ik lachte altijd als mijn ouders naar de kerk gingen. Negen dagen geleden kwam er een voorganger van 75 jaar bij ons op de intensive care; hij was een aardige man, had ernstige ademhalingsproblemen, maar had een Bijbel bij zich en hij maakte indruk op ons omdat hij die aan de stervenden voorlas en hen troostte en hun hand vast hield. We waren allemaal vermoeide, ontmoedigde dokters, psychisch en fysiek volledig op, toen we tijd hadden om naar hem te luisteren. We moeten nu toegeven: als mens hebben we onze grenzen bereikt, we kunnen niet meer doen dan wat we nu doen en toch sterven er elke dag meer mensen. En we zijn uitgeput, we hebben inmiddels twee collega’s die zijn overleden en anderen zijn besmet. We realiseerden ons dat waar wat de mens kan doen de limiet bereikt is, we God nodig hebben! Nu vragen we Hem om hulp als we een paar vrije minuten hebben, praten met elkaar en we kunnen niet geloven dat we als overtuigde atheïsten nu elke dag op zoek zijn naar onze vrede en de Heer vragen ons te helpen weerstand te bieden zodat we voor de zieken kunnen zorgen. Gisteren stierf de 75-jarige voorganger. Ondanks het feit dat er hier in de drie weken meer dan 120 doden vielen en we allemaal uitgeput waren, ondanks zijn eigen omstandigheden en onze moeilijkheden, is hij erin geslaagd om ons een VREDE te brengen die we niet meer verwacht hadden ooit te vinden. De voorganger is naar onze Heer gegaan en binnenkort zullen we hem ook volgen als deze situatie zo doorgaat. Ik ben zes dagen niet thuis geweest, ik weet niet wanneer ik de laatste keer heb gegeten en ik besef mijn waardeloosheid op deze aarde en ik wil mijn laatste adem benutten om anderen te helpen. Ik ben GELUKKIG dat ik tot God ben teruggekeerd terwijl ik omringd ben door het lijden en de dood van mijn medemensen’.


 

Wat hou ik van Uw huis

Heer van de hemelse legers.

Ik kan zo sterk verlangen naar

de binnenpleinen van de Heer.

Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,

zo’n blijvende schreeuw om de Levende God.

 

Een vogel is er thuis,

Heer van de hemelse legers.

Een zwaluw voedt haar jongen op

bij U onder de pannen, God.

Wonen bij U is een zegen,

zo’n blijvende kans om te zingen voor U.

 

 

(Naar psalm 84, opwekking 715)

 

 08 mei 2020

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT