Lees voor
Zoek
Home > Westerkerk > Nieuws

Vrijdag 10 mei 2019

Kliederkerk

De eerstvolgende Kliederkerk zal zijn op zondag 7 juli in de Westerkerk (15.30-18.00 uur, het team begint om 14.00 uur met de voorbereidingen).
Ook deze bijeenkomst zal bestaan uit drie onderdelen: Samen ontdekken (workshopachtige activiteiten), Samen vieren (korte interactieve viering) en Samen eten (eenvoudige maaltijd).

Op dinsdag 4 juni (20.00 uur in de Westerkerk) willen we deze Kliederkerk-bijeenkomst voorbereiden. We kunnen mensen gebruiken in de volgende teams: gastvrijheid, catering, workshops en viering.
Alleen samen kunnen we van Kliederkerk Ermelo iets mooi maken!
Als je ook mee wil helpen doen, dan kun je je aanmelden bij Ery of André.
Geef dan ook even aan of je voorkeur hebt voor een bepaald team of een bepaalde activiteit. En als je andere mensen kent die wel willen helpen? Nodig hen dan gerust uit voor de voorbereidingsavond van 4 juni!
Als thema hebben we voor 7 juli gekozen voor ‘Op rots of zand’.
Wil je daar alvast eens over nadenken, check dan het volgende document:
https://jop.nl/werkvormen/programma/het-huis-op-de-rots
We hopen elkaar te ontmoeten!
met hartelijke groet,
Ery Bennink
André Priem

Op meer dan 100 plekken in Nederland bestaat al een Kliederkerk, en hopelijk binnenkort ook in Ermelo. Meer informatie over Kliederkerk:  


Deel op Deel op

Zoek nieuws

Van
Tot
Zoek

Laatste nieuws

Westerkerk

Concert Matthijn Buwalda: kaartverkoop gestart!

13 januari 2020  |  Op 27 maart aanstaande geeft Matthijn Buwalda een concert in de Westerkerk. De opbrengst van dit benefietconcert is bestemd voor onze Bulgarije-reis.

De kaartverkoop is gestart! Je kunt online kaarten kopen, of bij één van onze tieners.

Voor meer informatie zie de Bulgarije-pagina.


13 januari 2020

minder
Westerkerk

Actie Kerkbalans 2020

12 januari 2020  |  Actie Kerkbalans 2020
‘Geef voor je kerk’ is het thema van de Actie kerkbalans 2020.
Samen Kerk zijn, dat is in de eerste plaats samen de zondagse Erediensten vieren.
Daarnaast worden er voor jong en oud tal van andere activiteiten georganiseerd.
Hierbij denken we aan de catechisaties, clubs voor de jongeren, Bijbelkringen
enzovoort.
Om al dit werk mogelijk te maken zijn er naast de vele vrijwilligers ook voldoende financiële middelen nodig.
De begroting voor 2020 laat een flink tekort zien. Om er toch voor te zorgen dat al het kerkenwerk door kan blijven gaan, doen wij dan ook een dringend beroep op u om het toezeggingsformulier ruimhartig in te vullen.

De enveloppen worden deze week uitgedeeld en de vrijwilligers halen uw ingevulde toezeggingsformulier weer op in de week van 27 januari.
De inkomsten uit de Actie Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze
kerkelijke gemeente.
We vertrouwen op God en de gemeente dat de nodige
middelen worden toegezegd en vragen daarbij om Gods zegen over de actie
kerkbalans 2020.
Ook vragen we u om voorbede.


12 januari 2020

meer
Westerkerk

Opbrengst zendingsbussen

07 januari 2020  |  De zendingsbussen in de maanden november en december waren bestemd voor Bulgarije. De opbrengst bedroeg maar liefst €1164,95. Heel veel dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen!

Ook na december kunt u natuurlijk blijven geven. Er volgen nog meer acties. 
Kijk eens op de Bulgarije-pagina voor een overzicht, de opbrengst tot nu toe en de mogelijkheid om een gift te storten.

In de herfstvakantie van 2020 gaan we met een groep jongeren vanuit de Westerkerk naar Bulgarije. De kerkenraad had de opbrengst van de zendingsbussen in de maanden november en december bestemd voor deze Bulgarije-reis.

Het ziet ernaar uit dat er meer dan 20 jongeren, voornamelijk uit onze eigen wijk, mee zullen gaan.

Bulgarije is één van de armste landen van Europa. Ongeveer 300.000 Roma vormen een gemarginaliseerde etnische groep aan de onderkant van de Bulgaarse samenleving. De woonomstandigheden zijn eenvoudig en de sanitaire voorzieningen zijn vaak primitief.

Mission Possible heeft diverse projecten in Bulgarije voor de Roma. Onze groep gaat op één van deze projecten van Mission Possible de handen uit de mouwen steken. De financiële bijdrage is bedoeld voor de reis en benodigde materialen. Als er meer geld wordt opgehaald dan nodig, gaat dat als gift naar Mission Possible.

Steunt u onze reis en onze jongeren? Van harte aanbevolen!
Tags
zendingsbussen
07 januari 2020

meer
Website ontwikkeling: Exitus ICT