Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Nieuws

Vrijdag 21 september 2018

Nieuwsbrief jeugdwerk Westerkerk

Jeugdwijkteam
Aan het begin van een nieuw seizoen willen we ons als jeugdwijkteam (JWT) graag even aan jullie voorstellen! Het JWT bestaat uit de jeugddiaken (Patricia Poelman) en de jeugdouderlingen (Miranda Macaré en Ery Bennink) en de voorzitters van de kindernevendienst (Janny van Braak) en de basiscatechisatie (Mark Reurink).
Als team zijn wij eindverantwoordelijk voor al het jeugdwerk binnen de Westerkerk. Hieronder vallen de oppasdienst, kindernevendienst, knutselclubs, tienergroepen en basiscatechese. Daarnaast valt ook het jeugdpastoraat (Samen op Pad), de rozenactie voor eindexamenkandidaten, de diaconale projecten, de jeugd/kinderdiensten en beleid & toerusting onder onze verantwoordelijkheid.

Jeugdwerk
Als gemeente vinden we het belangrijk om te investeren in onze jeugd. We willen hen stimuleren om het leven als kind van God vorm en inhoud te geven in hun eigen leven (persoonlijk en maatschappelijk) en in onze kerkelijke gemeente. De spits van het jeugdwerk is dat jongeren tot persoonlijk geloof mogen komen in de God en Vader van Jezus Christus.

In deze nieuwsbrief geven we informatie over de knutselclubs, de basiscatechese, de tienergroepen en de belijdeniskring.

Knutselclubs
Voor de kinderen van groep 4 t/m 8 is er iedere week knutselclub in de Westerkerk. In dit uur wordt er een Bijbelverhaal verteld en daarna wordt er een leuk knutselwerkje gemaakt.

Groep 4, 5, 6: dinsdagavond van 18.45 tot 19.45 uur.
Groep 7, 8: donderdagavond van 18.45 tot 19.45 uur.
De eerste avond is in de week van maandag 24 september 2018. In de schoolvakanties is er geen club. We sluiten het seizoen af met een nachtje kamp van 23 op 24 maart!


Basiscatechese
Voor de kinderen van groep 7 en 8 en de tieners van klas 1 en 2 en klas 3 en 4 is er (basis)catechese tijdens de kerkdienst. Op de zondagen dat catechese aangeboden wordt, gaan zij tegelijk met de kinderen van de kindernevendienst uit de kerkzaal. Ze komen niet meer terug in de dienst. Andere zondagen halen zij hun werkblad op achter in de kerk.
Doel:
• Kennis overdragen van het christelijk geloof, de Bijbel, de kerkdienst, het gemeentezijn
• Ontmoeting tussen de kinderen/ jongeren stimuleren en faciliteren
• Jongeren betrokken houden bij de kerkgang en kerkdienst; helpen “invoegen” in de gemeente.

Frequentie:
Groep 7 en 8
2x in de 3 weken basiscatechese
1x in de 3 weken een werkblad tijdens de dienst
Klas 1 en 2
2x in de maand basiscatechese
1x in de maand “Talk”
1x in de maand gewoon in de dienst
Klas 3 en 4
1x in de maand catechese
In juli en augustus is er geen (basis)catechese.
Het actuele rooster vindt u op de website van de Westerkerk.


Tienergroepen
De tienergroepen Steps, Next Step en Step Forward bieden een plek waar jongeren Jezus beter kunnen leren kennen en ze vrienden kunnen ontmoeten. De avonden worden opgezet vanuit de tienerwerkmethode van de HGJB. Er is sprake van een stuk verdieping rondom een thema en ruimte voor ontspanning en ontmoeting.

Steps (klas 1 en 2)
Wanneer :
30 september 2018, 14 oktober 2018, 18 november 2018, 16 december 2018, 13 januari 2019, 10 februari 2019, 10 maart 2019, 14 april 2019, 19 mei 2019
Tijdstip en locatie
Van 18.30 tot 20.30 uur aan de Watervalweg 165
Contactpersoon
Petra Rozendaal

BBQ
De eerste avond op 30 september is een BBQ samen met Next Step van 18.00 tot 20.00 uur aan de Watervalweg 165.
Opgeven graag voor 26 september bij Petra.

Next step (klas 3 en 4)
Wanneer
30 september 2018, 7 oktober 2018, 4 november 2018, 18 november 2018, 16 december 2018. De data in 2019 zullen t.z.t. op de website te vinden zijn.
Tijdstip en locatie
Van 19.00 tot 21.00 uur in de Westerkerk
Contactpersoon
Kayla Wustenhoff

BBQ
De eerste avond op 30 september is een BBQ samen met Steps van 18.00 tot 20.00 uur aan de Watervalweg 165. Opgeven graag voor 26 september bij Petra Rozendaal

Step forward (16 en 17 jarigen)
Komend seizoen draait ds. André Priem een jaar de 16+ groep. In principe werken we met hetzelfde materiaal als afgelopen jaren, maar we kunnen natuurlijk ook samen iets anders bedenken.
Wanneer, tijdstip en locatie
De eerste keer is op dinsdagavond 9 oktober om 20.00 uur in de Westerkerk. We zullen dan in overleg de meest geschikte avond kiezen.
Contactpersoon
Heb je interesse, laat het dan weten aan André Priem (via whatsapp 06-14392750)

Belijdeniskring

Wie wil nadenken over het doen van belijdenis of voor wie samen met anderen gewoon eens wil doorpraten over christen-zijn, over Jezus-volgen-vandaag, is welkom op de belijdeniskring.
Je kunt je opgeven bij ds. André Priem of via whatsapp 06-14392750. We bepalen in overleg de eerste bijeenkomst.

Contactinformatie jeugdwijkteam
Als je/u vragen, suggesties of leuke initiatieven hebt voor het jeugdwerk neem dan contact op met één van ons!

Jeugddiaken
Patricia Poelman 
Jeugdouderlingen
Miranda Macaré
Ery Bennink
Voorzitter Kindernevendienst
Janny van Braak
Voorzitter Basiscatechese
Mark ReurinkDeel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Westerkerk

Vanuit de kerkenraad

29 maart 2021  |  De kerkenraad publiceert regelmatig een stukje tekst over de onderwerpen die besproken zijn in de vergaderingen. Naar aanleiding van de vergadering van 4 maart jongstleden staat de informatie op de website. Op deze pagina kunt u ook de eerder verschenen teksten teruglezen.


Tags
kerkenraad
29 maart 2021

minder
Westerkerk

Ontmoeten op de Veluwe

29 maart 2021  |  Onze classispredikant, ds. Wilbert van Iperen, schrijft met enige regelmaat over het werk van en in de classis Veluwe. Er is weer een nieuwe editie van 'Ontmoeten op de Veluwe'. Zie hier voor een overzicht. 


Tags
classis
29 maart 2021

meer
Westerkerk

Lentebloemactie

26 maart 2021  |  De lente kondigt zich aan.
Wie heeft er zin om vrolijke voorjaarsplantjes te kopen?
Ik nodig jullie uit dat bij mij te doen.
Bakjes en mandjes voor de tuintafel of balkon, ook bakjes voor binnen.
De opbrengst gaat naar het nieuw te bouwen deel van de Westerkerk.
Verkoop is vanaf maandag 29 maart vóór aan de weg bij ons thuis.
Adres: Geelgorsstraat 23
Graag contant betalen!
De actie loopt tot en met Moederdag

Hoop jullie te zien, Margreet vdBosch26 maart 2021

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT