Lees voor
Zoek
Home > Zendingskerk > Uitslag Enquete Kerkzaal

Wie zijn wij

Uitslag Enquete Kerkzaal

Enquêteformulier kerkzaal november/december 2018, ingevuld.

 

Wat is uw mening over:

 

 

 

cijfer

totaal

De plaats van het doopvont

18 nov

25 nov

2 dec

9 dec

1,1,5,3,2,1,4,3,4,2,5,5,2,3,5,

2,1,4,4,4,5,3,??4,2,4,5,4,5,4,5,

1;2; 5; 4; 3,

4,4,-,3,2,1,4,3,4,5.5

46/15

56/15

15/5
30/9

152:45= 3,37

De plaats van de lezenaar

18 nov

25 nov

2 dec

9 dec

4,4,5,4,4,5,5,4,5,5,5,5,5,4,5,

5,4,5,4,4,5,4,4,4,5,5,5,4,5,5,5,

3;4; 5; 4; 4,

5,5,4,4,5,4,5,4,4,4,5,5.5

69/15

73/16

20/5
54/12

221:49= 4,51

De plaats van de viertafel

18 nov

25 nov

2 dec

9 dec

4, 4,5,4,3,3,4,4,5,5,4,5,5,3,5,

5,4,4,5,4,5,4,2,4,5,5,5,4,5,5,5,

3;5; 5; 4; 5,

5,5,4,-,5,4,4,4,4,4,3,5.5

63/15

71/16

22/5
47/11

208:48= 4,33

De opstelling van de stoelen

18 nov

25 nov

2 dec

9 dec

2, 2,4,4,5,4,5,4,2,5,4,4,2,3,5,

4,5,4,4,4,5,4,4,4,4,2,5,4,3,4,4,

1;5; 4; 3; 5,

5,4,-,4,3,3,4,5,5,4,5.3

55/15

59/16

18/5
42/10

177:47= 3,87

De zichtbaarheid van de voorganger

18 nov

25 nov

2 dec

9 dec

2,4,5,4,2,2,3/4,2/3,5,3,4,2,3,3,

4,2,3,4,4,3,4,5,2,4,3,5,2,3,5,4,

3;4; 4; 1; 4,

3,4,4,2,4,4,5,3,3,3,4,5.5

44/14

57/16

16/5

44/12

166:48= 3,46

De inrichting van de gedacht.hoek

18 nov

25 nov

2 dec

9 dec

2, 3/1,1,4,2,1, 5,3,3,5,1,4,1,1,5,

5,2,4,3,4,4,4,1,4,1,2,5,2,1,-,3,

2;1; 4; 1; 3,

5,5,4,-,2,-,-,2,3.1

40/15

45/15

11/5

21/6

118:42= 2,79

Het geluid

18 nov

25 nov

2 dec

9 dec

4, 4,4,3,1,1,4,4,4,2,4,3,3,1,

4,3,3,2,4,4,4,3,4,4,4,2,3,4,-,5,

1-5;2; 4; 4;3,

2, 4,-,4,3,-,3,3,4,4,3,4.4

42/15

53/15

16/5

34/10

149:46= 3,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerkingen bij de vragen:

Na elke opmerking van een persoon staat een ;
Vandaar dat er soms na een punt ook nog een ; staat.

 

 

1

DE PLAATS VAN HET DOOPVONT

 

Graag weer voorin de kerk; Voor mij uit beeld, een predikant zegt dat deze in de prot. liturgie in het liturgisch centrum hoort; Misschien toch wat naar voren?; Doopvont behoort bij het liturgisch centrum; Hoort eigenlijk voorin, maar omdat er weinig doopdiensten zijn, begrijpen wij dat deze achterin staat; Staat daar in de weg, andere kant naast gedachtenishoek beter; Ik vind dat het doopvont voor in de kerk hoort te staan; Prima, mooi!; Fysiek een sta in de weg, kost stoelruimte, betekenis doop is sacrament en verdient een betere plek;

Wordt als obstakel ervaren; Staat nu ongelukkig en kwetsbaar; Kan, maar staat in de verdrukking; Waar staat het doopvont?; Valt nauwelijks op, het bedachte idee werkt niet; Zou mooier zijn meer naar ’t midden, maar dat heeft weer met de stoelopstelling te maken; Liturgisch juist, bij gebruik misschien onpraktisch;

Onzichtbaar in de kerk; Goed; Waarom zo achterin? Het dopen wordt zo onzichtbaar; Mits bij doop naar voren verreden; Behoort toch eigenlijk bij de andere meubelen op het liturgisch centrum?;

Ik loop er helaas achteloos aan voorbij.; Te dicht bij de stoelen.; Het was de bedoeling dat het doopvont, geplaatst bij de ingang, iedereen bij binnenkomst zou herinneren aan de eigen doop. Ik heb niet de indruk dat dat door de kerkganger zo wordt ervaren. Het staat er eigenlijk een beetje in de weg. Een betere plek voor het doopvont is m.i. vóór in de kerk in de hoek bij de buitendeur. Er zou ook een kleine schijnwerper boven gehangen kunnen worden, opgevat als een kleine doopkapel die in veel Franse kathedralen wordt aangetroffen; Nog geen doopdienst meegemaakt.; Mooie plaats in de liturgische as door de kerkzaal heen; Uitstekend! Theologisch juist.

2

DE PLAATS VAN DE PREEKSTOEL/LEZENAAR

 

Preekstoel te laag, achterin is ds. niet te goed zien en te klein, waterglas kan niet geplaatst worden; Beetje krap; Goed; Preekstoel of kansel is weg, lezenaar is gestileerd mooi, maar te klein; De plaats is oké, sommige predikanten hebben moeite met bestijgen!!!;

Preekstoel is, dacht ik, weggedaan!; Prima; centraal goed;

Niet zichtbaar genoeg; Goed; Ik zit voorin, geen probleem; Krijgt waardigheid door de mooie achterwand; Lezenaar te laag!

Mooie plek t.o.v. de ronde gebogen achterwand. Te veraf van de stoelen; Goede plaats; Graag iets hoger; Evenals het doopvont, prachtige opstelling in de (klank)schaal, gebogen wand voor het geïntegreerde kruis; Uitstekend.

3

DE PLAATS VAN DE VIERTAFEL

 

Te scherpe hoeken van de tafel; Prima; Goed; Slecht zichtbaar als er iemand achter staat; Fijn voor in de dienst, maar heel erg in de weg tijdens andere activiteiten;

Prima; ook centraal;

Zou iets hoger moeten staan; Gebed en maaltijd midden in de gemeente; Liefst zo ver mogelijk de kerk in en zoveel mogelijk gebruiken; Goede plaats, maar misschien neemt de tafel relatief veel ruimte in beslag, waardoor de stoelen (te ver) naar achter zijn geplaatst; Is goed; Staat te laag m.n. voor degenen die achterin zitten; Mooi in lijn met de rest van het liturgisch meubilair. Wel voldoende ruimte houden tussen podium en tafel ivm sta-/beweeg- en handelruimte; Uitstekend.

4

DE OPSTELLING VAN DE STOELEN

 

“Aar” opstelling beter; Voorstander van de “aar” opstelling, zonde van de lege plekken voorin de kerk; Rijen stoelen links en rechts voor meer bij voorste rij aansluiten; Goed; de zijwaartse stoelen worden zelden benut, alleen voor de cantorij; We moeten nog steeds wennen aan de overdwars stoelen; De opstelling maakt uit- en doorzicht niet mogelijk, de rijen kunnen verspringen; De pioniersdienstopstelling is onze favoriet;

Prima, maar geen bezwaar als het ovaal wordt zoals is gepresenteerd als optie; Goed; Gangpad te smal om te collecteren; Plaats van kerkenraad niet prettig, kan ds niet goed zien, scherm niet en je zit erg tegenover de rij aan te kijken; Bij maximaal aantal zitplaatsen prima, groot ovaal mooier; In de toekomst andere stoelen?; Zijstoelen worden niet genoeg benut; Goed; De stoelen voorin moeten nog wennen, maar horen daar wel, de ovale opstelling op 14 oktober voelde goed, lezenaar te laag.;

Mogelijkheden voor een andere opstelling zijn aanwezig.;

Schuin opstellen kan wellicht beter dan nu. Zichtlijnen langs de schouders. Probeer in het linkergedeelte de stoelen in een vloeiende lijn dichter bij de preekstoel en de tafel te plaatsen.; Gebruik de cantorij-opstelling alleen als de cantorij zingt.; Visgraat opstelling is goed. Maar het lijkt erop dat er geen vaste plek is waar de rijen beginnen. Er zou daarvoor bij elke rij een merkteken op de vloer geplaatst kunnen worden. Ook staan de rijen links en rechts van het pad niet op dezelfde hoogte. Dat zou wel beter en overzichtelijker zijn. Ook is dat fraaier.; Het is goed dat er in de kerkzaal flexibele opstellingen mogelijk zijn, maar het zou goed zijn als de stoelen voor de eredienst steeds op dezelfde plek worden teruggezet.; De beide zijbeuken zijn niet even groot. Links staan 2 rijen met 7 stoelen en rechts staan 2 rijen met 5 stoelen. Als beide zijbeuken evenveel stoelen hebben, kunnen ook de stoelen in de kerk beter geplaatst worden. Ik begrijp dat het linker zijbeuk vergroot moet worden als het koor zijn medewerking verleent, maar dat komt niet elke zondag voor. (MS wil het zonodig persoonlijk toelichten).; Goed; De zij-opstelling werkt niet; Een open opstelling met goed zicht op de beeldschermen. Van belang is wel de te hanteren afstandsmaten(stok) ivm been, passeer- en veiligheidruimte. Twee x 7 breed is goed te doen voor de beloopbaarheid van de gangen; Liever in de lengte.

 

5

DE ZICHTBAARHEID VAN DE VOORGANGER

 

Achterin is ds. slecht te zien; Voor mij prima, want ik zit op rij 2; goed; Achter de viertafel niet goed; Alleen achter de lezenaar zichtbaar. Anders alleen voor mensen aan het middenpad; regelmatig slecht, m.n. als hij achter de tafel staat; Predikant staat te laag; Maar kleine predikanten zijn moeilijk zichtbaar. Oplossing andere opstelling (ovaal/kring);

Achterin vaak moeilijk;(HIK); Goed; Komt ook door opstelling stoelen; Achterin minder goed; Vooraan prima; Moet geen kleine voorganger zijn;

Niet zichtbaar genoeg; Niet goed; niet slechter dan voorheen; Eventueel hoger. Het cijfer is afhankelijk van waar je zit en wie er voor je zit (lengte);

Hangt van de lengte af van predikant, standplaats iets hoger; Achter de viertafel niet voor iedereen goed zichtbaar; goed achter de lezenaar, slecht achter de viertafel;

Voorin de kerk helemaal goed, achterin weet ik niet.; als de voorganger op de preekstoel staat is het goed. Aan de viertafel is de voorganger niet altijd goed zichtbaar, dat komt vooral door de plaatsing van de stoelen.; Is beter als preekstoel hoger komt te staan; Achter de viertafel te laag; Iets te laag: achteraan vaak niet goed zichtbaar; Afhankelijk van de voorganger(lengte) en waar je zelf zit in de ruimte is het over het geheel goed te doen. Daarbij moet je wel accepteren dat wanneer de voorganger achter de viertafel staat, hij/zij niet altijd te zien is; Goed.

6

DE INRICHTING VAN DE GEDACHTENISHOEK

 

Te klein, te afgesloten ruimte; Inrichting redelijk, nogal benauwd, meer open, plaats erg jammer; Onzichtbaar, waarom die hoge randen er omheen?; Niet zo zichtbaar; goed; De gedachtenishoek is weggestopt; Moet meer herkenbaar zijn; Sober; De inrichting is mooi, maar hoort ook voor in de kerk in een mooie hoek te staan; Slecht. Vervalt helemaal zo. Heeft geen functie meer!; Deze plek, evenals het doopvont verdient een waardiger (!) plek; De gedachtenishoek is weggestopt;

Icoon lager ophangen!; Ontoegankelijk en klein; Niet zichtbaar; Te klein, lijkt net een computertafel, sfeerloos; Weggestopt; Te nauw en weinig zichtbaar;

Volledig uit beeld; Goed; Erg jammer dat de doden zo achterin en onzichtbaar zijn; Sober; Heeft voor ons zijn functie verloren; Weggestopt achterin.

Zou zelf een open opstelling naar de gemeente iets mooier gevonden hebben; Te verborgen; nog geen mening. Ik ben nog niet gewend aan de plek!; ’t Liefst uit de achterhoek weer zichtbaar (links op de voorgrond); Kom ik (nog) nooit; Niet overeenkomstig met wat de architect met de HIK-cie en klankbordgroep bedacht en ontworpen heeft. Het is omwille van de bilaterale opstelling met de geluidshoek geworden tot een afrekenloket lijkend op een stemhokje. Jammer, we spreken de hoop uit dat er nog iets fraaier, lees passender van te maken is; Slecht; houten meubel weg.

7

HET GELUID

 

Nu goed; Eindelijk zonder galm; Laatste weken goed; Snel sprekende voorgangers zijn moeilijk te verstaan; Geluid is nog steeds problematisch; Soms wat storingen; Mits goed bediend; Het geluid is nog steeds niet goed; Wisselend van kwaliteit, is na de renovatie verbeterd, maar niet optimaal; De loopmicrofoon hapert soms en achterin is het minder hoorbaar, er is galm als de kanselmicrofoon open is en er zijn nog steeds storingen, als de koster de knoppen bedient hoor je een ‘boooom’’ ; Matig, met goede articulatie beter;

Nu een stuk beter; Wordt steeds beter; Geluid in de kerk is goed; Alleen wie duidelijk spreekt en articuleert is verstaanbaar; Meestal goed; Nu wel goed; We luisteren vaak via internet dan is het geluid heel goed!; Laat de spreker duidelijk spreken, dus niet op huiskamerniveau en goed gearticuleerd; Voor mij (vrij vooraan zittend) wel goed); Voor mij goed, ook voor SH?;

Soms een ramp, andere keren perfect; Wisselend, vaak te zacht (ik heb zelf een uitstekend gehoor!); Nog steeds wat zwaar en een galm; Het geluid is niet altijd even helder; Meestal goed; Ik geef een 5 zodra de onvolkomenheden (plotselinge knal e.d.) niet meer voorkomen.

Meer besluitvaardigheid hierover wenselijk; De losse microfoon wordt vaak niet goed gebruikt en daardoor onduidelijk als de afstand tussen mond en microfoon niet juist is;

Goed vanaf de vaste microfoon, headphone niet altijd optimaal,; Ik kan alles goed horen. Soms weerkaatst het geluid bij de gebogen wand. De knallen lijken minder!; Persoonlijk geen klachten.; Meer moeite heb ik met alles vanaf de preekstoel en viertafel te verstaan dan voor de renovatie. Vermoedelijk veroorzaakt of mede veroorzaakt door mijn gehoor (mogelijkheid); Nog niet helemaal perfect; Meestal voldoende, orgel niet zelden te luid;

Voor ons prima, op af en toe een storing na. Omstanders laten andere geluiden horen, van slecht tot onverstaanbaar. Dit zijn overigens niet allemaal mensen met gehoorapparaten; In ’t algemeen goed.

 

 

 

Algemene opmerkingen:

 

Ondanks mijn opmerkingen, een zeer geslaagde verbouwing.

Mooie, sfeervolle kerk.

Het is vervelend wanneer voorganger moeilijk te zien is. Dat is het geval wanneer hij/zij achter de tafel spreekt. Uitzicht wordt geblokkeerd door wat langere gemeenteleden. Ringleiding moet altijd aangezet worden.

Het geluid is niet overal goed te verstaan voor wie gebruik maakt van de ‘ringleiding’. De stoelopstelling: wanneer de rijen niet pal achter elkaar staan, maar zouden verspringen is er meer zicht.

Geslaagde renovatie: verfkleur, achterwand, buffet, liturgisch meubilair enz. Enquête goed idee.

Het beeld: ze moeten tijdens de preek kunnen inklappen. De leesbaarheid valt mee. Ongebruikt zijn het lelijke zwarte vlakken. Het witte kruis is geweldig, mooi aangelicht. Ook de LED lampen zijn prachtig. Jammer is dat veel apparaten de hele week ingeschakeld staan, maar het geluid wordt er niet beter van.

Op speciale zondagen de iconen van dr. Thomas zichtbaar maken?

Nieuwe stoelen zou het geheel completeren

Heel tevreden

Kleurstelling in de kerk vinden we heel mooi!

Mijn waardering voor de mooie lichte kleuren en voor de inzet en het grote enthousiasme van de bouwcommissie en het kerkbestuur.

Inrichting gedachtenishoek: zou een open verbinding hebben met de kerkzaal. Nu weggestopt en onzichtbaar achter een muurtje. Voelt niet goed. Ik kijk er in mijn situatie wellicht wat anders naar, maar de onzichtbaarheid van de stenen vind ik erg jammer.

Totaal plaatje: sfeer, lichten, kleur, prachtig!

Bloemschikking is minder goed zichtbaar.

Het geheel prachtig! Ingetogen, stijlvol, eigentijds en toch tijdloos mooi.

Het antependium hangen tegen de achtermuur, recht tegenover de Witteveenbijbel. Antependium moet wel blijven!

Stoelen moeten weer in een rechte lijn worden geplaatst.

Zou de microfoon niet te laag staan? Mij valt op dat men niet in de microfoon praat, maar met het hoofd naar beneden, dus niet verstaanbaar. Sprekers hebben niet dezelfde lengte. Is een head-set wellicht de oplossing? Anders in ieder geval een verstelbare microfoon.

Als beslissingen over de inrichting alleen bepaald zouden worden door de zichtbaarheid van de voorganger doet dat tekort aan de kracht van de inrichting en de rol van de voorganger en gemeente die daarin zijn verbeeld. Waar het echt belangrijk is dat de voorganger gezien wordt, tijdens de preek, is hij wat ons betreft voldoende zichtbaar.

Wat betreft de avondmaalstafel (ik kan niet wennen aan het wonderlijke ‘viertafel’, het viertafeltje is ooit bedacht voor de kindernevendienst, en liturgische tafel vind ik ook een vreemde uitdrukking. Wij vieren in onze kerken rond Schrift en Tafel (en die tafel is de avondmaalstafel) vinden wij het storend en oneerbiedig dat er bij het koffiedrinken na de dienst een kleedje op gelegd wordt. Ook na de kerkdienst blijft de avondmaalstafel een avondmaalstafel en wordt niet ineens een keukentafel.  

De kerkzaal heeft, met z’n rustige kleuren, een prettige uitstraling.

Doopvont: Maak een mooie zichtbare kleine ruimte(een doop-kapelletje!) in de lege hoek voorin de kerk met het doopvont, een (doop-)kaars, kleine lichtjes. Als teken van hoop voor onze kinderen die de toekomst zijn! Tevens doet het ons herinneren aan de beloftes die bij de doop zijn uitgesproken, zowel door de ouders als door de gemeente…….;

Bij uitgaan via hoofdingang opstopping, vooral als predikant mey de rug naar de garderobe staat. De viertafel staat te laag als het noodzakelijk of gewenst is dat alle kerkgangers de spreker kunnen zien. Indien de (mond van de) spreker niet te zien is, kan men de dienst ook via de luidspreker thuis beluisteren.  

De piano heeft een prachtige, geschilderde, achterkant gekregen. Dank aan de schilder en allen, kerkenraad, die deze creatie zo passend hebben weten toe te passen.

Voor de stoel opstelling is een blad waarop de standaard opstelling staat, aantallen en afstanden. Ligt evenals de maatstok in de meterkast. Communicatie hierover, en meerdere van dat soort zaken, zijn van duidelijk belang, wie doet wat enz.

Houden zo en niets meer toevoegen. Keep is simple! N.b. Een vleugel zou passend zijn, zeker nu het aantal concerten toeneemt.

 

 

 

 

 

 

Totaal 53 ingeleverde enquêtes.

  

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Website ontwikkeling: Exitus ICT