Vooraankondiging actie Kerkbalans 2021

Dit jaar vragen wij uw speciale aandacht voor het feit dat we momenteel 2 predikantsvacatures hebben welke door het begrote tekort niet mogen worden ingevuld.

Lees verder
Lees voor
Zoek
Home > Vorming en Toerusting > 2034 De Kerk Gemeenschap van gelovigen

Rini Bouwman

Kerk gemeenschap van gelovigen

Nadat Jezus teruggekeerd was naar zijn Vader, bleven zijn leerlingen achter. In het boek Handelingen der Apostelen wordt verhaald hoe de eerste leerlingen van Jezus trouw bleven aan het geloof. Daarnaast gingen zij het geloof verkondigen over de gehele wereld.

Zo ontstonden overal gemeenschappen van gelovigen. Gemeenschappen die zich later op een bepaalde manier gingen structureren, uitgaande van bepaalde uitgangspunten die belangrijk gevonden werden. Zoals: zag men de kerk bijvoorbeeld als sterk hiƫrarchisch? Was de kerk als verkondiger van Gods Woord leidend? Zo leidde dit in de loop van de geschiedenis tot verschillende vormen van kerkmodellen.

Na een korte inleiding over het ontstaan van de christelijke kerk, kijken we wat dat eigenlijk zijn: kerkmodellen. Wat kunnen we daarmee? Daarna behandelen we een aantal van deze modellen.

Rini Bouwman is diaken in de RK-parochie St. Lucas in Leusden. Het ambt van diaken (dienaar) is zowel in de Protestantse als Rooms Katholieke kerk bekend. De instelling gaat al terug tot de vroegchristelijke kerk. De apostelen vonden dat ze niet voldoende tijd hadden om de zorg voor de armen op zich te nemen naast het verkondigen van hun boodschap.

Tegenwoordig heeft een diaken drie taken: het verkondigen van het Woord Gods in woord en daad, liturgische taken en het verrichten van liefdewerken.

Datum: maandag 30 november 2020
Locatie: Immanuelkerk
Tijd: 20:00 uur 
Inleider: dhr. R. Bouwman
Nummer: 2034

Wat kunnen we voor u betekenen?

Als kerk staan wij voor u klaar. Heeft u hulp nodig of wilt u iets doorgeven? Gebruik dan onderstaande keuzebox.
Maak uw keuze
Website ontwikkeling: Exitus ICT